БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ с Д-р Гюров, ортопед-ортотист

Прилагане на ортези в комплексната рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания.

Консултациите са безплатни за пациентите на болницата и се извършват съвместно с лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Ежемесечно
Всяка втора и четвърта сряда
От 13:00 до 15:00 часа

Предварително записване
На тел.: 02 92 00 445

График на консултациите

Дата Име на пациента Лекуващ лекар Консултант
1
17.01.2018 г. Даниел Б. Д-р Л. Куртелова
2 17.01.2018 г. Тамара И. Д-р Л. Куртелова
3 17.01.2018 г. Мария Х. Д-р С. Мончева
4 28.02.2018 г. Анна П. Д-р К. Радославова
5 28.02.2018 г. Ема Л. Д-р К. Радославова
6 14.03.2018 г. Кристиян С. Д-р Т. Шуманска Доц. д-р И. Чавдаров
7 14.03.2018 г. Валентина П. Д-р Т. Шуманска
8 14.03.2018 г. Александър Д. Д-р Т. Шуманска
9 14.03.2018 г. Никола С. Д-р С. Мончева
10 14.03.2018 г. Никол Г. Д-р К. Радославова
11 28.03.2018 г. Тамара И. Д-р Л. Куртелова
12 28.03.2018 г. Александър Т. Д-р Т. Шуманска
13 28.03.2018 г. Валерия Л. Д-р Н. Бенова
14 28.03.2018 г. Даниел Б. Д-р Л. Куртелова
15 09.05.2018 г. Ася К. Д-р Н. Бенова
16 09.05.2018 г. Божидар T.
Д-р Н. Бенова
17 09.05.2018 г. Йордан Н. Д-р К. Радославова
18 09.05.2018 г. Кристиян Л. Доц. д-р И. Чавдаров
19 23.05.2018 г. Цветелин Н. Д-р С. Мончева
20 23.05.2018 г. Илиян Д. Д-р С. Мончева
21 23.05.2018 г. Ясена Ж. Д-р С. Мончева
22 13.06.2018 г. Дарена С. Д-р Т. Шуманска
23 13.06.2018 г. Раяна Н. Д-р Т. Шуманска
24 13.06.2018 г. Тервел О. Д-р К. Радославова
25 13.06.2018 г. Христофор П. Д-р Л. Куртелова
26 27.06.2018 г. Ема Л. Д-р К. Радославова
27 27.06.2018 г. Християн П. Д-р Л. Куртелова
28 27.06.2018 г. Виктория Д. Д-р Л. Куртелова
29 27.06.2018 г. Виктор Г. Д-р Л. Куртелова
30 11.07.2018 г. Самуил Г. Д-р Л. Куртелова
31 11.07.2018 г. Дара Л. Д-р Т. Шуманска
32 11.07.2018 г. Даниел Б. Д-р Л. Куртелова
33 11.07.2018 г. Никола Н. Д-р С. Мончева
34 11.07.2018 г. Александър Д. Д-р Т. Шуманска
35 11.07.2018 г. Наташа Н. Д-р К. Радославова
36 25.07.2018 г. Десислав В. Д-р Т. Шуманска
37 25.07.2018 г. Михаил А. Д-р Н. Бенова
38 25.07.2018 г. Йордан Г. Д-р Т. Шуманска
39 25.07.2018 г. Константин М. Д-р К. Радославова
40 25.07.2018 г. Александър Д. Д-р Т. Шуманска
41 08.08.2018 г. Борил П. Д-р К. Радославова
42 08.08.2018 г. Момчил И. Д-р Л. Куртелова
43 08.08.2018 г. Александра К. Д-р Т. Шуманска
44 08.08.2018 г. Анжела Б. Д-р Н. Бенова
45 08.08.2018 г. Александър А. Д-р Т. Шуманска
46 22.08.2018 г. Михаил С. Д-р Л. Куртелова
47 22.08.2018 г. Цветелин Г. Д-р Л. Куртелова
48 22.08.2018 г. Методи Л. Д-р Л. Куртелова
49 12.09.2018 г. Ася К. Д-р Н. Бенова
50 12.09.2018 г. Деница Н. Д-р Т. Шуманска
51 12.09.2018 г. Теодора М. Д-р К. Радославова
52 12.09.2018 г. Дара Л. Д-р Т. Шуманска
53 26.09.2018 г. Кристиян Г. Д-р Л. Куртелова
54 26.09.2018 г. Диего М. Д-р Л. Куртелова
55 26.09.2018 г. Никола М. Д-р Л. Куртелова
56 26.09.2018 г. Тамара И. Д-р Л. Куртелова
57 10.10.2018 г. Румен И. Д-р Т. Шуманска
58 10.10.2018 г. Софка Ф. Д-р Л. Куртелова
59 28.11.2018 г. Явор Ф. Д-р Л. Куртелова
60 28.11.2018 г. Георги М. Д-р Л. Куртелова
61 28.11.2018 г. Виктор К. Д-р С. Мончева
62 28.11.2018 г. Валентин М. Д-р Т. Шуманска
05.12.2018 г. Даниел Г. Д-р Н. Бенова
05.12.2018 г.
05.12.2018 г.
05.12.2018 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)