БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ с Д-р Гюров, ортопед-ортотист

Прилагане на ортези в комплексната рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания.

Консултациите са безплатни за пациентите на болницата и се извършват съвместно с лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Ежемесечно
Всяка трета сряда
От 13:00 до 15:00 часа

Предварително записване
На тел.: 02 92 00 445

График на консултациите

Дата Име на пациента Лекуващ лекар Консултант
1
11.02.2020 г.
Самуил Т. Д-р С. Мончева
2
11.02.2020 г. Деница Н. Д-р Т. Шуманска
3
11.02.2020 г. Кристиян И. Д-р Т. Шуманска
11.02.2020 г.

18.03.2020 г.18.03.2020 г.18.03.2020 г.18.03.2020 г.15.04.2020 г.15.04.2020 г.15.04.2020 г.15.04.2020 г.20.05.2020 г.20.05.2020 г.20.05.2020 г.20.05.2020 г.17.06.2020 г.17.06.2020 г.17.06.2020 г.17.06.2020 г.15.07.2020 г.15.07.2020 г.15.07.2020 г.15.07.2020 г.19.08.2020 г.19.08.2020 г.19.08.2020 г.19.08.2020 г.16.09.2020 г.16.09.2020 г.16.09.2020 г.16.09.2020 г.21.10.2020 г.21.10.2020 г.21.10.2020 г.21.10.2020 г.18.11.2020 г.18.11.2020 г.18.11.2020 г.18.11.2020 г.16.12.2020 г.16.12.2020 г.16.12.2020 г.16.12.2020 г.


Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -