БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ с Д-р Гюров, ортопед-ортотист

Прилагане на ортези в комплексната рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания.

Консултациите са безплатни за пациентите на болницата и се извършват съвместно с лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Ежемесечно
Всяка трета сряда
От 13:00 до 15:00 часа

Предварително записване
На тел.: 02 92 00 445

График на консултациите

Дата Име на пациента Лекуващ лекар Консултант
1
23.01.2019 г.
Мира И. Д-р Л. Куртелова
2
23.01.2019 г. Деница Н. Д-р Т. Шуманска
3
23.01.2019 г. Мая В. Д-р С. Мончева
4
23.01.2019 г. Александър Н. Д-р К. Радославова
5
20.02.2019 г. Даниел Б. Д-р Л. Куртелова
6
20.02.2019 г. Томислав Я.
Д-р Л. Куртелова
7
20.03.2019 г. Анастасия М. Д-р Л. Куртелова
8
20.03.2019 г. Тамара И. Д-р Л. Куртелова
9
20.03.2019 г. Александра Х. Д-р К. Радославова
10
20.03.2019 г. Хюсейн Н. Д-р К. Радославова
11 20.03.2019 г. Мартин Ц. Д-р С. Мончева
12
17.04.2019 г. Данаил С. Д-р Н. Бенова
13
17.04.2019 г. Алекс И. Д-р Т. Шуманска
14
17.04.2019 г. Десислав В. Д-р Т. Шуманска
15
17.04.2019 г. Цветелин Г. Д-р Л. Куртелова
16
22.05.2019 г. Александър Т.
Д-р Л. Куртелова
17
22.05.2019 г. Методи Л. Д-р Л. Куртелова
18
22.05.2019 г. Томислава Ц. Д-р К. Радославова
19
19.06.2019 г. Матея Р. Д-р С. Мончева
20
19.06.2019 г. Десислав В. Д-р Т. Шуманска
21
19.06.2019 г. Мира И. Д-р Л. Куртелова
22
17.07.2019 г. Румен И. Д-р Т. Шуманска
23
17.07.2019 г. Николай М. Д-р С. Мончева
24
17.07.2019 г. Георги М. Д-р С. Мончева
25
17.07.2019 г. Ванеса А. Д-р Н. Бенова
26
21.08.2019 г. Георги Г. Д-р К. Радославова
27
21.08.2019 г. Виктория Д. Д-р Л. Куртелова
28
21.08.2019 г. Габриела Ф. Д-р Л. Куртелова
29
21.08.2019 г. Мартин Ц. Д-р С. Мончева
30
18.09.2019 г. Матей Б. Д-р К. Радославова
31
18.09.2019 г. Васил В. Д-р Л. Куртелова
32
18.09.2019 г. Елица С. Д-р К. Радославова
33
16.10.2019 г. Симеон Р. Д-р Т. Шуманска
34
16.10.2019 г. Георги М. Д-р Л. Куртелова

20.11.2019 г. Илиан Д.
Д-р С. Мончева

20.11.2019 г. Тервел О.
Д-р К. Радославова

20.11.2019 г.


20.11.2019 г.18.12.2019 г.18.12.2019 г.18.12.2019 г.18.12.2019 г.


Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)