Консултации

Д-р Гюров, ортопед-хирург

Прилагане на ортези в комплексната рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания.

Консултациите са безплатни за пациентите на болницата и се извършват съвместно с лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Ежемесечно
Всяка втора и четвърта сряда
От 13:00 до 15:00 часа

Предварително записване
На тел.: 02 92 00 445

График на консултациите

Дата Име на пациента Лекуващ лекар Консултант
1
17.01.2018 г. Даниел Б. Д-р Л. Куртелова
2 17.01.2018 г. Тамара И. Д-р Л. Куртелова
3 17.01.2018 г. Мария Х. Д-р С. Мончева
4 28.02.2018 г. Анна П. Д-р К. Радославова
5 28.02.2018 г. Ема Л. Д-р К. Радославова
6 14.03.2018 г. Кристиян С. Д-р Т. Шуманска Доц. д-р И. Чавдаров
7 14.03.2018 г. Валентина П. Д-р Т. Шуманска
8 14.03.2018 г. Александър Д. Д-р Т. Шуманска
9 14.03.2018 г. Никола С. Д-р С. Мончева
10 14.03.2018 г. Никол Г. Д-р К. Радославова
11 28.03.2018 г. Тамара И. Д-р Л. Куртелова
12 28.03.2018 г. Александър Т. Д-р Т. Шуманска
13 28.03.2018 г. Валерия Л. Д-р Н. Бенова
14 28.03.2018 г. Даниел Б. Д-р Л. Куртелова
15 09.05.2018 г. Ася К. Д-р Н. Бенова
16 09.05.2018 г. Божидар T.
Д-р Н. Бенова
17 09.05.2018 г. Йордан Н. Д-р К. Радославова
18 09.05.2018 г. Кристиян Л. Доц. д-р И. Чавдаров
19 23.05.2018 г. Цветелин Н. Д-р С. Мончева
20 23.05.2018 г. Илиян Д. Д-р С. Мончева
21 23.05.2018 г. Ясена Ж. Д-р С. Мончева
22 13.06.2018 г. Дарена С. Д-р Т. Шуманска
23 13.06.2018 г. Раяна Н. Д-р Т. Шуманска
24 13.06.2018 г. Тервел О. Д-р К. Радославова
25 13.06.2018 г. Христофор П. Д-р Л. Куртелова
26 27.06.2018 г. Ема Л. Д-р К. Радославова
27 27.06.2018 г. Християн П. Д-р Л. Куртелова
28 27.06.2018 г. Виктория Д. Д-р Л. Куртелова
29 27.06.2018 г. Виктор Г. Д-р Л. Куртелова
30 11.07.2018 г. Самуил Г. Д-р Л. Куртелова
31 11.07.2018 г. Дара Л. Д-р Т. Шуманска
32 11.07.2018 г. Даниел Б. Д-р Л. Куртелова
33 11.07.2018 г. Никола Н. Д-р С. Мончева
34 11.07.2018 г. Александър Д. Д-р Т. Шуманска
35 11.07.2018 г. Наташа Н. Д-р К. Радославова
36 25.07.2018 г. Десислав В. Д-р Т. Шуманска
37 25.07.2018 г. Михаил А. Д-р Н. Бенова
38 25.07.2018 г. Йордан Г. Д-р Т. Шуманска
39 25.07.2018 г. Константин М. Д-р К. Радославова
40 25.07.2018 г. Александър Д. Д-р Т. Шуманска
41 08.08.2018 г. Борил П. Д-р К. Радославова
42 08.08.2018 г. Момчил И. Д-р Л. Куртелова
43 08.08.2018 г. Александра К. Д-р Т. Шуманска
44 08.08.2018 г. Анжела Б. Д-р Н. Бенова
45 08.08.2018 г. Александър А. Д-р Т. Шуманска
46 22.08.2018 г. Михаил С. Д-р Л. Куртелова
47 22.08.2018 г. Цветелин Г. Д-р Л. Куртелова
48 22.08.2018 г. Методи Л. Д-р Л. Куртелова
49 12.09.2018 г. Ася К. Д-р Н. Бенова
50 12.09.2018 г. Деница Н. Д-р Т. Шуманска
51 12.09.2018 г. Теодора М. Д-р К. Радославова
52 12.09.2018 г. Дара Л. Д-р Т. Шуманска
53 26.09.2018 г. Кристиян Г. Д-р Л. Куртелова
54 26.09.2018 г. Диего М. Д-р Л. Куртелова
55 26.09.2018 г. Никола М. Д-р Л. Куртелова
56 26.09.2018 г. Тамара И. Д-р Л. Куртелова
57 10.10.2018 г. Румен И. Д-р Т. Шуманска
58 10.10.2018 г. Софка Ф. Д-р Л. Куртелова
24.10.2018 г.
24.10.2018 г.
24.10.2018 г.
24.10.2018 г.
14.11.2018 г.
14.11.2018 г.
14.11.2018 г.
14.11.2018 г.
28.11.2018 г.
28.11.2018 г.
28.11.2018 г.
28.11.2018 г.
12.12.2018 г.
12.12.2018 г.
12.12.2018 г.
12.12.2018 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)