БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ с Д-р Гюров, ортопед-ортотист

Прилагане на ортези в комплексната рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания.

Консултациите са безплатни за пациентите на болницата и се извършват съвместно с лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Ежемесечно
Всяка трета сряда
От 13:00 до 15:00 часа

Предварително записване
На тел.: 02 92 00 445

График на консултациите

Дата Име на пациента Лекуващ лекар Консултант
1
11.02.2020 г.
Самуил Т. Д-р С. Мончева
2
11.02.2020 г. Деница Н. Д-р Т. Шуманска
3
11.02.2020 г. Кристиян И. Д-р Т. Шуманска
11.02.2020 г.

18.03.2020 г.18.03.2020 г.18.03.2020 г.18.03.2020 г.15.04.2020 г.15.04.2020 г.15.04.2020 г.15.04.2020 г.20.05.2020 г.20.05.2020 г.20.05.2020 г.20.05.2020 г.17.06.2020 г. Александра С. Д-р К. Радославова


17.06.2020 г. Константин Б. Д-р К. Радославова

17.06.2020 г. Валентин С. Д-р Т. Шуманска

17.06.2020 г. Йоан Д. Д-р Н. Бенова

15.07.2020 г.15.07.2020 г. Красимир К. Д-р Т. Шуманска

15.07.2020 г. Анастасия М. Д-р Л. Куртелова

15.07.2020 г. Стилиян Т. Д-р Л. Куртелова

19.08.2020 г. Цветина К. Д-р К. Радославова

19.08.2020 г. Деница Н. Д-р Т. Шуманска

19.08.2020 г. Виктория П. Д-р К. Радославова

19.08.2020 г. Мирослав П. Д-р Л. Куртелова

16.09.2020 г.16.09.2020 г.16.09.2020 г.16.09.2020 г.21.10.2020 г.21.10.2020 г.21.10.2020 г.21.10.2020 г.18.11.2020 г.18.11.2020 г.18.11.2020 г.18.11.2020 г.16.12.2020 г.16.12.2020 г.16.12.2020 г.16.12.2020 г.


Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София