БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ с Д-р Гюров, ортопед-ортотист

Прилагане на ортези в комплексната рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания.

Консултациите са безплатни за пациентите на болницата и се извършват съвместно с лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Ежемесечно
Всяка трета сряда
От 13:00 до 15:00 часа

Предварително записване
На тел.: 02 92 00 445

График на консултациите

Дата Име на пациента Лекуващ лекар Консултант
1
23.01.2019 г.
Мира И. Д-р Л. Куртелова
2
23.01.2019 г. Деница Н. Д-р Т. Шуманска
3
23.01.2019 г. Мая В. Д-р С. Мончева
4
23.01.2019 г. Александър Н. Д-р К. Радославова
5
20.02.2019 г. Даниел Б. Д-р Л. Куртелова
6
20.02.2019 г. Томислав Я.
Д-р Л. Куртелова
7
20.03.2019 г. Анастасия М. Д-р Л. Куртелова
8
20.03.2019 г. Тамара И. Д-р Л. Куртелова
9
20.03.2019 г. Александра Х. Д-р К. Радославова
10
20.03.2019 г. Хюсейн Н. Д-р К. Радославова
11 20.03.2019 г. Мартин Ц. Д-р С. Мончева
12
17.04.2019 г. Данаил С. Д-р Н. Бенова
13
17.04.2019 г. Алекс И. Д-р Т. Шуманска
14
17.04.2019 г. Десислав В. Д-р Т. Шуманска
15
17.04.2019 г. Цветелин Г. Д-р Л. Куртелова
16
22.05.2019 г. Александър Т.
Д-р Л. Куртелова
17
22.05.2019 г. Методи Л. Д-р Л. Куртелова
18
22.05.2019 г. Томислава Ц. Д-р К. Радославова
19
19.06.2019 г. Матея Р. Д-р С. Мончева
20
19.06.2019 г. Десислав В. Д-р Т. Шуманска
21
19.06.2019 г. Мира И. Д-р Л. Куртелова
22
17.07.2019 г. Румен И. Д-р Т. Шуманска
23
17.07.2019 г. Николай М. Д-р С. Мончева
24
17.07.2019 г. Георги М. Д-р С. Мончева
25
17.07.2019 г. Ванеса А. Д-р Н. Бенова

21.08.2019 г.21.08.2019 г.


21.08.2019 г.21.08.2019 г.


18.09.2019 г.18.09.2019 г.18.09.2019 г.18.09.2019 г.16.10.2019 г.16.10.2019 г.16.10.2019 г.16.10.2019 г.20.11.2019 г.


20.11.2019 г.


20.11.2019 г.


20.11.2019 г.18.12.2019 г.18.12.2019 г.18.12.2019 г.18.12.2019 г.


Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)