Новини

19.06.2023 г.

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

Лято 2023 г.

„Зелено Училище” е утвърдена практика за групова рехабилитация в Болницата. През летните месеци на 2023 г. екипът на СБРДЦП ще посреща деца и юнощи с церебрална парализа на възраст от 7 до 24 години, както следва:

Идеята на „Зелено Училище“:

Чрез средствата на педагогиката /обучение и игри/ се предоставят възможности на децата да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения и да творят, изразявайки своите позиции и желания. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и ново пространство за приложение на способностите на децата и юношите в импровизирана среда.

Време и място на провеждане, брой участници:

Период: от 03.07.2023 до 08.09.2023 г.

Времетраене – един астрономичен час от 11:00 до 12:00 ч. в обособени части от двора на Болницата, а при валежни дни в просторна Зала за занимания в отделение Късна Невро-рехабилитация.
Броят на участниците не надхвърля общо 15 деца, младежи и девойки.
Заниманията са съобразени с формираната възрастова група.

 

Основни теми на работа, важни за социалното развитие и приобщаване:

Заниманията с децата и юношите се планират и реализират от опитни специални педагози със съдействието на помощник-стажанти от СУ „Свети Климент Охридски“.

С цел провокиране на интереса, въображението и творческото мислене, темите се подновяват ежедневно, но с възможности за продължение по темата при увеличена мотивация и ангажираност за участие.

„Зелено Училище“ е забавно средство за общуване и придобиване на познавателен и социален опит не само за пациентите на СБРДЦП „Св. София“, но и за деца и юноши извън рамките на Болничното заведение. Децата, които не са контингент на Болницата и не се рехабилитират в нея,  неползвайки клинична пътека, могат да се включат в "Зелено Училище 2023 г.” срещу заплащане по 22 лв. на ден.

 

Очакваме Ви !

Здравка Топалова д-р, ст. спец. педагог 0884242713

05.06.2023 г.

По случай 20-годишния юбилей на БАПЗГ и Международния ден на сестринството, РК на БАПЗГ-София връчи награда на Наталия Михайловна Цветкова- председател на дружеството в СБРДЦП „Света София”, за дългогодишен принос в издигане на професионалния статут и утвърждаване на съсловната организация.

01.06.2023 г.

Днес 01.06.2023 г., бяхме посетени от Генералния Секретар на Международното Общество за Церебрална Парализа, г-н Джон Коуглан.

Гостът беше запознат с модела на функциониране на Болницата, както и начинът на финансирането й.

Г-н Коуглан се поинтересува от методите за ранна диагностика и ранна рехабилитация на новородени и кърмачета „рискови за ЦП“, както и за ползваните рехабилитационни методи при по-големи деца и дали съществува интердисциплинарен екип, който да обслужва децата, както и какво се случва с децата, които навършват 18 годишна възраст и напускат Болницата.

Г-н Коуглан беше силно впечатлен от възможностите на Специализираната Болница за Рехабилитация на Детска Церебрална Парализа „Св. София“ за класическа физикална терапия (кинези, електро, термо) съчетана с нови преформирани фактори – вибрации, продължителни пасивни движения, вестибуларна стимулация и други, както и от наличието на високотехнологична рехабилитация като: Робот-Асистирана Терапия, Виртуална рехабилитация, репетитивна Транскраниална Магнитна Стимулация (rTMS), транскраниална Директна Правотокова Стимулация (tDCS).

Бяха обсъдени възможности за финансиране на насочено обучение на млади специалисти в сферата на ранната диагностика и ранната рехабилитация на „рискови“ кърмачета.

(На снимката от ляво на дясно – доц. Чавдаров, г-н Джон Коуглан, д-р Александрова, гл. мед. сестра Ил. Георгиева)

 

31.05.2023 г. - ICPS Invitation: Carers Around the World - 12 June 2023 - 11:00 UTC

 

I N V I T A T I O N

 

Cerebral Palsy Carers Around the World

Status and Role of Formal and Informal Carers

 

12 June 2023 - 11:00-12:30 UTC/GMT

Online

 

Many persons with cerebral palsy rely on a carer to assist them with daily life tasks. This may be a person in a formal, professional role or it may be an informal caregiver such as a family member or friend. The recognition and status of carers varies widely in different countries around the world. This online event will highlight the important role of carers in enabling persons with CP to live with dignity and will compare different models for ensuring that carers receive the respect and support that they deserve.

 

Guest speaker:

Anil Patil, Founder and Executive Director, Carers Worldwide

 

Panelists:

Richard Luke, Cerebral Palsy Lead, SCOPE, UK

Lydia Ngwana, Master Trainer & Parent Facilitator Mentor, Malamulele Onward, South Africa

Victory Nnanta, Informal Carer, CPCenter, Nigeria

Eunmi Shin, Masters Student, Sogang University Graduate School of Media Communication; Korean Society for the Cerebral Palsied

 

To register for the event for free: https://forms.gle/wrJhKD63QzkhV17FA

This event is public. Please share this invitation with your members and networks.

www.cpint.org

 

23.03.2023 г.

Уважаеми Родители,

Във връзка с желание за финасово облекчаване на родителите от провинцията ползващи комплексна специализирана рехабилитация на децата им в СБРДЦП, медицинският консилиум от 22.03.2023 г. реши единодушно,  ПРЕСТОЯТ на родителите в болницата ДА НЕ СЕ ТАКСУВА.

Управител.

 

27.02.2023 г.

Специализирана болница за рехабилитация на ДЦП "Света София" е номинирана за участие в първите награди „Логопед на годината“ на Logopedia.bg!

Гласувайте за нас в категория"Организация ".

Гласуването започва от 13:30ч. на 27.02.2023г. и ще приключи на 05.03.2023г. в 17:00ч.

 

13.01.2023 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с повишеното търсене на рехабилитационните услуги и електронното им планиране, съгласно правилата на НЗОК, Ви информираме че:

Ако държите детето Ви да бъде прието в ден понеделник за рехабилитация, следва да донесете направлението от НЗОК най-късно в ден четвъртък до 12:00 ч. на предходната седмица.

Моля да ни извините за създаденото неудобство.

 

Управител: Доц. Чавдаров

 

11.01.2023 г.

Уважаеми Родители,
Болницата удължава периода за БЕЗПЛАТНО НОЩУВАНЕ за придружителите на пациенти ползващи стационара й до Великден.
При желание придружителите могат да поръчат болничен кетъринг по предварително обявено меню срещу заплащане без надценка или да организират сами прехраната си по време на болничния престой.
Храната, престоят и рехабилитацията на детето се заплащат от НЗОК съгласно изискванията на КП№ 258, 259, 260 и др., след представяне на направление №7 на НЗОК от ОПЛ.
Пациенти заплащащи рехабилитационният курс в Болницата при заявени минимум 2 броя процедури за 10 поредни дни, ПОЛУЧАВАТ 10% ОТСТЪПКА от цената им (процедурите през последния ден са БЕЗПЛАТНИ), като отстъпката важи само когато рехабилитационният курс от 10 дни е напълно завършен.

Управител

 

12.12.2022 г.

РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ „ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ“ И ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ „БОЛНОГЛЕДАЧ“

Прочетете пълния материал...

 

07.12.2022 г.

Преди няколко дни Болницата беше посетена изненадващо от Кмета на София - Йорданка Фандъкова заедно със Зам.кмета Дончо Барбалов.
Гостите се запознаха от близо с дейността и състоянието на Болницата, като споделиха своето задоволство.
Гостите разговаряха и с родители на пациенти на Болницата, които изказаха различни проблеми, касаещи особено придвижването на децата към Болницата.
В момента тече ремонт на пространството пред главният вход на Специализираната болница за рехабилитация на ДЦП "Света София", което ще осигури по-лесния достъп на децата ползващи инвалидни колички.

 

27.09.2022 г.

На 22-25 септ. се проведе Национален Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина в „RIU  Св.Влас“, където бяха изнесени презентации от специалисти на СБРДЦП, които се приеха с особен интерес от участниците в мероприятието.


Връзка към презентациите:

БОТУЛИНОВ ТОКСИН А - НАШИЯТ ОПИТ И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПАСТИЧНАТА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

РЕПЕТИТИВНА ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА - ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ

 

25.08.2022 г.

Уважаеми Родители,
Във връзка с реорганизация и усвояване на рехабилитационни ресурси считано от 29.08.2022 до 31.12.2022,
Болницата обявява БЕЗПЛАТНО НОЩУВАНЕ за придружителите на пациенти ползващи стационара й.
При желание придружителите могат да поръчат болничен кетъринг по предварително обявено меню срещу заплащане без надценка или да организират сами прехраната си по време на болничния престой.
Храната, престоят и рехабилитацията на детето се заплащат от НЗОК съгласно изискванията на КП№ 258, 259, 260 и др., след представяне на направление №7 на НЗОК от ОПЛ.
Пациенти заплащащи рехабилитационният курс в Болницата при заявени минимум 2 броя процедури за 10 поредни дни, ПОЛУЧАВАТ 10% ОТСТЪПКА от цената им (процедурите през последния ден са БЕЗПЛАТНИ), като отстъпката важи само когато рехабилитационният курс от 10 дни е напълно завършен.

Управител

 

09.06.2022 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с  включеното електронно отчитане на НЗОК на направленията от изпращащите лекари, ви уведомяваме, че считано от 13 юни  ще приемаме само тези пациенти, чиито родители са доставили направленията (оригинални или на хартиен носител с печат и подпис на изпращащия лекар) в СБРДЦП най-късно до 15.30 часа в петъка преди съответния прием в планувания понеделник.

Само пациентите от провинцията имат право поради отдалеченост, да изпращат направленията на НЗОК снимани/сканирани на следните и-мейл адреси:

hospital-pkk1@cpcentresof-bg.com

и

hospital-pkk2@cpcentresof-bg.com .

Пациенти с направления издадени в понеделник или след това, няма да можем да приемаме за рехабилитация в Болницата поради технически причини свързани с електронното регистриране на пациентите съгласно правилата на НЗОК.

 

Доц. Ив. Чавдаров

 

31.05.2022 г.

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

Лято 2022 г.

 

„Зелено Училище” е вече утвърдена практика за групова рехабилитация в Болницата. И през летните месеци на 2022г. ще посреща деца и юнощи с церебрална парализа от 8 до 24 години.

 

Време и място на провеждане, брой участници:

04.07.2022 - 09.09.2022г.

Времетраене – един астрономичен час от 11:00 до 12:00ч в обособени части от двора на Болницата, а при валежни дни - в просторна Стая за занимания в отделението на Късна неврорехабилитация.

Броят на участниците не надхвърля общо 15 деца, младежи и девойки, а заниманията са съобразени с формираната възрастова група.

 

Идеята на „Зелено Училище“:

Чрез средствата на педагогиката /обучение и игри/ се предоставят възможности на децата да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения и да творят, изразявайки своите позиции и желания. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и ново пространство за приложение на способностите на децата и юношите в импровизирана среда.

Основни теми на работа, важни за социалното развитие и приобщаване:

Заниманията се планират и реализират от опитни специални педагози и помощници стажанти от СУ „Свети Климент Охридски“. С цел провокиране на интереса, въображението и творческото мислене на децата и юношите темите се подновяват ежедневно, но с възможности за продължение по темата при увеличена мотивация и ангажираност за участие.

„Зелено Училище“ е забавно средство за общуване и придобиване на познавателен и социален опит не само за пациентите на СБРДЦП „Св. София“, но и за деца и юноши извън рамките на Болничното заведение.

Децата, които не се рехабилитират в Болницата и нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено Училище 2022 г.” срещу цена от 22 лв.

Очакваме Ви !

Здравка Топалова д-р, ст. спец. педагог 0884242713

 

16.05.2022 г.

Специализирана Болница за Рехабилитация на Детска Церебрална Парализа "Света София"

Болницата търси стажанти за провеждане на логопедична и педагогическа практика през летните месеци - юли и август.

При нас можете да придобиете опит с деца от различни възрастови групи/от 0 до 24 години/.

Желаещите да се потопят в интерактивна среда на учене чрез преживяване, да участват в неформално образование "Зелено училище" и да бъдат част от Мултидисциплинарния ни екип могат да се свържат с нас:

Ще Ви очакваме!

 

12.05.2022 г.

Във връзка с наближаващия 01.06 -  ''Ден на детето'' считано от 1 юни до 15 септември 2022 г., Болницата стартира ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ, като намалява цената на самостоятелните стаи за придружители на децата с ЦП от 49 на 30 лв, като в намалената цена се включва и храната за един придружител.


23.03.2022 г.

Високоспециализираната Рехабилитация в среда тип „Нирвана“ вече трета година е част от комплексната терапия на пациентите в Болницата. Това е първата  рехабилитационна система за сензорна стимулация, базирана на виртуална сензорна реалност и насочена към подобряване на двигателните и интелектуалните умения при децата с церебрална парализа, както и при други невро-моторни и/или когнитивни дефицити.

Чрез интерактивните  занимания, придружени с аудио-визуални стимули  за обратна връзка децата са мотивирани активно да участват в рехабилитационния процес, което води до постигане на по-високи терапевтични резултати.

Наблюдаваме подобряване на обема на движение и активността на горните и долните крайници, подобряване и ускоряване на визуално-пространствената ориентация,  повишаване на вниманието и на скоростта на мислене, засилване на паметовите процеси, увеличаване  нивото на автономност.

Системата „Нирвана“ позволява  да се модифицира  алгоритъма за рехабилитация чрез адаптиране нивото на трудност за всяко едно упражнение към индивидуалните способности на  детето с цел максимално реализиране на потенциала му.

 

Контакти:

доц. д-р Ив. Чавдаров, дм,  0889 634 252

старши сп. педагог, Здр. Топалова, д-р спец. педагогика  0884 242 713


16.02.2022 г.

За поредна година логопедите от СБРДЦП „Св. София“ подкрепят националната кампания "Логопед с добро сърце“ по повод Европейския ден на логопедията - 6 март организирана от logopedia.bg . Каним всички родители, чийто деца НЕ са пациенти  на Болницата  / от 0 до 24 г./ и имат проблеми с говора, на безплатни консултации от нашите опитни  и висококвалифицирани специалисти. Поканата важи и специално за недоносени бебета, които имат проблеми с храненето след продължителна апаратна вентилация и се нуждаят от ранната интервенция и превенция на комуникативните възможности.

Заповядайте при нас на 09. и 10. 03.2022 г. от 15:45ч. до 17:45ч.

Местата са ограничени побързайте да си запазите час  на тел: 0897682828 и 0885152338

За повече информация :

https://www.cpcentresof-bg.com/?cid=43

и

https://kauza.logopedia.bg/


19.01.2022 г.

Заповед на Управителя на СБРДЦП "Света София" Доц. Иван Чавдаров


10.01.2022 г.

Заповед на Управителя на СБРДЦП "Света София" Доц. Иван Чавдаров

30.11.2021 г.

Уважаеми Родители,

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ 2021 /намалена цена на самостоятелните стаи за придружители от 44 на 35 лв, като храната на придружителя влиза в цената на стаята/ продължава до 31.01.2022 г.


25.10.2021 г.

Заповед на Управителя на СБРДЦП "Света София" Доц. Иван Чавдаров


01.10.2021 г.

Уважаеми родители,

На 1 окт.2021 г. бяхме посетени от Президента на Р. България, Румен Радев по повод дарения от Българската Коледа, детски робот за асистирано ходене модел ''ЛОКОМАТ'' Хокома.

Както ръководството на Болницата, така и пациентите й, изказваме огромна благодарност както към екипа осъществяващ Българската Коледа, така и към самият Президент, които показаха съпричастност към проблемите на децата с церебрална парализа в България осигурявайки ползването на високотехнологична рехабилитация от всички тях.

Освен настоящия ЛОКОМАТ, ни бяха дарени от предишните издания на Българската Коледа и роботите за асистирано ходене: Локохелп и Андаго, както и робота за работа с ръце Армео-сензо, като с последния робот попълнихме всички възможности за Роботизирана терапия в зависимост от статуса на децата с церебрална парализа в Болницата.

Благодарим от сърце.

15.09.2021 г.

На НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие (София, 2-3 септември, 2021г., Парк Хотел „Москва“) СБРДЦП „Св. София“ участва с два доклада: „Диагностика и терапия на спастицитета при церебрална парализа и мястото на физикалната и рехабилитационна медицина“ – доц. д-р Иван Чавдаров и „Виртуална рехебилитация при детска церебрална парализа-клиничен случай“ – Здравка Топалова, д-р по спец. педагогика

„Виртуална рехебилитация при детска церебрална парализа-клиничен случай“ – Здравка Топалова, д-р по спец. педагогика (видео)

 

14.09.2021 г.

Уважаеми Родители,

Болницата удължава стартираната ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ 2021 /намалена цена на самостоятелните стаи за придружители от 44 на 35 лв, като храната на придружителя влиза в цената на стаята/ до Коледа 2021.


10.09.2021 г.

Уважаеми родители,

В края на м. август 2021 г. Болницата се сдоби с роботизирано устройство тип екзоскелетон за обучение в ходене ЛОКОМАТ на фирмата ХОКОМА, Швейцария.

Локоматът е дарение от инициативата Българската Коледа 2018 г., за което сме изключително благодарни на Президента Румен Радев и ръководения от него екип.

Доставката на Локомата се забави с около 2 години, защото трябваше да се докаже на някои вносители на апаратура пред административния съд в България, че няма по-добро устройство за обучение в ходене на деца с ЦП от детския ЛОКОМАТ. Факт, който се знае по цял свят.

Завърши и обучението на четирима рехабилитатори от Болницата за работа с ЛОКОМАТ осигурено от швейцарската фирма производител.

Болницата има договор с НЗОК по клинична пътека N 260, която осигурява ежемесечно по 10 процедури с робот-асистирана терапия, включително и ЛОКОМАТ.

Болницата разполага вече с всички видове робот-асистирана терапия за манипулиране и ходене, като всеки един робот има своите показания и противопоказания.


21.05.2021 г.

По случай ''Денят на детето'' и наближаващата лятна ваканция 2021:

Считано от 31 май до 17 септември 2021 г., Болницата стартира ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ, като намалява цената на самостоятелните стаи за придружители на децата с ЦП от 44 на 35 лв, като в намалената цена се включва и храната за придружителя.

 

17.05.2021 г.

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ
Лято 2021 г.

„Зелено Училище” е вече утвърдена практика за групова рехабилитация в Болницата. И през летните месеци на 2021г. ще посреща деца и юнощи с церебрална парализа от 8 до 24 години.

Време и място на провеждане, брой участници:

28.06.2021 - 10.09.2021 г.

Времетраене – един астрономичен час от 11:00 до 12:00ч в обособени части от двора на Болницата, а при валежни дни - в просторна Стая за занимания в отделението на Късна неврорехабилитация. Броят на участниците не надхвърля общо 15 деца, младежи и девойки, а заниманията са съобразени с формираната възрастова група.

Прочетете повече

 

12.05.2021 г.

Whole-body Vibration Training /WBVT/
(Вибрационно Трениране на Цяло Тяло)


WBVT е невромускулен тренировъчен метод, който използва от ниско до средно мощни вибрационни стимули за да се подобри мускулната сила и енергия.

Характерни показатели за тренировката са амплитуда, честота, позициониране и време.

WBVT стимулира физиологичния стреч-рефлекс, предизвиквайки мускулна контракция.

След тренировка с WBV значително се покачва мускулната сила, мускулната маса, нивата на анаболни хормони и костната минерална плътност.

Повишава се мускулната сила без да има негативен ефект върху спастицитета и може да подобри мобилността.

Извадки от презентация "Whole-body Vibration Training" изнесена през 2017 г. на Конгрес по ФРМ в гр.Правец от доц. д-р Иван Чавдаров, дм.

01.02.2021 г.

Уважаеми родители, В Болницата беше създаден и обучен специализиран терапевтичен екип за прилагане на не-инвазивна мозъчна стимулация /НИМС/, в частност на репетитивна транскраниална мозъчна стимулация /rTMS/, както и на транскраниална директна правотокова стимулация /tDCS/ Бяха изработени както терапевтични протоколи, така и информирано съгласие за родителя желаещ прилагане на НИМС. НИМС отваря нови възможности при лечението на церебралната парализа по отношение активиране на двигателната активност особено за горен крайник, редуциране на спастичността, стимулиране на говора и когнитивните изяви на детето. Искаме отново да изразим от името на Болницата, сърдечната си благодарност към нашите ДАРИТЕЛИ в лицето на ''Еврохолд България АД'' и дъщерните му компании, вкл. ''Евроинс Иншурънс Груп АД'', с чието финансиране беше закупено модулното устройство за rTMS ''NEUROSTIM'', както и на г-жа Десислава Еленковa за любезното й съдействие и заинтересованост. От 15 февруари 2021 г. при желание от страна на родителя, екипът има готовност да започне прилагането на процедури с НИМС. Планирането и назначенията ще се извършват след преценка от доц. Ив. Чавдаров съвместно с члена от екипа, който ще провежда процедурата.

14.12.2020 г.

repetitive Transcranial Magnetic Stimulation /rTMS/ е вид неинвазивна мозъчна стимулация /NIBS/. Този неинвазивен лечебен метод индуцира промени в кортикалната възбудимост на мястото на приложението, както и на по-отдалечени зони на мозъка по транссинаптичен път. Методът се базира на принципите на електромагнитната индукция на електрично поле в дискретни мозъчни зони.
Моделирането на мозъчната възбудимост в директно таргетирания мозъчен регион зависи от честотата, интензивността и патерна на стимулиране.

09.12.2020 г.

В Болницата тече интензивно обучение на специализиран екип терапевти под ръководството на доц. Иван. Чавдаров, който от началото на месец февруари 2021 г. ще започне прилагане на NIBS /noninvasive brain stimulation/, включващ tDCS /transcranial direct current stimulation/и rTMS /repetitive transcranial magnetic stimulation/, които през последните години се ползват и при комплексната рехабилитация на ДЦП, както и при някои съпътстващи отклонения.
Ръководството на болницата благодари на проф. Пламен Божинов и терапевт Поля Ламбева, за оказаното теоретично и практическо съдействие в началото на обучението.

 

24.10.2020 г.

Уважаеми родители,
Във връзка със заповед на Министъра на Здравеопазването относно създаване на КОВИД-структура в частност и в СБРДЦП, Ви уведомяваме, че временно прекратяваме приема и обслужването на пациенти с ЦП от провинцията. Извиняваме се за причиненото неудобство!

 

06.10.2020 г.

По случай Денят на народните будители - 01.11.2020 г. СБРДЦП „Света София“ обявява ПРОМОЦИЯ - цената на престоя за придружителите на деца с ЦП във ВИП стаите се редуцира с 50 %.

Промоцията ще продължи до Коледа 2020 г.

 

23.06.2020 г.

Уважаеми Родители,
Считано от 6 юли 2020 г., понеделник,
Болницата ще предлага и обслужване на пациенти и от провинцията, като осигурява и пренощуване на придружителите на децата на територията й.
Във връзка с КОВИД 19 ще се предлагат само самостоятелни стаи за 1 дете/близнаци с 1 или двама придружители. Стаите разполагат с ТВ, климатик и хладилник, като храненето ще се извършва в тях.
За повече подробности и записвания се обръщайте към н-к отд. Късна рехаб. Д-р Бенова или към ст.мед. сестра Иванова.

 

12.05.2020 г.

European Academy of Childhood Disability

We would like to give you another weekly update on the current standings of the European-wide EACD COVID-19 Surveys, aiming to understand more about the experiences and needs of children with disability across Europe during the COVID-19 Pandemic.  

The online surveys are now open for about two weeks, and we are happy to inform you that we have already received 2052 responses (917 professionals, 1135 families) from 28 different European countries (numbers from Wednesday May 7th, 4pm CET). Once again, these number would not have been possible without all efforts you and your fellow National Coordinators put into this. For this, we would like to express to you once more our sincere thanks and appreciation. A more detailed breakdown on the responses received per country up until now can be found in the figure below.

EACD decided to extend the opening window of the online surveys up until the end of May, in which we hope of course to gather even more responses from both families and professionals.

Again, please feel free to let us know if there is any way in which we could help you to gather more responses from your country, or if you have any tips or strategies that could help other National Coordinators.

Please find down below once more the direct link to the surveys in English, and the link to the webpage at Edu.EACD.org with all 18 available languages:

--------------------------------------------------------------------

 

 

EACD COVID-19 Survey - Families - English
https://eacd.typeform.com/to/Cg60RC

EACD COVID-19 Survey - Professionals - English
https://eacd.typeform.com/to/KeC9Vv

--------------------------------------------------------------------

http://edu.eacd.org/covid19-survey


Dr. Marco Konings
European Academy of Childhood Disability | Back-office coordinator | admin@eacd.org

Prof. Elegast Monbaliu
European Academy of Childhood Disability | Secretary |
secretary@eacd.org

11.05.2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с постъпило писмо от НЗОК с изх. No 20-00-201/05.05.2020 г., е позволен планов прием на КП по ФРМ.

Уведомяваме ви, че от 18 май 2020 г. СБРДЦП започва частичен прием и в стационара си само на пациенти от Столична община за да се осигури безопасно и противоепидемично обслужване на пациентите ни.

За сега приемът е ограничен и поради отсъствие на част от лекуващите лекари в Болницата.

Моля да потърсите лекуващите си лекари за подробна информация по обслужването на децата, като пациентите на д-р Мончева, /която смени местоработата си,/ да търсят някои от другите лекари в Болницата.

Доц. Чавдаров.

 

27.04.2020 г.

Здравейте.

Болницата започна да работи, за сега частично, съгласно заповедта на МЗ.
Полека лека ще качваме обороти, но бавно защото противоепидемичните мерки са много, но съществени, за да продължим заниманията с децата ви, безпроблемно.

Пазете се и бъдете здрави.
Доц. Чавдаров

...и както каза една наша бивша служителка...сложете си и по една снимка за да ви познаят децата...

 

23.04.2020 г.

Уважаеми Родители,
Прилагам информация, за желание от страна на Европейската Академия по Детска Инвалидност /ЕАCD/ да проучи последствията на КОВИД-19 върху семействата на деца със специални потребности, чрез попълване на въпросник през сайта на организацията.
За съжаление присъстват доста европейски езици, но без българския.
Който от вас желае, може да попълни въпросника, което отнема не повече от 10 мин.
Успех.

EACD COVID-19 Surveys for Families and Professionals

 

21.04.2020 г.

Уважаеми Родители,

Във връзка с т.5 от Заповед No РД-01-225/ 20.04.2020 г. касаеща: ''възстановяване поетапно приема и провеждането на планова лечебна и оперативна дейност, като първоначално се приемат най-належащите случаи, при спазване на ....'', ви информирам, както следва:

1. Считано от 27 април, възстановяваме частично рехабилитацията на кърмачета рискови за ДЦП и на деца с ЦП до 5 год. възраст.

2. Ще се приемат пациенти само като приходящи /амбулаторно/ и само от Столична Община, на брой 20-25 избрани по случаен принцип и с възрастови параметри съгл. т.1.

3. Родителите на пациентите ще бъдат потърсени по телефона за информация и съгласие от съответния лекуващ лекар от СБРДЦП.

4. Няма да се приемат пациенти, които не са планувани и са дошли самоволно за рехабилитация!!!!

5. В болницата на входа ще се провежда строг противоепидемичен контрол и ако детето или придружителя му са с клинични белези /кашлица, хрема, конюктивит, фарингит, обриви и температура от 37 градуса или повече/на КОВИД или друго заболяване, същите ще бъдат изолирани в отделно помещение, като междувременно ще се уведомят съответните мед. служби.

6. Придружителите на децата следва да носят собствени ЛПС, като изчакват децата си по време на процедурата на територията на болницата съгласно изискванията за физическо дистанциране на НОЩ.

7. След приключване на последната процедура детето и родителя напускат територията на болницата.

8. Считано от 28 април, в болницата се провеждат и консултативни прегледи на кърмачета и деца до 2 години, от цялата страна след предварително записване на тел.: 029200445 или 0889634252. Прегледите ще са безплатни по време на извънредното положение.

Пазете се и пазете и нас,
за да можем да се грижим за вас.
Доц. Ив. Чавдаров.

 

16.04.2020 г.

Уважаеми Родители,
Във връзка с променливата ситуация на извънредното положение във връзка с епидемията от КОВИД-19, ви информирам:

1. В периода от 22 до 24 април, болницата ще се подготвя за прием на пациенти за ранна диагностика и комплексна рехабилитация от 27 април.
2. Възнамеряваме прием за 10 дневен курс рехабилитация да бъде осигурен само за около 20-25 деца на възраст до 5 години , само от региона на Столична Община, само като приходящи пациенти с процедури.
3. Приемът е ограничен по брой, поради недостиг на лекари към датата и с цел осигуряване на физическа дистанция на чакащите родители; както и по възраст, защото промените в комплексната рехабилитацията на малките деца е съществена. 4. Децата ще се избират на случаен принцип, като родителите им ще бъдат потърсени по телефона за съгласие;
5. Приемът за прегледи ще бъде осигурен от 28 до 30 април, ежедневно, за деца до 3 год., насочени за първи път към СБРДЦП.
6. Прегледите ще се извършват след предварително записване на тел. 029 200 445 на 27 април 2020 г. Болницата разполага с електронно досие на пациентите си и тези, които са вписани в него, няма да бъдат включени за прегледи от компютъра.
7. Консултациите и прегледите ще бъдат безплатни до края на извънредното положение и ще се провеждат в началото само от доц.д-р Ив. Чавдаров, като останалите лекари ще се включват по етапно при завръщането си в болницата.
8. Родителите желаещи да ползват услугите на болницата трябва да бъдат клинично здрави (без температура, кашлица, конюктивит, хрема), както и децата им.
9. Родителите да носят съответните лични предпазни средства до и в болницата.
10. На входът на болницата ще се провежда строг противоепидемичен филтър и при засичане на описаните по-горе клинични белези или температура от 37.0 и повече на родителя или детето, същите ще бъдат връщани обратно, като ще уведомяваме СРЗИ за случая.
11. Във случай на рязко влошаване на епидемичната ситуация в страната, ще следваме публичните препоръки на НОЩ или специализираните такива на СРЗИ или НЗОК, за което ще ви уведомим тук, а на записаните за рехаб. от 27 април по телефона.

Пазете се и пазете и нас.
С благодарност и желание за съдействие.
Доц. Ив. Чавдаров

 

10.04.2020 г.

Уважаеми Родители,
Във връзка с изказването на генерал Мутафчийски на пресконференцията на Нац. Опер. Щаб тази сутрин , 10 април 2020 г., приложено ви запознавам със ситуацията около обслужването на вашите деца.

Болницата към момента има възможност с наличния, но ограничен лекарски състав, да започне планиране на пациенти от 21 април и прием за комплексна рехабилитация от 27 април 2020 год.

Дали ще започнем на планираните дати зависи от нова заповед на НЗОК или НОЩ, както и от текущия здравен статус на наличните лекари, които към предложената по-горе дата за започване на планиране и рехаб. са само двама тъй като от всички пет, двама са карантинирани след КОВИД инфекция, а един се премести в друга болница. Няма да можем да работим в пълен капацитет поне още около 2 месеца от днешна дата.

Доц. Ив. Чавдаров

 

30.03.2020 г.

Уважаеми Родители,
Карантината в СБРДЦП изтича на 07 април включително.
Пациенти вероятно ще можем да обслужваме от 13 април, понеделник.
Лекарският състав ще е редуциран по обективни причини.

Пазете се.

 

26.03.2020 г.

Уважаеми Родители.

Както виждате в заповедта от предишния пост, лекари от СРЗИ ще ви посетят по домовете за да вземат проби за КОВИД19 от всички контактни деца. Днес същото беше потвърдено и в телефонен разговор със СРЗИ, които имат вашите адреси и телефони. Имайте търпение, защото сте около 60. Всички ще бъдете посетени.

Наблюдавайте детето и семеството си. Важни са следващите 3-7 дни, в които ако се яват клинични симптоми /температура над 38, суха кашлица със задух, диарични епизоди или загуба на обоняние/ би трябвало да потърсите лекарска помощ.

Някои от Вас се обаждат на регистратура и се карат '' защо не работим''.
Ще работим след, като приключи карантината, стига да няма други разпореждания от компетентните органи.

Пазете се и бъдете здрави.

 

25.03.2020 г.

Уважаеми Родители,
Приложено ви изпращам подробна служебна информация за положението в Болницата, която е карантинирана от СРЗИ за срок от 14 дни.

Ръководството ще ви държи в течение на случая при промяна на обстоятелствата.

Пазете себе си, децата си и лекарите ви, като спазвате карантината.
Желая ви много сила за да преборим заедно вируса. Успех.

 

20.03.2020 г.

Уважаеми родители.
Болницата продължава да работи в специфичен режим поради извънредното положение /ИП/ във връзка с пандемията от КОВИД-19, като изпълнява всички противоепидемични изисквания от Щаба и СРЗИ.

Въпреки изпратеното писмо до МЗ. НЗОК. СЗОК и БЛС, не получихме конкретни инструкции за поведение в сегашното ИП, като на многото телефонни запитвания дали ще работим напред, отговаряме положително, за което сме информирали и Принципала ни - Столична Община.

Болницата ще работи по следния модел:
1. Обслужваме пациенти на Столична община при тяхно желание, както досега.
2. Обслужваме платени пациенти, по тяхно желание.
3. Обслужваме пациенти от провинцията, по тяхно желание срещу заплащане, поради наличието на заповед NРД-09-313/16.03.2020 г. на НЗОК, която ''... преустановява плановия прием на пациенти'' по клинични пътеки от областта на ФРМ.
Заповедта е публикувана в предишния пост на Болницата, като липсата на отговор по пощата или и-мейла до момента предполага липса на реимбурсиране за извършени дейности.

Болницата е осигурила наличие на терапевти по всички направления на медицинската и немедицинска рехабилитация при новородени,
деца и юноши с моторен, говорен и когнитивен дефицит.

Болницата провежда консултативни прегледи на новородени, кърмачета и деца, като записването е на тел. 02 9200 445.

За допълнителна информация или въпроси звънете на тел. 0889 634 252 между 9 и 17 часа в работни дни.

Пазете себе си и всички медицински и други професионалисти, които се грижат за децата ви.
Успех и време , за всички ни.
Доц. Иван Чавдаров, управител.

 

17.03.2020 г.

Уважаеми родители,
Във връзка със заповед на НЗОК за преустановяване на плановия прием по Клинични пътеки за физикална и рехаб. медицина , с които работи и СБРДЦП Св.София, изпратихме запитване до съответните институции с оглед специфичния контингент пациенти , който обслужваме.

В болницата за сега има дежурни лекари и терапевти.В момента обслужваме около 35 пациенти.

Чакаме окончателна инструкция, за което ще ви информираме.

 

16.03.2020 г.

Уважаеми Родители,
въпреки въведеното извънредно положение във връзка с епидемията от COVID19, СБРДЦП продължава да обслужва своите пациенти със специализирана комплексна рехабилитация спазвайки всички заповеди на МЗ и СРЗИ относно оганичаване на възможностите за разпространяване на заразата.
Временно е прекратен достъпът на пациенти от провинцията с оглед на противоепидемичните мерки.
Нека всеки един родител да спазва препоръчваните от МЗ и от Щаба хигиенни мерки за да съхраним живота на нашите деца и медицинскя персонал, който ги лекува и рехабилитира.