РОБОТ-АСИСТИРАНА ТЕРАПИЯ: LOKOMAT, LOKOHELP, ANDAGO, ARMEO, ARMEO-SENSO

Вижте кратък филм за Робот-асистирана терапия с LOKOMAT

Робот-асистираната терапия (РАТ) е нова, голяма и перспективна възможност във физикалната и рехабилитационна медицина. Тя  дава различна, по-голяма и по-качествена възможност на децата и юношите с ЦП за правилно изграждане и усвояване на локомоторната координация при ходене и дейности с ръцете (манипулиране). Пациентът е фиксиран в устройството-робот, което го учи да движи ръцете или краката си и да пази баланс и ориентация, многократно, по нормалния физиологичен модел. Прилагането на видео игри с обратна връзка по време на РАТ, покачва мотивацията на децата, което активира допълнително пластичността на нервната им система.

Участието на субективният фактор – терапевта, при обучението в ходене или манипулиране е сведено до минимум, чрез автоматизирано и високо репродуктивно моторно обучение, компютъризиране и обективно контролиране на терапевтичната сесия, адаптирана към прогреса на детето. Различните и изморителни мануални техники за обучение в прохождане или манипулиране с ръце ограничават честотата и особено продължителността на тренировките. РАТ дава възможност за много по-продължително и често стимулиране на движенията по един  постоянен модел, като по този начин се избягва субективния фактор свързан с персоналната отговорност, физическата и психологична издръжливост и познания на терапевта в сферата на движенията с горни и долни крайници.

ХОДЕНЕ (долни крайници, придвижване във вертикалата)

I. Робот-асистирано ходене - по бягаща пътека
Robot-Assisted Treadmill Training (RATT) /end-actuator/
LOKOHELP (Woodway – Germany)

Механичната подкрепа чрез рехабилитационния  стационарен робот LOKOHELP на стоящата/летящата фаза на крака се завършва при ползването му,  като последен етап в кинематичната верига. Пациентът не трябва да се движи пасивно, а трябва да работи заедно с робота доколкото може, като идеалното е, когато той контролира сам екстензията в таза и коленете си.

II. Робот-асистирано ходене - наземно
Robot-Assisted Overground Training (RAOGT)
ANDAGO (Hocoma – Swiss)

Наземното ходене асистирано от високотехнологичния робот  ANDAGO се ползва при нарушения в походката и пазенето на баланс. Роботът  предоставя придвиждане в реална среда и време, като разполага със серия от сензори, чрез които получава информация за местоположението на детето в пространството, за да може да се придвижва успоредно с него или да подмага ходенето му, качването и слизането по стълби, както и подобряване на координацията и равновесието.

III. Робот-асистирано ходене – физиологично, с обратна връзка
Robot-Assisted Treadmill Training (RATT/FB) /ву exoskeleton with feedback/
LOKOMAT  (Hocoma – Swiss)

Робот-асистираната терапия с LOKOMAT осъществява чрез статичен екзоскелетон където долните крайници и таза са фиксирани, като тренирането на ходене е ефективно и интензивно чрез провеждане на висок брой еднакви повторения на специфични двигателни задачи, контролирани чрез фийдбек, което е базов фактор основаващ невро-пластичността, водещо до подобряване на функционалните резултати.

МАНИПУЛИРАНЕ (дейности с горни крайници)

IV. Робот-асистирана поведенчески-базирана тренировка за ръка
Robot-Assisted Performance-Based Training (RAPBT), exoskeleton with feedback
ARMEO (Hocoma – SWISS)

Принципът на действие е като при LOKOMAT.

V. Робот-асистирана поведенчески-базирана тренировка за ръка
Robot-Assisted Performance-Based Training (RAPBT), end-actuator with feedback
ARMEO – SENSO, (Hocoma – Swiss)

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София