РОБОТ-АСИСТИРАНА ТЕРАПИЯ: ДОЛНИ КРАЙНИЦИ, ЗА ХОДЕНЕ

Вижте кратък филм за Робот-асистирана терапия

Робот-асистиранататерапия (РАТ) е нова, голяма и перспективна възможност във физикалната и рехабилитационна медицина. Тя  дава различна, по-голяма и по-качествена възможност на децата и юношите с ЦП за правилно изграждане и усвояване на локомоторната координация при ходене и дейности с ръцете. Прилагането на видео игри по време на и като част от робот-асистираната терапия, покачва мотивацията на децата, което активира допълнително пластичността на нервната система. Участието на субективният фактор при обучението в ходене или манипулиране е сведено до минимум, чрез автоматизирано и високо репродуктивно моторно обучение, компютъризиране и обективно контролиране на терапевтичната сесия, адаптирана към прогреса на детето. Пациентът е фиксиран в устройството-робот, което го учи да движи ръцете или краката си, многократно по нормалния физиологичен модел. Различните и изморителни мануални техники за обучение в прохождане или манипулиране с ръце ограничават честотата и особено продължителността на тренировките, докато прилагането на РАТ дава възможност за много по-продължително и често стимулиране на движенията по един стандартен и постоянен модел, като по този начин се избягва субективния фактор свързан с персоналната отговорност, физическата и психологична издръжливост и познания на терапевта в сферата на движенията с горни и долни крайници.

Ръководството на СБРДЦП, съвместно с Асоциацията по Физикална Медицина и Рехабилитация (АФМР) договориха с Националната Здравно-Осигурителна Каса включването на Робот-асистираната терапия в Клиничната пътека за Физиотерапия и рехабилитация на деца с церебрална парализа (КП №260).

I. Робот-асистирано ходене - по бягаща пътека Robot-Assisted Treadmill Training (RATT) /end-actuator/

II. Робот-асистирано ходене – наземно Robot-Assisted Overground Training (RAOGT)

Andago (Hocoma) е високотехнологичен робот за наземно ходене за асистирана рехабилитация при нарушения в походката и за обучение в ходене. Роботът е единствен по рода си, който предоставя придвиждане в реална среда и време. Андаго притежава изключителна мобилност, предоставя пълна свобода на движенията при ходене. Разполага със серия от сензори, чрез които получава информация за местоположението на детето в пространството, за да може да се придвижва успоредно с него или да подмага ходенето му. Активен в придвижването може да бъде пациента или робота в зависимост от терапевтичната задача. Роботът притежава вградена стоп-система, която напълно обезопасява, движещия се пациент, като не позволява падания или сблъсъци с разположените наоколо предмети.

За да може да бъде използван, има няколко изисквания: Пациентът да може да заеме стоеж с или без опора; Минимална височина – 135см. и Максимална височина – 200см.; Максимална телесна маса - до135кг.

Андаго предоставя рехабилитация с голяма интензивност на натоварване, подходяща за прохождане, трениране на походката, укрепване и подобряване на стоежа, придобиване правилен стереотип на ходене, подобркачване и слизане по стълба, подобряване на координацията и равновесието.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София