Робот-асистирана терапия (РАТ)

Вижте кратък филм за Робот-асистирана терапия

Робот-асистиранататерапия (РАТ) е нова, голяма и перспективна възможност във физикалната и рехабилитационна медицина. Тя  дава различна, по-голяма и по-качествена възможност на децата и юношите с ЦП за правилно изграждане и усвояване на локомоторната координация при ходене и дейности с ръцете. Прилагането на видео игри по време на и като част от робот-асистираната терапия, покачва мотивацията на децата, което активира допълнително пластичността на нервната система. Участието на субективният фактор при обучението в ходене или манипулиране е сведено до минимум, чрез автоматизирано и високо репродуктивно моторно обучение, компютъризиране и обективно контролиране на терапевтичната сесия, адаптирана към прогреса на детето. Пациентът е фиксиран в устройството-робот, което го учи да движи ръцете или краката си, многократно по нормалния физиологичен модел. Различните и изморителни мануални техники за обучение в прохождане или манипулиране с ръце ограничават честотата и особено продължителността на тренировките, докато прилагането на РАТ дава възможност за много по-продължително и често стимулиране на движенията по един стандартен и постоянен модел, като по този начин се избягва субективния фактор свързан с персоналната отговорност, физическата и психологична издръжливост и познания на терапевта в сферата на движенията с горни и долни крайници.

Ръководството на СБРДЦП, съвместно с Асоциацията по Физикална Медицина и Рехабилитация (АФМР) договориха с Националната Здравно-Осигурителна Каса включването на Робот-асистираната терапия в Клиничната пътека за Физиотерапия и рехабилитация на деца с церебрална парализа (КП №260).

I. Робот-асистирано ходене по бягаща пътека (Robot-Assisted Treadmill Training - RATT)

II. Робот-асистирана поведенчески-базирана тренировка за ръка (Robot-Assisted Performance-Based Training - RAPBT)