Безплатен престой

Във връзка с 25 – годишния юбилей на СБРДЦП „Света София“ се предлага безплатен престой на родители, придружаващи децата си за рехабилитация.

Безплатният престой важи за "Стая с  3-4 легла  и дневна – за придружителя".

Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -