Професионалист на годината - 2013

Ваня Крумова Христова-Шиколарева наградена:

1. На 07 април 2014г. от БАПЗГ, Регионална колегия-София град за "Професионалист на годината 2013", в категория "Професионалисти по здравни грижи", рехабилитатор със статуетка и грамота за професионално развитие и принос в областта на здравните грижи.

2. На 09 май 2014г. от БАПЗГ в категория "Професионалист по здравни грижи - 2013", рехабилитатор, със статуетка и грамота за първо място на национално ниво.

Снимки от събитието:

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)