Професионалист на годината - 2016

Наталия Михайловна Цветкова наградена:

1. Грамота - Ръководител по здравни грижи - гр. София

2. Статуетка - Ръководител по здравни грижи - гр. София

снимки от събитието:

 

1. Грамота - Ръководител по здравни грижи - национално ниво

2. Плакет - Ръководител по здравни грижи - национално ниво

снимки от събитието: