Академия по церебрална парализа

Проведе се под патронажа на Кмета на град София, г-жа Й. Фандъкова, по случай  25 години от създаването на Специализирана Болница за Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа  "Св. София" ЕООД.

 

Форумът се проведе на 26 април 2014 г. в Парк-хотел Моска и беше предназначен за лекари, психолози, родители и терапевти - медицински и немедицински специалисти, работещи в специализирани лечебни, здравни или социални заведения и неправителствени организации, грижещи се за деца с церебрална парализа.

 

Бяха изнесени 25 доклада по различни проблеми касаещи съвременните методи на диагностика, лечение и рехабилитация на ЦП от водещи наши и чужди лектори по неонатология, педиатрия, детска неврология, физикална терапия и рехабилитация, ортопедия, неврохирургия, ортотика, психоанализа, логопедия, специална педагогика, ерготерапия и кинезитерапия. Програмата с докладите може да видите на следния линк: http://www.cpcentresof-bg.com/files/mf/news_pages/83_file1.pdf

 

Докладите бяха изнесени от водещи специалисти, по различни сфери от грижите при децата с церебрална парализа,

както от Европа:

проф. д-р Ханс Фоссберг, детски невролог

проф. д-р Валтер Стрьобл, детски невро-ортопед,

Мириам Сежер, психоаналитик,

Мари Клер Буснел, етолог,

Хилде Пителйон, главен ерготерапевт;

така и от България:

доц. д-р Иван Чавдаров, ФРМ,

проф. д-р Боряна Слънчева, неонатолог,

проф. д-р Венета Божинова, детски невролог,

проф. д-р Христо Георгиев, ортопед,

проф. д-р Николай Габровски, неврохирург,

проф. д-р Елена Илиева, ФРМ,

д-р Йовко Гюров, ортопед

и други български специалисти в сферата на детската невро-хабилитация.

 

Всички доклади от форума бяха публикувани в специално издание, което всеки един от участниците получи.

Докладите на доц. Чавдаров са публикувани и на сайна на СБПЛРДЦП "Св.София" на следните линкове:

 

1. Съвременно определение и класификация на ЦП, ранна диагностика и рехабилитационен екип

2. Съвременни аспекти на медицинската рехабилитация по деца с ЦП, методолигия на ФРМ

3. Ролята на Ботулинов токсин А в комплексната рехабилитация на Церебралната Парализа

4. Клинични критерии за достигане на самостоятелно ходене и прогнозиране на моторното развитие при ЦП

5. Робот-асистирана рехабилитация при Церебралната Парализа - нови перспективи

 

Галерия Академия по церебрална парализа 2014

Галерия Коктейл Академия 2014