Неформално образование - Зелено училище

Зелено училище е форма на неформално образование за деца с ЦП, на възраст 5 - 24 години, при която е важно взаимодействието на детето със средата и следването на неговите интереси, темпове, надграждане над уменията, които е развило до момента. Чрез включването на образователни подходи като експеримент, движение, провокация, арт педагогика и др. се цели развиване на самостоятелност, мислене и заявка на лични потребности, желания, себе-изява и развитие. Всеки участник работи според собствените си способности и предварително изготвен план. Интерактивното представяне на темите и дейностите допринася значително за обогатяване на опита и провокира активно участие.

Ателието развива идеите на неформалното образование (извън работата в кабинет и стандартните методи за обучение), като се създава защитено пространство, в което чрез запознаване, работа с различни видове материали и по различни теми децата имат възможност да усвоят и развият разнообразни умения, да експериментират в различни посоки – със себе си и пространството, да изследват своите търсения, да (си) задават актуални въпроси. В тях се работи и по посока на:

Кратък видеоматериал, представящ "Зелено училище"

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2019 г.

Зелено училище” е вече утвърдена практика в Болницата. За пета поредна година ще посреща деца и юнощи през летните месеци.

 

Време и място на провеждане:

01.07. - 30.08.2019 г.

Плаващо работно време в зависимост от атмосферните особености в обособени части от двора на Болницата.

 

Идеята на „Зелено училище“:

Чрез игрите и обучението в естествена среда (на открито, сред природата) се предоставят възможности на децата да изразяват своите позиции и желания, да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения, да творят. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и пространство за приложение на способностите на децата в импровизирана среда, важна за социалното развитие и приобщаване.
Заниманията се планират и реализират от опитни специалисти.
Гостуват и външни представления след предварителна уговорка с Управителя на Болницата.

Подходящо е за деца на възраст:

- от 8 до 24 г.

Основни теми на работа:

Децата, които нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено училище 2019 г.” срещу цена от 12 лв. за един астрономичен час.

Очакваме Ви !

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2017г.

Зелено училище” е вече утвърдена практика в Болницата. За четвърта поредна година ще посреща деца и юнощи през летните месеци.

 

Време и място на провеждане:

12.06.2017 - 15.09.2017 г.

Плаващо работно време в зависимост от атмосферните особености - /пример от 10.00 ч. до 12.00 ч. – за месец юни и от 09.00 ч. до 11.00 ч. за месеците юли, август и септември/ в обособени части от двора на Болницата.

 

Идеята на „Зелено училище“:

Чрез игрите и обучението в естествена среда (на открито, сред природата) се предоставят възможности на децата да изразяват своите позиции и желания, да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения, да творят. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и пространство за приложение на способностите на децата в импровизирана среда, важна за социалното развитие и приобщаване.
Заниманията се планират и реализират от опитни специалисти.
Гостуват и външни представления след предварителна уговорка с Управителя на Болницата.

Подходящо е за деца на възраст:

- от 5 до 8 г.

- от 8 до 24 г.

Основни теми на работа:

Децата, които нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено училище 2017 г.” срещу цена от 10 лв. за един астрономичен час.

Очакваме Ви !

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2016г.

Зелено училище” е вече утвърдена практика в Болницата. За трета поредна година ще посреща деца и юнощи през летните месеци.

 

Време и място на провеждане:

13.06.2016 - 16.09.2016г.

От 10.00 ч. до 12.00 ч. – за месец юни и от 09.00 ч. до 11.00 ч. за месеците юли, август и септември в обособени части от двора на Болницата.

 

Идеята на „Зелено училище“:

Чрез игрите и обучението в естествена среда (на открито, сред природата) се предоставят възможности на децата да изразяват своите позиции и желания, да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения, да творят. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и пространство за приложение на способностите на децата в импровизирана среда, важна за социалното развитие и приобщаване.
Заниманията се планират и реализират от опитни специалисти.

Подходящо е за деца на възраст:

- от 5 до 8 г.

- от 8 до 24 г.

Основни теми на работа:

Децата, които нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено училище 2016г” срещу цена от 10 лв. за един астрономичен час.

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2015г.

Време на провеждане: 01.06.2015-15.09.2015г.

преди обед /от 10.00 ч. до 11.00 ч./

ИДЕЯТА: Да се даде възможност на децата за себе-изява и развитие чрез придобиване на опит в свободна, неформална среда и личностно активизиране. По този начин те са активни участници в логопедичния и педагогически процес, през своите желания и интереси.

Предоставя се възможност на децата за проучване и формиране на нови умения и способности в основните тематични полета, важни за социалното приобщаване и развитие: тяло-самообслужване, хранене, общуване, екология, професии и др.

Подходящо е за деца:

- от 5 до 8 г. (ОРНР);

- от 8 до 24 г. (ОКР).

Основни теми на работа: