Терапевтични услуги през уикенда

Родители на стационарни пациенти с церебрална парализа, желаещи да получат рехабилитационно обслужване (консултации, диагностика, кинезитерапия, ерготерапия, апаратна физиотерапия, логопедични занимания, специална педагогика и други) по време на престоя си в събота и неделя, може да се обърнат към лекуващия им лекар за повече информация и съдействие.

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)