Терапевтични услуги през уикенда

Родители на стационарни пациенти с церебрална парализа, желаещи да получат рехабилитационно обслужване (консултации, диагностика, кинезитерапия, ерготерапия, апаратна физиотерапия, логопедични занимания, специална педагогика и други) по време на престоя си в събота и неделя, може да се обърнат към лекуващия им лекар за повече информация и съдействие.