Столична експертна комисия

СТОЛИЧНА EКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА

КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА

ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

(ЕкоДЦП)

Съгласно заповед на Управителя № 057/20.06.2017 година и Приложение №1 към нея:

  • Финансирането за пациенти от София е за сметка на Болницата и/или Столична Община.
  • Финансирането за пациенти извън София е съгласно ценоразпис на Болницата.
  • Комисията обслужва лица с церебрална парализа от 2 до 24 годишна възраст .
  • Комисията обслужва лица, които са пациенти на СБРДЦП, както и лица, които са насочени към нея от други лечебни заведения със съответния документ.
  • Обслужването на деца, насочени от други лечебни заведения е след провеждане на клинична пътека с оглед извършване на необходимите тестове, касаещи терапевтичната програма.

1. Постоянен състав на Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с ЦП:

  • Председател - лекар специалист по ФРМ и Нервни болести д-р Катя Радославова
  • Заместник-председател - лекар специалист по ФРМ д-р Лариса Куртелова
  • Секретар - главна медицинска сестра Илиянка Георгиева
  • Член - клиничен психолог Вера Николова

2. Записване за ЕкоДЦП

Записването се извършва от Секретаря на Комисията на

телефон 0884 158 621 във времето от 10,00 ч. до 12,00 ч. в работни дни.

ЗАБЕЛЕЖКА

На деца с церебрална парализа, които не са били контингент на СБРДЦП „Св. София” се препоръчва, преди обследване от ЕкоДЦП да бъдат приети в лечебното заведение по Клинична пътека №260, с оглед разширено тестуване на моторните, когнитивните и комуникационни умения.

За сведения и информация:

e-mail - hospital-radoslavova@cpcentresof-bg.com

e-mail - hospital-kurtelova@cpcentresof-bg.com

График на комисията 2018 г.

Дата
Час Име на пациента Статус
1
18.01.2018 г.
13:00 ч.
Петко Н. Д. преминал
2
18.01.2018 г. 13:30 ч.
Тервел Т. О. преминал
3
18.01.2018 г. 14:00 ч. Борислав С. С. преминал
4
18.01.2018 г. 14:30 ч. Борислав Е. Н. преминал
5
18.01.2018 г. 15:00 ч. Деница С. Н. преминал
6
18.01.2018 г. 15:30 ч. Даниел Д. Б. преминал
7
25.01.2018 г. 13:00 ч. Анна Ц. Ц. преминал
8 25.01.2018 г. 13:30 ч. Алекс И. Н. преминал
9 25.01.2018 г. 14:00 ч. Васил А. И. преминал
10 25.01.2018 г. 14:30 ч. Веселин В. Ч. преминал
11 25.01.2018 г. 15:00 ч. Гина Н. Н. преминал
12 25.01.2018 г. 15:30 ч. Ясена Т. Ж. преминал
13 08.02.2018 г. 13:00 ч. Александър Я. А. преминал
14 08.02.2018 г. 13:30 ч. Виктор Т. Х. преминал
15 08.02.2018 г. 14:00 ч. Алекс В. С. преминал
16 08.02.2018 г. 14:30 ч. Анна М. П. преминал
17 08.02.2018 г. 15:00 ч. Елена В. В. преминал
18 08.02.2018 г. 15:30 ч. Лиа Г. П. преминал
19 22.02.2018 г. 13:00 ч. Светла М. Г. преминал
20 22.02.2018 г. 13:30 ч. Филип П. С. преминал
21 22.02.2018 г. 14:00 ч. Кристиян А. С. преминал
22 22.02.2018 г. 14:30 ч. Илиян И. Д. преминал
23 22.02.2018 г. 15:00 ч. Калоян Г. К. преминал
24 22.02.2018 г. 15:30 ч. Цветелин Ц. Н. преминал
25 15.03.2018 г. 13:00 ч. Тамара Н. И. преминал
26 15.03.2018 г. 13:30 ч. Иван М. Г. преминал
27 15.03.2018 г. 14:00 ч. Лилия-Мартина Т. Д. преминал
28 15.03.2018 г. 14:30 ч. Георги Е. С. преминал
29 15.03.2018 г. 15:00 ч. Дарина Д. Т. преминал
30 15.03.2018 г. 15:30 ч. Климент Д. Х. преминал
31 29.03.2018 г. 13:00 ч. Самуил Ч. Й. преминал
32 29.03.2018 г. 13:30 ч. Илия Г. П. преминал
33 29.03.2018 г. 14:00 ч. Божидар Л. Й. преминал
34 29.03.2018 г. 14:30 ч. Калина Б. К. преминал
35 29.03.2018 г. 15:00 ч. Яна Р. В. преминал
36 29.03.2018 г. 15:30 ч. Ванеса М. З. преминал
37 12.04.2018 г. 13:00 ч. Стефани А. С. преминал
38 12.04.2018 г. 13:30 ч. Мартин П. Е. преминал
39 12.04.2018 г. 14:00 ч. Владимир В. Д. преминал
40 12.04.2018 г. 14:30 ч. Кристиян Л. Х. преминал
41 12.04.2018 г. 15:00 ч. Мария С. Б. преминал
42 12.04.2018 г. 15:30 ч. София Т. А. преминал
43 26.04.2018 г. 13:00 ч. Пресиан П. И. преминал
44 26.04.2018 г. 13:30 ч. Бехлюл Г. Б. преминал
45 26.04.2018 г. 14:00 ч. Калоян Н. В. преминал
46 26.04.2018 г. 14:30 ч. Иван Й. И. преминал
47 26.04.2018 г. 15:00 ч. Виолета К. Х. преминал
48 26.04.2018 г. 15:30 ч. Николай С. Т. преминал
49 10.05.2018 г. 13:00 ч. Марин Ю. М. преминал
50 10.05.2018 г. 13:30 ч. Цветелина Е. С. преминал
51 10.05.2018 г. 14:00 ч. Никол М. И.
преминал
52 10.05.2018 г. 14:30 ч. Хюсеин М. А. преминал
53 10.05.2018 г. 15:00 ч. Йоана С. Д. преминал
54 10.05.2018 г. 15:30 ч. Спасиан А. Х. преминал
55 31.05.2018 г. 13:00 ч. Дария С. П. преминал
56 31.05.2018 г. 13:30 ч. Александър И. Д. преминал
57 31.05.2018 г. 14:00 ч. Емануел Р. С. преминал
58 31.05.2018 г. 14:30 ч. Самуел К. Я. преминал
59 31.05.2018 г. 15:00 ч. Василена Д. Д. преминал
60 31.05.2018 г. 15:30 ч. Елисавета А. А. преминал
61 14.06.2018 г. 13:00 ч. Виктор А. Б. преминал
62 14.06.2018 г. 13:30 ч. Симеон С. Ц. преминал
63 14.06.2018 г. 14:00 ч. Теодор К. К. преминал
64 14.06.2018 г. 14:30 ч. Александра В. Х. преминал
65 14.06.2018 г. 15:00 ч. Дарена Л. С. преминал
66 14.06.2018 г. 15:30 ч. Георги Г. В. преминал
67 28.06.2018 г. 13:00 ч. Лазар Н. П. преминал
68 28.06.2018 г. 13:30 ч. Алиса Н. Г. преминал
69 28.06.2018 г. 14:00 ч. Цветан Е. Г. преминал
70 28.06.2018 г. 14:30 ч. Йоан П. Д. преминал
71 28.06.2018 г. 15:00 ч. Емилия Г. С. преминал
72 28.06.2018 г. 15:30 ч. Калина И. В. преминал
73 05.07.2018 г. 13:00 ч. Божидар Ц. Т. преминал
74 05.07.2018 г. 13:30 ч. Диана Е. Н. преминал
75 05.07.2018 г. 14:00 ч. Йоан П. П. преминал
76 19.07.2018 г. 13:00 ч. Иван С. Н. преминал
77 19.07.2018 г. 13:30 ч. Диана И. К. преминал
78 19.07.2018 г. 14:00 ч. Цветелин А. Г. преминал
79 19.07.2018 г. 14:30 ч. Дея Р. Р. преминал
80 19.07.2018 г. 15:00 ч. Тервел Т. О. преминал
81 19.07.2018 г. 15:30 ч. Искрен Д. М. преминал
82 19.07.2018 г. 16:00 ч. Нина В. Д. преминал
83 19.07.2018 г. 16:30 ч. Ник Н. Х. преминал
84 19.07.2018 г. 17:00 ч. Радослав В. Б. преминал
85 09.08.2018 г. 13:00 ч. Явор К. Ф.
преминал
86 09.08.2018 г. 13:30 ч. Виктория Г. Д. преминал
87 09.08.2018 г. 14:00 ч. Милен М. Ц. преминал
88 09.08.2018 г. 14:30 ч. Винсънт Е. Н. преминал
89 09.08.2018 г. 15:00 ч. Борислав С. С. преминал
90 09.08.2018 г. 15:30 ч. Иван Р. Б. преминал
91 23.08.2018 г. 13:00 ч. Благой Б. К. преминал
92 23.08.2018 г. 13:30 ч. Манол П. П. преминал
93 23.08.2018 г. 14:00 ч. Илиян П. П. преминал
94 23.08.2018 г. 14:30 ч. Цветелин Ц. Н. преминал
95 23.08.2018 г. 15:00 ч. Гошо И. М. преминал
96 23.08.2018 г. 15:30 ч. Ванеса Б. Ч. преминал
97 13.09.2018 г. 13:00 ч. Тария З. П. преминал
98 13.09.2018 г. 13:30 ч. Никол С. Й. преминал
99 13.09.2018 г. 14:00 ч. Йордан Й. Б. преминал
100
13.09.2018 г. 14:30 ч. Радослав Я. П. преминал
101 13.09.2018 г. 15:00 ч. Явор Я. П. преминал
102 13.09.2018 г. 15:30 ч. Дженифър А. П. преминал
103 27.09.2018 г. 13:00 ч. Анета Г. Х. преминал
104 27.09.2018 г. 13:30 ч. Дарина Ю. Д. преминал
105
27.09.2018 г. 14:00 ч. Габриела А. Ф. преминал
106 27.09.2018 г. 14:30 ч. Самуил Ч. Й. преминал
107 27.09.2018 г. 15:00 ч. Денис Б. А. преминал
108 27.09.2018 г. 15:30 ч. Никола Й. М. преминал
11.10.2018 г. 13:00 ч. Радислав В. Д. преминал
11.10.2018 г. 13:30 ч. Радослав Д. И. преминал
11.10.2018 г. 14:00 ч. Ангел П. К. преминал
11.10.2018 г. 14:30 ч. Александра Г. К. преминал
11.10.2018 г. 15:00 ч. Ема Х. В. преминал
11.10.2018 г. 15:30 ч. Дарина Д. Т. преминал
25.10.2018 г. 13:00 ч. Васил В. Н. чакащ
25.10.2018 г. 13:30 ч. Александър М. К. чакащ
25.10.2018 г. 14:00 ч. Ивайло И. Ц. чакащ
25.10.2018 г. 14:30 ч. Ангел Р. Я. чакащ
25.10.2018 г. 15:00 ч. Михаела К. М. чакащ
25.10.2018 г. 15:30 ч. Борис Р. Я. чакащ
15.11.2018 г. 13:00 ч. София Б. Ш. чакащ
15.11.2018 г. 13:30 ч. Анастасия Г. М. чакащ
15.11.2018 г. 14:00 ч. Дария М. Ц. чакащ
15.11.2018 г. 14:30 ч. Кристиян Л. Х. чакащ
15.11.2018 г. 15:00 ч. Хюсейн М. Н. чакащ
15.11.2018 г. 15:30 ч. Божидара Л. Д. чакащ
29.11.2018 г. 13:00 ч.
29.11.2018 г. 13:30 ч.
29.11.2018 г. 14:00 ч.
29.11.2018 г. 14:30 ч. Габриела А. Р. чакащ
29.11.2018 г. 15:00 ч. Милица Д. М. чакащ
29.11.2018 г. 15:30 ч. Камелия В. Ш. чакащ
13:00 ч.
13:30 ч.
14:00 ч.
14:30 ч.
15:00 ч.
15:30 ч.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)