Наръчник за родители

2012

Chavdarov I., Cerebral Palsy: Organization of the complex rehabilitation in Bulgaria; 10.Internationales Symposium fur Neuroorthopedie & Rehabilitation, May 10-13, 2012, Wien, Austria, p.p.presentation

Прочети повече
2011

E.Ilieva, M. Gonkova, I.Chavdarov, Effect of Shock Wave Therapy on Muscle Spasticity in Children with Cerebral Palsy

Прочети повече

Иван Чавдаров, "KISS-syndrome"- диагностика, диференциация с централно координационно смущение, терапия.

Прочети повече
2010

Ив.Чавдаров, Съвременни представи за диагностиката и комплексната рехабилитация на детската церебрална парализа; Нац. Конференция по Детска Неврология, Психиатрия и Психология на развитието с международно участие, 21-23 окт. 2010 г., София, Сборн.резюмета, 34 стр.

Прочети повече

Ив.Чавдаров, Тонусово-Асиметричен Синдром в кърмаческата възраст – клинични белези, диференциална диагноза и терапевтично поведение; Нац. Конференция по Детска Неврология, Психиатрия и Психология на развитието с международно участие, 21-23 окт. 2010 г., София, Сборн.резюмета, 35 стр.

Прочети повече

Ив. Чавдаров, Ерготерапия при церебрална парализа; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 89-90 стр.

Прочети повече

Здр.Топалова, Ив.Чавдаров, Специалната педагогика, като част от ерготерапията при подготовка на деца с церебрална парализа (ЦП) за училищни занятия – необходимост, принципи, методи и резултати; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 91-92 стр.

Прочети повече

Т.Недялкова, Ив.Чавдаров, Нарушения на оралната моторика и хранителните механизми при детската церебрална парализа (ДЦП) – мястото на ерготерапевта; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 92-93 стр.

Прочети повече
2009

Тестуване и моторна прогноза при деца с церебрална парализа, Иван Чавдаров, VІ Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина, 2009 г., София

Прочети повече

Детска неврохабилитация – философия и методология, Иван Чавдаров, VІ Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина, 2009 г., София

Прочети повече
2008

Прогностични критерии за самостоятелно ходене при деца с церебрална парализа, Иван Чавдаров, Конференция Детска Неврология, 2008 г., София

Прочети повече

Орално-моторни механизми – развитие, нарушения и терапевтична намеса при деца с церебрална парализа и неврологични нарушения, Светлана Картунова, Иван Чавдаров, Конференция Детска Неврология, 2008 г., София

Прочети повече

Алгоритъм за диагностика, моторна оценка, лечение и комплексна рехабилитация при Родово-Травматична Увреда на Раменния Сплит Н.Бенова, М.Панайотова, К.Радославова, Е.Тодорова, Р.Кунева, Ив.Чавдаров, Конференция Неврорехабилитация, 2008 г., Плевен

Прочети повече
2007

Терапевтични възможности при ДЦП - Ив. Чавдаров, Н.Бенова, П.Минева, Д.Миланова - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Прочети повече

Общи и специфични черти на ДЦП – невро-моторна диагностика и тестуване. - Ив. Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Прочети повече

Миорелаксация – бърза, ефективна и продължителна - Ив. Чавдаров, К.Радославова - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Прочети повече

Сензорно – Интеграционна Терапия в рехабилитационния комплекс на церебралната парализа - Росица Кунева, Жулиета Темникова, Иван Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Прочети повече

Координация на храненeто - диагностика и терапия при деца с координационни смущения или церебрална парализа - Светлана Картунова, Милена Макавеева, Иван Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната системаи Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Прочети повече
2006

Диагноза и моторни диагностични тестове при деца с церебрална парализа. - Ив. Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Прочети повече

Миорелаксация след Ботулинов токсин А при деца със спастична церебрална парализа - лонгитудинално проучване - Ив.Чавдаров, К.Радославова, Н.Бенова (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Прочети повече
Уважаеми читатели, в английската версия на сайта има доклади, които не са преведени на български език.
стр. 3 от 5  
1 2 3 4 5