Статии, публикации, презентации по детска неврохабилитация за специалисти и родители

2007
Миорелаксация – бърза, ефективна и продължителна - Ив. Чавдаров, К.Радославова - Национална Конференция по Физикална
и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система
и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Миорелаксация – бърза, ефективна и продължителна - Ив. Чавдаров, К.Радославова - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Сензорно – Интеграционна Терапия в рехабилитационния комплекс
на церебралната парализа - Росица Кунева, Жулиета Темникова, Иван Чавдаров - Национална Конференция по Физикална
и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система
и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Сензорно – Интеграционна Терапия в рехабилитационния комплекс на церебралната парализа - Росица Кунева, Жулиета Темникова, Иван Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Координация на храненeто - диагностика и терапия при деца
с координационни смущения или церебрална парализа - Светлана Картунова, Милена Макавеева, Иван Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната системаи Опорно-двигателния апарат;
МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Координация на храненeто - диагностика и терапия при деца с координационни смущения или церебрална парализа - Светлана Картунова, Милена Макавеева, Иван Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната системаи Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

2006
Диагноза и моторни диагностични тестове при деца с церебрална парализа. - Ив. Чавдаров
(Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Диагноза и моторни диагностични тестове при деца с церебрална парализа. - Ив. Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Миорелаксация след Ботулинов токсин А при деца със спастична церебрална парализа - лонгитудинално проучване - Ив.Чавдаров, К.Радославова, Н.Бенова
(Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Миорелаксация след Ботулинов токсин А при деца със спастична церебрална парализа - лонгитудинално проучване - Ив.Чавдаров, К.Радославова, Н.Бенова (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Миорелаксация чрез ниски температури при деца с церебрална парализа - Ив.Чавдаров, П. Минева, Е. Тодорова
(Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Миорелаксация чрез ниски температури при деца с церебрална парализа - Ив.Чавдаров, П. Минева, Е. Тодорова (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Сензорната интеграция или “целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието -Росица Кунева, Иван Чавдаров
(Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Сензорната интеграция или “целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието -Росица Кунева, Иван Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Ролята на психолога в мултидисциплинарния екип за ранната диагностика, превенция и терапия на деца с координационни смущения, церебрална парализа и проблеми в развитието - Жулиета Темникова, Петя Атанасова, Иван Чавдаров
(Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Ролята на психолога в мултидисциплинарния екип за ранната диагностика, превенция и терапия на деца с координационни смущения, церебрална парализа и проблеми в развитието - Жулиета Темникова, Петя Атанасова, Иван Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Диагностика и терапия на нарушенията в храненето при деца с централно координационно смущение (ЦКС) и церебрална парализа (ЦП) - Светлана Картунова, Милена Макавеева, Иван Чавдаров
(Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Диагностика и терапия на нарушенията в храненето при деца с централно координационно смущение (ЦКС) и церебрална парализа (ЦП) - Светлана Картунова, Милена Макавеева, Иван Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Източноевропейска Конференция по лечебна педагогика и социална терапия - 28- 30 юли 2006 г.

Източноевропейска Конференция по лечебна педагогика и социална терапия - 28- 30 юли 2006 г.

Физикална и рехабилитационна медицина при нарушения на храненето.
Семинар на тема:"Нарушени механизми на храненето и гълтането - причини, последствия и терапия", София 28-29 април 2006 г.

Физикална и рехабилитационна медицина при нарушения на храненето. Семинар на тема:"Нарушени механизми на храненето и гълтането - причини, последствия и терапия", София 28-29 април 2006 г.

Диагностика, клиника и терапия при нарушения в уменията за храненето при деца с ДЦП и проблеми в развитието.
Семинар на тема: "Нарушени механизми на храненето и гълтането - причини, последствия и терапия", София 28-29 април 2006 г.

Диагностика, клиника и терапия при нарушения в уменията за храненето при деца с ДЦП и проблеми в развитието. Семинар на тема: "Нарушени механизми на храненето и гълтането - причини, последствия и терапия", София 28-29 април 2006 г.

2005
Церебрална Парализа - Диагностични и терапевтични направления в България
(Пленарна среща SCPE2 - Наблюдение на Церебралната Парализа в Европа - 9-12 Юни 2005, Копенхаген)

Церебрална Парализа - Диагностични и терапевтични направления в България (Пленарна среща SCPE2 - Наблюдение на Церебралната Парализа в Европа - 9-12 Юни 2005, Копенхаген)

Сензорната интеграция или "целева игра" като метод за работа при деца с проблеми в развитието
(ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)

Сензорната интеграция или "целева игра" като метод за работа при деца с проблеми в развитието (ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)

Мултидисциплинарният подход към детето с церебрална парализа и мястото на логопеда в него
(ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)

Мултидисциплинарният подход към детето с церебрална парализа и мястото на логопеда в него (ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)

	Нарушения на храненето - прояви и терапевтична намеса
(ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)

Нарушения на храненето - прояви и терапевтична намеса (ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)

2004
Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието 28-30.10.2004 Пловдив

Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието 28-30.10.2004 Пловдив

Диференциална диагноза на детската церебрална парализа - 2004 г.

Диференциална диагноза на детската церебрална парализа - 2004 г.

Диспраксия и детска церебрална парализа - 2004 г.

Диспраксия и детска церебрална парализа - 2004 г.

Предречевото и ранното езиково-говорно развитие на деца с церебрална парализа - специфични особености и терапевтични насоки - 2004 г.

Предречевото и ранното езиково-говорно развитие на деца с церебрална парализа - специфични особености и терапевтични насоки - 2004 г.

стр. 4 от 5  
1 2 3 4 5
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София