Наръчник за родители

2006

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Миорелаксация след Ботулинов токсин А при деца със спастична церебрална парализа - лонгитудинално проучване - Ив.Чавдаров, К.Радославова, Н.Бенова (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Миорелаксация чрез ниски температури при деца с церебрална парализа - Ив.Чавдаров, П. Минева, Е. Тодорова (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Сензорната интеграция или “целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието -Росица Кунева, Иван Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Ролята на психолога в мултидисциплинарния екип за ранната диагностика, превенция и терапия на деца с координационни смущения, церебрална парализа и проблеми в развитието - Жулиета Темникова, Петя Атанасова, Иван Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Диагностика и терапия на нарушенията в храненето при деца с централно координационно смущение (ЦКС) и церебрална парализа (ЦП) - Светлана Картунова, Милена Макавеева, Иван Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Източноевропейска Конференция по лечебна педагогика и социална терапия - 28- 30 юли 2006 г.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Физикална и рехабилитационна медицина при нарушения на храненето. Семинар на тема:"Нарушени механизми на храненето и гълтането - причини, последствия и терапия", София 28-29 април 2006 г.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Диагностика, клиника и терапия при нарушения в уменията за храненето при деца с ДЦП и проблеми в развитието. Семинар на тема: "Нарушени механизми на храненето и гълтането - причини, последствия и терапия", София 28-29 април 2006 г.

2005

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Церебрална Парализа - Диагностични и терапевтични направления в България (Пленарна среща SCPE2 - Наблюдение на Церебралната Парализа в Европа - 9-12 Юни 2005, Копенхаген)


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Сензорната интеграция или "целева игра" като метод за работа при деца с проблеми в развитието (ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Мултидисциплинарният подход към детето с церебрална парализа и мястото на логопеда в него (ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Нарушения на храненето - прояви и терапевтична намеса (ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)

2004

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието 28-30.10.2004 Пловдив


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Диференциална диагноза на детската церебрална парализа - 2004 г.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Диспраксия и детска церебрална парализа - 2004 г.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Предречевото и ранното езиково-говорно развитие на деца с церебрална парализа - специфични особености и терапевтични насоки - 2004 г.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Вербална диспраксия на развитието - съвременни модели за диагностика и терапия - 2004 г.

2003

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Партньорството с родителите - крайъгълен камък в комплексната рехабилитация на децата с церебрална парализа


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Детска церебрална парализа - Домашна рехабилитация


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

3-ти Международен Симпозиум по Хипербарна Оксигенация при Деца с Церебрална Парализа и Мозъчни Увреждания, Форт Лаудердейл, Флорида, 16-19 юли 2003 г.

Уважаеми читатели, в английската версия на сайта има доклади, които не са преведени на български език.
стр. 4 от 5  
1 2 3 4 5
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София