Наръчник за родители

2006

Миорелаксация чрез ниски температури при деца с церебрална парализа - Ив.Чавдаров, П. Минева, Е. Тодорова (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Прочети повече

Сензорната интеграция или “целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието -Росица Кунева, Иван Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Прочети повече

Ролята на психолога в мултидисциплинарния екип за ранната диагностика, превенция и терапия на деца с координационни смущения, церебрална парализа и проблеми в развитието - Жулиета Темникова, Петя Атанасова, Иван Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Прочети повече

Диагностика и терапия на нарушенията в храненето при деца с централно координационно смущение (ЦКС) и церебрална парализа (ЦП) - Светлана Картунова, Милена Макавеева, Иван Чавдаров (Национална Конференция по Детска неврология, Психиатрия и Психология на развитието; 26-28.10.2006 г. София)

Прочети повече

Източноевропейска Конференция по лечебна педагогика и социална терапия - 28- 30 юли 2006 г.

Прочети повече

Физикална и рехабилитационна медицина при нарушения на храненето. Семинар на тема:"Нарушени механизми на храненето и гълтането - причини, последствия и терапия", София 28-29 април 2006 г.

Прочети повече

Диагностика, клиника и терапия при нарушения в уменията за храненето при деца с ДЦП и проблеми в развитието. Семинар на тема: "Нарушени механизми на храненето и гълтането - причини, последствия и терапия", София 28-29 април 2006 г.

Прочети повече
2005

Церебрална Парализа - Диагностични и терапевтични направления в България (Пленарна среща SCPE2 - Наблюдение на Церебралната Парализа в Европа - 9-12 Юни 2005, Копенхаген)

Прочети повече

Сензорната интеграция или "целева игра" като метод за работа при деца с проблеми в развитието (ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)

Прочети повече

Мултидисциплинарният подход към детето с церебрална парализа и мястото на логопеда в него (ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)

Прочети повече

Нарушения на храненето - прояви и терапевтична намеса (ІV Национална конференцияна логопедите и фониатрите в България Албена 26-28.05.2005г.)

Прочети повече
2004

Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието 28-30.10.2004 Пловдив

Прочети повече

Диференциална диагноза на детската церебрална парализа - 2004 г.

Прочети повече

Диспраксия и детска церебрална парализа - 2004 г.

Прочети повече

Предречевото и ранното езиково-говорно развитие на деца с церебрална парализа - специфични особености и терапевтични насоки - 2004 г.

Прочети повече

Вербална диспраксия на развитието - съвременни модели за диагностика и терапия - 2004 г.

Прочети повече
2003

Партньорството с родителите - крайъгълен камък в комплексната рехабилитация на децата с церебрална парализа

Прочети повече

Детска церебрална парализа - Домашна рехабилитация

Прочети повече

3-ти Международен Симпозиум по Хипербарна Оксигенация при Деца с Церебрална Парализа и Мозъчни Увреждания, Форт Лаудердейл, Флорида, 16-19 юли 2003 г.

Прочети повече

Лечение на детската церебрална парализа с аминокиселини - един нов или един "добре забравен" метод.

Прочети повече
Уважаеми читатели, в английската версия на сайта има доклади, които не са преведени на български език.
стр. 4 от 5  
1 2 3 4 5