Наръчник за родители

2003

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Лечение на детската церебрална парализа с аминокиселини - един нов или един "добре забравен" метод.


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Лазер-терапия при детска церебрална парализа - къде е истината?

2002

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

14-та годишна среща на Европейската академия по детска инвалидност, Пиза, октомври 2002


Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Ранната диагностика и Войта-терапия - решаваща стъпка в лечението на децата рискови за церебрална парализа

2001

Warning: Illegal string offset 'pic' in /home/cpcentre/public_html/templates/News/BriefNewsBlock.php on line 21

Въздействие на хипербарната оксигенация върху психо-моторните функции на деца с церебрална парализа II Международен Симпозиум по Хипербарна Оксигенация при Деца с Церебрална Парализа и Мозъчни Увреждания, Бока Ратон, Флорида, юли 2001

Уважаеми читатели, в английската версия на сайта има доклади, които не са преведени на български език.
стр. 5 от 5  
1 2 3 4 5
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София