Статии, публикации, презентации по детска неврохабилитация за специалисти и родители

2004
Вербална диспраксия на развитието - съвременни модели за диагностика и терапия - 2004 г.

Вербална диспраксия на развитието - съвременни модели за диагностика и терапия - 2004 г.

2003
Партньорството с родителите - крайъгълен камък в комплексната рехабилитация на децата с церебрална парализа

Партньорството с родителите - крайъгълен камък в комплексната рехабилитация на децата с церебрална парализа

Детска церебрална парализа - Домашна рехабилитация

Детска церебрална парализа - Домашна рехабилитация

3-ти Международен Симпозиум по Хипербарна Оксигенация при Деца с Церебрална Парализа и Мозъчни Увреждания, Форт Лаудердейл, Флорида, 16-19 юли 2003 г.

3-ти Международен Симпозиум по Хипербарна Оксигенация при Деца с Церебрална Парализа и Мозъчни Увреждания, Форт Лаудердейл, Флорида, 16-19 юли 2003 г.

Лечение на детската церебрална парализа с аминокиселини - един нов или един "добре забравен" метод.

Лечение на детската церебрална парализа с аминокиселини - един нов или един "добре забравен" метод.

Лазер-терапия при детска церебрална парализа - къде е истината?

Лазер-терапия при детска церебрална парализа - къде е истината?

2002
14-та годишна среща на Европейската академия по детска инвалидност, Пиза, октомври 2002

14-та годишна среща на Европейската академия по детска инвалидност, Пиза, октомври 2002

Ранната диагностика и Войта-терапия - решаваща стъпка в лечението на децата рискови за церебрална парализа

Ранната диагностика и Войта-терапия - решаваща стъпка в лечението на децата рискови за церебрална парализа

2001
Въздействие на хипербарната оксигенация върху психо-моторните функции на деца с церебрална парализа
II Международен Симпозиум по Хипербарна Оксигенация при Деца с Церебрална Парализа и Мозъчни Увреждания, Бока Ратон, Флорида, юли 2001

Въздействие на хипербарната оксигенация върху психо-моторните функции на деца с церебрална парализа II Международен Симпозиум по Хипербарна Оксигенация при Деца с Церебрална Парализа и Мозъчни Увреждания, Бока Ратон, Флорида, юли 2001

стр. 5 от 5  
1 2 3 4 5
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София