Обяви за работа

07.02.2024 г.

Специализирана болница за  рехабилитация на ДЦП София обявява конкурс за:

1. Началник отделение  “Късна рехабилитация”;

чрез провеждане на събеседване по изготвен проект на тема: ”Концепция за развитие на отделението - медицински и икономически показатели,финансиране,материална база персонал, връзки с други болнични структури“. Изисквания :медицинско образование – магистър, придобита специалност : “Физикална и рехабилитационна медицина”, компютърна грамотност, практически познания и професионален опит - не по-малко от 5 години стаж по специалността.(от които 2 в СБРДЦП)

2.Началник отделение „Ранна неврорехабилитация”;

чрез провеждане на събеседване по изготвен проект на тема: ”Бизнес план на отделението –медицински и икономически показатели”.Изисквания:медицинско образование – магистър, придобита специалност: ”Физикална и рехабилитационна медицина”, компютърна грамотност, практически познания и професионален опит - не по-малко от 5 години стаж по специалността (от които 2 в СБРДЦП).

3. Главна медицинска сестра;

чрез провеждане на събеседване по изготвен проект на тема ”Концепция за организация на здравните грижи в Болницата – пациенти, отделения/направления, хранене, хигиена дезинфекция/дезинсекция, обучение на персонала”. Изисквания: висше медицинско образование „Управление на здравни грижи” степен: бакалавър/магистър. Професионален опит – 5 години практика в Специализирана болница/отделение, (от които 2 в СБРДЦП).

 

Документи: заявление за допускане за участие в конкурса, автобиография, копие от диплом за завършено образование, документ за компютърна грамотност, удостоверение за допълнителни квалификации, препис – извлечение от трудовата книжка, удостоверяваща работа в Специализирана болница за ДЦП, свидетелство за съдимост, документ за самоличност.

Документите ще се приемат в Личен състав в срок до 30 дни от публикуване на обявата (Обявата е публикувана на 07.02.2024 г.);

За справки: Eвелина Атанасова тел. 02/ 828 4881; 02/828 1869 (вътр.№40)

 

Заповед за обявяване на конкурс за длъжностите Началник отделение "Късна рехабилитация", Началник отделение "Ранна неврорехабилитация" и Главна медицинска сестра.

 

01.02.2024 г.

СБРДЦП "Света София" търси да назначи:

Специален педагог

Изисквания:
-висше образование- специална педагогика;
-умения за работа с деца със специфични потребности и техните родители;
-желание за развитие и прилагане на иновативни подходи;
-умения за работа в екип;
-компютърна грамотност;
-владеенето на чужд език е предимство.

Ние предлагаме:
-работа в динамична среда и възможности за творчество;
-възможности за обучения, супервизия и кариерно развитие;
-възнаграждение и система за оценка, базирана на резултатите;
-работно време от 8.15 до 15.45 ч.
-възможности за базов обучител на студенти
-възможности за научна работа.

Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит; Заплата от 1350 до 1650 BGN (Бруто); Отпуск 25 дни.

 

18.01.2024 г.

СБРДЦП "Света София" търси да назначи:

Рехабилитатор-електротерапевт

1. Специалист здравни грижи- рехабилитация;
2. Работа в кабинет за електротерапия;
3. Трудова заетост от понеделник до петък, по предварително изготвен и утвърден график;
4. Седем (7) часов работен ден;
5. Работа с пациенти от 0 до 24 годишна възраст;
6. Добри комуникативни умения и работа в екип.

Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит; Заплата от 1350 до 1650 BGN (Бруто); Отпуск 25 дни.

 

18.01.2024 г.

СБРДЦП "Света София" търси да назначи:

Медицински секретар- кодировчик

1. Работа от понеделник до петък, по предварително изготвен и утвърден график;
2. Познава правилници, инструкции и други, които регламентират дейността на лечебното заведение;
3. Медицинско/техническо образование;
4. Компютърна грамотност (c предимство са лица с опит за работа с болничен софтуер);
5. Обработва медицинската документация на пациенти, преминали през приемно-консултативен кабинет;
6. Работи с болничен софтуер "Гама Кодмастер";
7. Кодира дейността по прием, назначения и изписване на пациентите;
8. Добри комуникативни умения и работа в екип.

Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит; Заплата от 1200 до 1400 BGN (Бруто); Отпуск 25 дни.