Виртуална рехабилитация

ВИРТУАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ (ВР) е нов високотехнологичен инструмент, който е базиран на виртуалната сензорна реалност и е предназначен за рехабилитация на пациенти с невромоторни нарушения и/или когнитивен дефицит.

Ефективността на ВР е свързана с мотивационния подход: целенасочена игрова дейност в стимулираща аудио-визуална среда, с която пациентът взаимодейства пряко последством своите движения и интелектуални възможности.

1.Тренировката във виртуална среда Нирвана се характеризира с висока степен на гъвкавост и възможности за персонализиране на рехабилитационната терапия за всеки пациент.

Нирвана е предназначена за тренировка и развитие на двигателни и конгнитивни умения: координация и равновесие; пространствена ориентираност; повишаване на мускулна сила; увеличаване обема на движение в ставите; подобряване и устойчивост на походката; координация на движенията в горни крайници; обща издържливост и бързина на реакция; повишаване на мотивацията и ангажираността при когнитивните задачи; подобряване на паметовите процеси и всички компоненти на вниманието; подобряване на комуникацията; контрол на зрително-моторната и слуховата координация; сензорна стимулация; регулация на емоции, настроение, отношение към себе си и към околния свят; увеличаване на нивото на автономност.

Подходяща е при деца (юноши)на възраст над 3 години с: церебрална парализа; разстройства от аутистичния спектър; разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност; сензорни нарушения; специфични обучителни затруднения, следствие на метална ретардация, диспраксия, дислексия, дисграфия, дискалкулия, нарушена преработка на слуховата инормация; поведенчески особености: липса на увереност, на самочувствие /прекомерна стеснителност, плахост/.

2. Valedo е високотехнологичен продукт, работещ в сферата на виртуалната рехабилитация. Технологията на Valedo  е насочена към тренировка на стоежа, координацията и равновесието. Базирана е изцяло на игри във виртуална среда, където детето изпълнява  определени движения с тялото си, участвайки в играта. Технологията Valedo може да бъде използвана както от прав стоеж така и от седяща позиция.

Движенията са насочени в областта на тялото - паравертебрална и седалищна мускулатура, с цел: изграждане на силен мускулен корсет; подобравяне на координацията и равновесието на тялото; подобряване стабилноста и устойчивостта на правия стоеж.

Апаратът притежава датчици фиксирани върху тялото на детето и предоставя обратна връзка, като детето вижда в реално време резултатите, които постига от участието му в играта. Методиката с Valedo предоставя възможност за голяма интензивност на натоварване, повишена мотивация и емоционални преживявания.