Видео

Болница Света София Рехабилитация
Хранене на преждевременно родени бебета Робот-асистирана рехабилитация

Робот-асистирана
терапия с LOKOMAT