репетитивна Транскраниална Магнитна Стимулация (рТМС)

Репетитивната транскраниална магнитна стимулация (рТМС) е неинвазивен метод за стимулиране на мозъка, който е безболезнен.

Стимулира се невронна активност в целева мозъчна зона, чрез промяна в динамиката на невронната й възбудимост

Магнитният индуктор  произвежда  фокусирано магнитно поле, което прониква дълбоко в мозъчната тъкан, като дълбочината на проникване зависи от формата на магнитния индуктор.

Фокусираното магнитно поле стимулира  невронна активност в целевата мозъчна зона, чрез промяна в динамиката на невронната й възбудимост. Възможно е да се доведе до покачване или намаляване  на силата на синаптичните връзки, активирано от различни форми на rTMS

рТМС модулира  силата на синаптичната пластичност, което може да продължи седмици и месеци, показващо продължителната ефективност на метода.

Редица проучвания демострират използването на рТМС при пациенти с ЦП, което може да активира  моторните и говорните функции след стимулиране на определени зони на кортекса.

Повече информация за метода можете да намерите в - https://www.cpcentresof-bg.com/files/mf/news_pages/118_file1.pdf