Статии, публикации, презентации по детска неврохабилитация за специалисти и родители

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.

Прочетете повече

Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.

Прочетете повече

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София

Прочетете повече

VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие - "Интерхотел Сандански", гр. Сандански 07-10 ноември 2013 г.

Прочетете повече

Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)

Прочетете повече

Децата с церебрална парализа

Прочетете повече

Децата с церебрална парализа изд. Care

Прочетете повече

Детска невро-хабилитация – философия и методология

Прочетете повече

Принципът на Войта

Прочетете повече

 

2023 г.

Здравка Топалова, Иван Чавдаров - ОЦЕНКА НА БИМАНУАЛНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, гр. София, парк-хотел "Москва", 11-12 октомври 2023 г.

Прочетете повече

Иван Чавдаров, НАШИЯТ ОПИТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА БОТУЛИНОВ ТОКСИН А-DYSPORT, В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА СПАСТИЧНАТА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, гр. София, парк-хотел "Москва", 11-12 октомври 2023 г.

Прочетете повече

Иван Чавдаров, РЕПЕТИТИВНА ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА - ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ, Списание „Физикална Медицина, Рехабилитация, Здраве” БРОЙ 3/2023 г. стр. 31

Прочетете повече

Иван Чавдаров, РОБОТ-АСИСТИРАНА ТЕРАПИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ХОДЕНЕ ПРИ ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, АЛГОРИТМИ И НАШИЯТ 10-ГОДИШЕН ОПИТ, Списание „Физикална Медицина, Рехабилитация, Здраве” БРОЙ 3/2023 г. стр.26

Прочетете повече

2022 г.

Иван Чавдаров - БОТУЛИНОВ ТОКСИН А - НАШИЯТ ОПИТ И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПАСТИЧНАТА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, Национален Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина,22-25 септ. 2022 г., „RIU Св.Влас“

Прочетете повече

Иван Чавдаров - РЕПЕТИТИВНА ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА - ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ, Национален Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина,22-25 септ. 2022 г., „RIU Св.Влас“

Прочетете повече

Вера Николова - Арт терапия при деца с Церебрална парализа, Международна Логопедична конференция на тема СОЦИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛОГОПЕДИЧНАТА ПРАКТИКА, к. к. Албена, хотел Санди Бийч, 03 – 05 юни 2022 г.

Прочетете повече

2021 г.

Иван Чавдаров - Ранна диагноза на нарушенията в моторното развитие на кърмачето, „ЦП-рискови кърмачета“, V-а мултифасетна конференция за детското развитие (онлайн), 2-3 април 2021 г.

Прочетете повече

 

стр. 1 стр. 2
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София