Акредитирана от МЗ с отлична оценка за срок от пет години: 2013 - 2018