Началник Отделение Ранна НевроРехабилитация

1. Персонални данни:
Име: Лариса Петрова Куртелова
Дата на раждане: 20.01.1960 год.
Място на раждане: гр. Монтана;обл.Монтана
Чужди езици: Немски, английски, руски
2. Образование:
1974 - 1979
Средно – ПГЧЕ ”Роза Люксембург”- гр.Монтана
1979 - 1986 Висше - Медицински институт, София - лекар
1993 г. Придобита специалност по курортология, физиотерапия и рехабилитация
3. Квалификации:
1994 г.
Форма на продължаващо обучение ”Физикална терапия и рехабилитация при дископатии”
1995 г.
Курс „съединително – тъканен масаж”
1995 г.
Курс „постизометрична релаксация”
2005 г.
Форма на продължаващо обучение-Национална конференция:
„Мястото на физикалните фактори в практичната медицина“
2010 г.
индивидуално обучение по " Специализирана невро - развойна кинезитерапия при ДЦП "
2013 г.
Сертификат - Скрининг тест за  детско развитие Denver ІІ
2013 г.
VII-ми Конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие
2014 г.
Сертификат - Treadmill and  „LokoHelp” – Тraining in Neuropediatrics
2014 г.
Академия по Детска Церебрална Парализа с международно участие
2014 г.
Индивидуално обучение по Хипербарна оксигенация
4. Професионален опит:
1986 - 1989
лекар - ординатор в Отделение «Пулмология и фтизиатрия'- МБАЛ -Монтана
1989 - 1995
лекар – ординатор в СБР „Велинград”
1995 - 2000
лекар – ординатор в МЦ „Банкя”
2003 - 2004
началник  „Отделение физикална терапия”-СБР ”Ясен”-Банкя
2005 - 2009
Началник ”Физикална терапия и рехабилитация”– Балнеохотел ”Дружба” - Банкя
2010 - 2015
Началник „Отделение ранна неврорехабилитация”-СБРДЦП”Св.София”ЕООД

13.февруари.2015 г.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София