Специализирана болница за ДЦП "Света София"

Сключени договори за финансиране :

  1. Сключени договори с НЗОК
  2. Сключени договори със Столична община
  3. Сключени договори с други финансиращи институции