Инжекционно лечение (вътремускулно) - БОТУЛИНОВ ТОКСИН А (Dysport)

Използва се при деца със спастична церебрална парализа на възраст след 2 години (при определени показания и по-рано), които са в процес на самостоятелна вертикализация, прохождане или при вече ходещи, когато тежестта при стъпване е повече върху пръстите на краката.
Третираните мускули трябва да имат пасивен обем на движение в съответните стави.
Ефектът е изключително бърз и отчетлив, като се задържа между 4 и 6 месеца, в зависимост от съпътстващата медицинска рехабилитация.

ПРЕДИ ЛЕЧЕНИЕ
(видео файл)
СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ
(видео файл)
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София