Хипербарна кислородотерапия (Хипербарна Оксигенация)

Този метод позволява дишане на чист кислород в условията на повишено атмосферно налягане. Метод за терапия, даващ възможност за кислородно обогатяване на кръвната плазма и достигането на кислород до всички неврони на мозъка, които ако са в т.н. “спящо състояние” биват активирани. Провеждат се по 1-2 курса годишно с по 20-25 процедури при деца на възраст от 3 месеца до 18 години, след задължително провеждане на ЕЕГ. Изключително ефективен метод при акушерски парализи в техния най-ранен стадий.

ХБО и ДЦП (Neubauer 2003 - http://www.oceanhbo.com)