Орофациално стимулиране и хранене

Логопедът с квалификация орофациална стимулация и хранене консултира и диагностицира уменията на бебето за приемане на течни и твърди храни, развитието на комуникативните възможности.

Извършва се при липсващи или  неефективни  сукателни и  дъвкателни движения, нарушена координация на храненето, дисфагия, нарушения на сензорната интеграция по време на хранене, трудности на родителите при хранене и др.

Целите на орофациалната стимулация са свързани с подобряване двигателния модел на храненето и усъвършенстване на моторното планиране при говор. Прилага се от най-ранна възраст, когато нервната система  позволява изграждането на ефективни компенсаторни механизми.

При изготвяне на терапевтичната програма, определящи фактори са:

Стимулирането рецепторния апарат на оралната мускулатура спомага за формиране на ефективни сукателни и дъвкателни движения, подпомага езика да заеме, задържи и превключи от една артикулационна поза в друга, подпомага сензорната интеграция по време на хранене

Методи:

Чрез подходяща методология се повлиява мускулният тонус, подобрява се трофиката и сензорната интеграция на оралната мускулатура, както и координацията между дишане и преглъщане.

В Болницата е разработена специална система за работа с бебета, които имат затруднения при хранене – като терапевтична програма, която въздейства като върху нарушенията на храненето и подпомага формирането на хранителните умения от раждането до 3 години, така и отчитайки психичното на бебето, което има своите Желания. Екипният подход между психоаналитик и логопед следва  естественото развитие на хранителните умения и е сензитивен към преживяванията на бебето и майката.

Кратък видеоматериал, представящ Орофациалното стимулиране