Обучение на студенти

Болницата предлага Стажантски програми за студенти от различни сфери на висшето образование  в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, физиотерапията, ерготерапията, логопедията, специалната педагогика и психологията при детската церебрална парализа.

Програмите осигуряват достъп и включване в специализирани тренировки, обучения и интервенции с пациенти, супервизия и квалификация в креативна и динамична среда, като стимулират кариерното развитие, гарантирани от  професионализма и ефективността на практиката.

Времево-ценова рамка:

полудневен стаж /от 08:30ч до 12:30ч/ – 20 лв.

целодневен стаж /от 08:30ч до 15:30ч/ – 30 лв.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София