Тяхната усмивка e нашата цел - кратък филм

 

Н О В И Н И

Ранна диагноза на нарушенията в моторното развитие на кърмачето,
„ЦП-рискови кърмачета“

Доц. д-р Иван Чавдаров, дм

ОБЯВИ  ЗА  РАБОТА

BBC Film 2019
about CP-Hospital "St. Sofia"

Обучени рехабилитатори за новородени и бебета в България

 

Болница "Света София" е публично лечебно заведение, в което екип от професионалисти обгрижва кърмачета, деца и младежи с церебрална парализа и други невромускулни увреждания, като създава условия за равностойното им участие в живота чрез активно въздействие върху техните двигателни, говорни, психични и учебни умения.

Чрез подобряване качеството на живот на инвалидизираното дете се осигурява възможност за негов собствен избор, себереализация и социална интеграция.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София