Информация за плащанията по договор за обществена поръчка

ИНФОРМАЦИЯ (на основание чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП)
ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ : ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ
ИЗПЪЛНИТЕЛ : МАСТЪР ПИК ООД
ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ :10.02.2015 г.
ДАТА НА ВАЛИДНОСТ : 10.02.2016 г.

ДОГОВОРЪТ Е ПРИКЛЮЧЕН.

№ по ред Дата на плащане Основание за плащане № на фактура / дата Сума
1 12.03.2015 г. Протокол 000000002807/28.02.2015 г. 3548.80 лв.
2 08.04.2015 г. Протокол 000000002822/31.03.2015 г. 6612.10 лв.
3 07.05.2015 г. Протокол 000000002860/30.04.2015 г. 6013.90 лв.
4 08.06.2015 г. Протокол 000000002953/31.05.2015 г. 6287.30 лв.
5 06.07.2015 г. Протокол 000000003011/30.06.2015 г. 7141.20 лв.
6
05.08.2015 г. Протокол 000000002987/31.07.2015 г. 6629.20 лв.
7
07.09.2015 г. Протокол 000000003048/31.08.2015 г. 5448.20 лв.
8
12.10.2015 г. Протокол 000000003167/30.09.2015 г. 5841.70 лв.
9
10.11.2015 г. Протокол 000000003186/31.10.2015 г. 6356.50 лв.
10
09.12.2015 г. Протокол 000000003271/30.11.2015 г. 6109.00 лв.
11
21.12.2015 г. Протокол 000000003284/17.12.2015 г. 3637.60 лв.
12
11.02.2016 г. Протокол 000000003401/31.01.2016 г. 5134.30 лв.
13
07.03.2016 г. Протокол 000000003409/16.02.2016 г. 1781.60 лв.