ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Всяка втора сряда на месеца, целогодишно, "Медицинският център за детска неврохабилитация" към СБРДЦП "Света София" осигурява БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ, на кърмачета, деца и юноши с церебрална парализа или други невро-мускулни заболявания (акушерска пареза, спина бифида, тортиколис, мускулни дистрофии, мускулни атрофии, травматични хемиплегии, гръбначни изкривявания и други генетични и метаболитни заболявания свързани с неврологичен или двигателен дефицит), които се извършват от лекари специалисти по Неврология или Физикална и Рехабилитационна Медицина.

Пациентите, които са били контингент и са ползвали услугите на Специализираната Болница или Медицинския център към нея през последните 12 мес. преди съответната сряда, според електронното им досие, не могат да се възползват от обявената услуга!!!

Записването се извършва на телефон 02 / 920 04 45, само през седмицата, предхождаща съответната сряда в долуприложения график!

График на прегледите

Дата Час Име на пациента Лекар
1
15.01.2020 г. 10:00 Иван И. Д-р Л. Куртелова
2
15.01.2020 г. 11:00 Яна И. Д-р Л. Куртелова
3
15.01.2020 г. 13:00 Венцислав С. Д-р Л. Куртелова
4
12.02.2020 г. 10:00 Филип Н. Д-р Н. Бенова
5
12.02.2020 г. 11:00 Никола Т. Д-р Н. Бенова
6
12.02.2020 г. 13:00 Християна К. Д-р Н. Бенова
7
12.02.2020 г. 14:00 Цветомир Т. Д-р Н. Бенова

11.03.2020 г. 10:00 Юлиян М. Д-р С. Мончева

11.03.2020 г. 11:00 Иван К. Д-р С. Мончева

11.03.2020 г. 13:00 Иван-Александър Ц. Д-р С. Мончева

11.03.2020 г. 14:00 Пламен Г. Д-р С. Мончева

08.04.2020 г. 10:00
Д-р Т. Шуманска

08.04.2020 г. 11:00
Д-р Т. Шуманска

08.04.2020 г. 13:00
Д-р Т. Шуманска

08.04.2020 г. 14:00
Д-р Т. Шуманска

13.05.2020 г. 10:00
Д-р К. Радославова

13.05.2020 г. 11:00
Д-р К. Радославова

13.05.2020 г. 13:00
Д-р К. Радославова

13.05.2020 г. 14:00
Д-р К. Радославова

10.06.2020 г. 10:00
Д-р Л. Куртелова

10.06.2020 г. 11:00
Д-р Л. Куртелова

10.06.2020 г. 13:00
Д-р Л. Куртелова

10.06.2020 г. 14:00
Д-р Л. Куртелова

08.07.2020 г. 10:00
Д-р Н. Бенова

08.07.2020 г. 11:00
Д-р Н. Бенова

08.07.2020 г. 13:00
Д-р Н. Бенова

08.07.2020 г. 14:00
Д-р Н. Бенова

12.08.2020 г. 10:00
Д-р С. Мончева

12.08.2020 г. 11:00
Д-р С. Мончева

12.08.2020 г. 13:00
Д-р С. Мончева
12.08.2020 г. 14:00 Д-р С. Мончева

09.09.2020 г. 10:00
Д-р Т. Шуманска

09.09.2020 г. 11:00
Д-р Т. Шуманска

09.09.2020 г. 13:00
Д-р Т. Шуманска

09.09.2020 г. 14:00
Д-р Т. Шуманска

14.10.2020 г. 10:00
Д-р К. Радославова

14.10.2020 г. 11:00
Д-р К. Радославова

14.10.2020 г. 13:00
Д-р К. Радославова

14.10.2020 г. 14:00
Д-р К. Радославова

11.11.2020 г. 10:00
Д-р Л. Куртелова

11.11.2020 г. 11:00
Д-р Л. Куртелова

11.11.2020 г. 13:00
Д-р Л. Куртелова

11.11.2020 г. 14:00
Д-р Л. Куртелова

09.12.2020 г. 10:00
Д-р Н. Бенова

09.12.2020 г. 11:00
Д-р Н. Бенова

09.12.2020 г. 13:00
Д-р Н. Бенова

09.12.2020 г. 14:00
Д-р Н. Бенова
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -