Инициатива - ВВЧВ

БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ В БОЛНИЦАТА
ПО ИНИЦИАТИВА "ВСЕКИ ВТОРИ И ЧЕТВЪРТИ ВТОРНИК"

Медицинският Център към Специализираната Болница за Рехабилитация на Детска Церебрална Парализа в гр. София организира и предлага ежемесечно през 2017 г. безплатни лекарски прегледи всеки втори и четвърти вторник.

В определения по график вторник ще се провеждат по 5 прегледа на деца, които не са били контингент на Болницата.
Пациенти самонасочили се или насочени от лечебни заведения ще бъдат преглеждани БЕЗПЛАТНО, след предварително записване.

Записването се извършва на телефон 02 / 920 04 45 само през седмицата, предхождаща съответния вторник!

График на прегледите

Дата Име на пациента Лекар
1
16.01.2018 г. Станислава Б. Д-р Н. Бенова
2
16.01.2018 г. Теодор Б. Д-р Н. Бенова
3
16.01.2018 г. Леа Б. Д-р Н. Бенова
4
16.01.2018 г. Андрей С. Д-р Н. Бенова
5
30.01.2018 г. Кристиян С. Д-р Л. Куртелова
6
30.01.2018 г. Николай-Валентин С. Д-р Л. Куртелова
7
30.01.2018 г. Анна В. Д-р Л. Куртелова
8
30.01.2018 г. Дева В. Д-р Л. Куртелова
9
13.02.2018 г. Боряна З. Д-р С. Мончева
10
13.02.2018 г. Йоанна З. Д-р С. Мончева
11
13.02.2018 г. Християн М. Д-р С. Мончева
12
13.02.2018 г. Серхан А. Д-р С. Мончева
13
13.02.2018 г. Виктория С. Д-р С. Мончева
14
27.02.2018 г. Никита Й. Д-р К. Радославова
15
27.02.2018 г. Християн С. Д-р К. Радославова
16
13.03.2018 г. Мартина Д. Д-р Т. Шуманска
17
13.03.2018 г. Дебора С. Д-р Т. Шуманска
18
13.03.2018 г. Габриел М. Д-р Т. Шуманска
19
13.03.2018 г. Ема Х.
Д-р Т. Шуманска
20
27.03.2018 г. Лъчезар И. Д-р Н. Бенова
21
27.03.2018 г. Емил Т. Д-р Н. Бенова
22
27.03.2018 г. Александър Й. Д-р Н. Бенова
23
27.03.2018 г. Мария Е. Д-р Н. Бенова
24
27.03.2018 г. Николай В. Д-р Н. Бенова
25
17.04.2018 г. Александър С. Д-р Л. Куртелова
26
17.04.2018 г. Лорена М. Д-р Л. Куртелова
27
17.04.2018 г. Ренета С. Д-р Л. Куртелова
28
17.04.2018 г. Мира И. Д-р Л. Куртелова
29
17.04.2018 г. Ана С. Д-р Л. Куртелова
30
24.04.2018 г. Християн Д. Д-р С. Мончева
31
24.04.2018 г. Иван Н. Д-р С. Мончева
32
24.04.2018 г. Теодора И. Д-р С. Мончева
33
24.04.2018 г. Константин С. Д-р С. Мончева
34
24.04.2018 г. Йордан С. Д-р С. Мончева
35
15.05.2018 г. Венко В. Д-р Л. Куртелова
36
15.05.2018 г. Никола В. Д-р Т. Шуманска
37
15.05.2018 г. Явор И. Д-р С. Мончева
38
15.05.2018 г. Ясен И. Д-р С. Мончева
39
22.05.2018 г. Ангел Т. Д-р Л. Куртелова
40
22.05.2018 г. Александър И. Д-р К. Радославова
41
22.05.2018 г. Никол З. Д-р Н. Бенова
42
22.05.2018 г. Ивана М. Д-р С. Мончева
43
22.05.2018 г. Любен М. Д-р С. Мончева
44
12.06.2018 г. Иван И. Д-р Н. Бенова
45
12.06.2018 г. Рая Р. Д-р Н. Бенова
46
12.06.2018 г. Христина С. Д-р Н. Бенова
47
12.06.2018 г. Денислав К. Д-р Н. Бенова
48
12.06.2018 г. Янислав Л. Д-р Н. Бенова
49
26.06.2018 г. Владимир Н. Д-р Л. Куртелова
50
26.06.2018 г. Ралица Н. Д-р Л. Куртелова
51
26.06.2018 г. Ваньо Т. Д-р Л. Куртелова
52
26.06.2018 г. Бояна П. Д-р Л. Куртелова
53
26.06.2018 г. Радослав И. Д-р Л. Куртелова
54
10.07.2018 г. Георги П. Д-р С. Мончева
55
10.07.2018 г. Ивона П. Д-р С. Мончева
56
10.07.2018 г. Траян В. Д-р С. Мончева
57
10.07.2018 г. Георги Б. Д-р С. Мончева
58
10.07.2018 г. Сашо А. Д-р С. Мончева
59
24.07.2018 г. Димитър Г. Д-р К. Радославова
60
24.07.2018 г. Красимир В.
Д-р К. Радославова
61
24.07.2018 г. Ана Г. Д-р К. Радославова
62
24.07.2018 г. Андрей Х. Д-р К. Радославова
63
14.08.2018 г. Ивана Б. Д-р Т. Шуманска
64
14.08.2018 г. Карина Б. Д-р Т. Шуманска
65
14.08.2018 г. Гая Т. Д-р Т. Шуманска
66
14.08.2018 г. Баян Т. Д-р Т. Шуманска
67
28.08.2018 г. Моника Г. Д-р Л. Куртелова
68
28.08.2018 г. Асен М. Д-р Л. Куртелова
69
28.08.2018 г. Даниел И. Д-р Л. Куртелова
70
28.08.2018 г. Васил В. Д-р Л. Куртелова
71
11.09.2018 г. Петър И. Д-р Н. Бенова
72
11.09.2018 г. Мартин И. Д-р Н. Бенова
73
11.09.2018 г. Габриела Л. Д-р Н. Бенова
74
11.09.2018 г. Ангел А. Д-р Н. Бенова
75
11.09.2018 г. Матей Л. Д-р Н. Бенова
76
18.09.2018 г. Йоана М. Д-р С. Мончева
77
18.09.2018 г. Паулина С. Д-р С. Мончева
78
18.09.2018 г. Виктор Т. Д-р С. Мончева
79
18.09.2018 г. Самуил Т. Д-р С. Мончева
80
09.10.2018 г. Константин С. Д-р К. Радославова
81
09.10.2018 г. Елена С. Д-р К. Радославова
82
09.10.2018 г. Виктор Й. Д-р К. Радославова
83
09.10.2018 г. Сашо С. Д-р К. Радославова
84
09.10.2018 г. Константин М. Д-р К. Радославова
85
23.10.2018 г. Михаил М. Д-р Т. Шуманска
86
23.10.2018 г. Атанас Г. Д-р Т. Шуманска
87
23.10.2018 г. Георги Г. Д-р Т. Шуманска
88
23.10.2018 г. Мария П. Д-р Т. Шуманска
89
23.10.2018 г. Магдалена П. Д-р Т. Шуманска
90
13.11.2018 г. Йоана К. Д-р Н. Бенова
91
13.11.2018 г. Радослав В. Д-р Н. Бенова
92
13.11.2018 г. Йоана М. Д-р Н. Бенова
93
13.11.2018 г. Рая Й. Д-р Н. Бенова
94
13.11.2018 г. Исус А. Д-р Н. Бенова
95
27.11.2018 г. Божидара А. Д-р С. Мончева
96
27.11.2018 г. Марина Г. Д-р С. Мончева
97
27.11.2018 г. Дарина К. Д-р С. Мончева
98
27.11.2018 г. Сияна К. Д-р С. Мончева
99
27.11.2018 г. Виктория И. Д-р С. Мончева
100 11.12.2018 г. Цветелина С. Д-р Л. Куртелова
101 11.12.2018 г. Максим К. Д-р Л. Куртелова
102 11.12.2018 г. Диана К. Д-р Л. Куртелова
103 11.12.2018 г. Калина К. Д-р Л. Куртелова
104 11.12.2018 г. Лъчезар Д. Д-р Л. Куртелова
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)