ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Всяка втора сряда на месеца, целогодишно, "Медицинският център за детска неврохабилитация" към СБРДЦП "Света София" осигурява БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ, на кърмачета, деца и юноши с церебрална парализа или други невро-мускулни заболявания (акушерска пареза, спина бифида, тортиколис, мускулни дистрофии, мускулни атрофии, травматични хемиплегии, гръбначни изкривявания и други генетични и метаболитни заболявания свързани с неврологичен или двигателен дефицит), които се извършват от лекари специалисти по Неврология или Физикална и Рехабилитационна Медицина.

Пациентите, които са били контингент и са ползвали услугите на Специализираната Болница или Медицинския център към нея през последните 12 мес. преди съответната сряда, според електронното им досие, не могат да се възползват от обявената услуга!!!

Записването се извършва на телефон 02 / 920 04 45, само през седмицата, предхождаща съответната сряда в долуприложения график!

График на прегледите

Дата Час Име на пациента Лекар
1 16.01.2019 г. 10:00 Борис Й. Д-р К. Радославова
2 16.01.2019 г. 11:00 Преслав П. Д-р К. Радославова
3 16.01.2019 г. 13:00 Мария К. Д-р К. Радославова
4
16.01.2019 г. 14:00 Петя К. Д-р К. Радославова
5 13.02.2019 г. 10:00 Александър Й. Д-р Л. Куртелова
6 13.02.2019 г. 11:00 Радослав Ч. Д-р Л. Куртелова
7 13.02.2019 г. 13:00 Нихал Ш. Д-р Л. Куртелова
8 13.02.2019 г. 14:00 Нихан Ш. Д-р Л. Куртелова
9 13.03.2019 г. 10:00 Денис М. Д-р Н. Бенова
10 13.03.2019 г. 11:00 Ясен М. Д-р Н. Бенова
11 13.03.2019 г. 13:00 Никола М. Д-р Н. Бенова
12 13.03.2019 г. 14:00 Даная К. Д-р Н. Бенова
13 10.04.2019 г. 10:00 Даная В. Д-р С. Мончева
14 10.04.2019 г. 11:00 Габриела В. Д-р С. Мончева
15 10.04.2019 г. 13:00 Стилиян Т. Д-р С. Мончева
16 10.04.2019 г. 14:00 Йоан Р. Д-р С. Мончева
17 15.05.2019 г. 10:00 Рая П. Д-р Т. Шуманска
18 15.05.2019 г. 11:00 Никол Т. Д-р Т. Шуманска
19 15.05.2019 г. 13:00 Екатерина А. Д-р Т. Шуманска
20 15.05.2019 г. 14:00 Александра А. Д-р Т. Шуманска
21 12.06.2019 г. 10:00 Дилян И. Д-р К. Радославова
22 12.06.2019 г. 11:00 Виктор Й. Д-р К. Радославова
23 12.06.2019 г. 13:00 Станислав П. Д-р К. Радославова
24 12.06.2019 г. 14:00 Емилиян П. Д-р К. Радославова
25 10.07.2019 г. 10:00 Божана С. Д-р Л. Куртелова
26 10.07.2019 г. 11:00 Карина Г. Д-р Л. Куртелова
27 10.07.2019 г. 13:00 Симеон И. Д-р Л. Куртелова
28 10.07.2019 г. 14:00 Катрин К. Д-р Л. Куртелова
29 14.08.2019 г. 10:00 Митко М. Д-р С. Мончева
30 14.08.2019 г. 11:00 Мария И. Д-р С. Мончева
31 14.08.2019 г. 13:00 Максимилиян П. Д-р С. Мончева
32 11.09.2019 г. 10:00 Николай П. Д-р Н. Бенова
33 11.09.2019 г. 11:00 Симеон П. Д-р Н. Бенова
34 11.09.2019 г. 13:00 Георги М. Д-р Н. Бенова
35 11.09.2019 г. 14:00 Радина Д. Д-р Н. Бенова
36 09.10.2019 г. 10:00 Владимир С. Д-р Т. Шуманска
37 09.10.2019 г. 11:00 Асен С. Д-р Т. Шуманска
38 09.10.2019 г. 13:00 Йордан Й. Д-р Т. Шуманска
39 09.10.2019 г. 14:00 Рада Т. Д-р Т. Шуманска
40 13.11.2019 г. 10:00 Никола Г. Д-р К. Радославова
41 13.11.2019 г. 11:00 Филип Т. Д-р К. Радославова
42 13.11.2019 г. 13:00 Иван Х. Д-р К. Радославова
43 13.11.2019 г. 14:00 Максим У. Д-р К. Радославова
11.12.2019 г. 10:00 Д-р Л. Куртелова
11.12.2019 г. 11:00 Д-р Л. Куртелова
11.12.2019 г. 13:00 Д-р Л. Куртелова
11.12.2019 г. 14:00 Д-р Л. Куртелова
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)