Структура на болницата

Болницата разполага с:


Отделение Ранна Невро-Рехабилитация

Отделението приема деца на възраст от 2 до 7 години. Разполага с 44 легла. Групите са обособени самостоятелно със спалня, дневна, трапезария и тоалетни.
Всяка група има насочена система за занимания за децата чрез сензорни-, монтесори-, еко- и арт-материали.
Подбирането на децата в групите зависи от възрастта и от индивидуалните психични, говорни и двигателни възможности.
Комбинирането на децата се решава ежегодно съвместно от Началник отделение и психолога. Възможно е разместване на децата по групите и по други показатели.

Децата се рехабилитират индивидуално до обяд, като след обяд в зависимост от възрастта и психо-емоционалните им особености почиват или провеждат групови или индивидуални занимания с ерготерапия или немедицинска рехабилитация.
Успоредно с рехабилитацията се осигурява и предучилищно обучение от външни квалифицирани учители по индивидуална или масова учебна програма.
В зависимост от възрастта и психо-моторното състояние на детето екип от специалисти на Болницата, определят периодично рехабилитационната му медико-педагогическа програма.

Отделение за късна рехабилитация

Приема пациенти на възраст от 8 до 24 години с данни за училищна готовност и училищна зрялост установени от психолога. Разполага с 56 легла.
Децата са осигурени с училищно обучение и са разпределени в класове. Обучават се до обяд от външни специалисти-учители по индивидуална или масова учебна програма. След обяд се провежда активна медико-педагогическа рехабилитация със специалисти на Болницата.