Ръководство и терапевтичен състав

БОЛНИЦА,
УПРАВИТЕЛ: доцент д-р Иван Чавдаров, дм, маг.икон., /0889 634 252
специалист по физикална и рехабилитационна медицина (ФРМ),
•  диплом Диагностика и терапия по Войта, Мюнхен 1989 г.,
•  диплом Диагностика и терапия по Бобат, Виена 1992 г.,
•  диплом Мануална медицина, Варна 2009 г.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК
I. ОТДЕЛЕНИЕ Ранна НевроРехабилитация,
НАЧАЛНИК: д-р Лариса Куртелова, спец. ФРМ  /0884 029 631
ординатор: д-р Катя Радославова, спец. нервни болести и ФРМ /0884 029 739
ординатор: д-р Татяна Шуманска  /0884 239 294

II. ОТДЕЛЕНИЕ Късна Рехабилитация,
НАЧАЛНИК:, д-р Наташа Бенова, спец. ФРМ  /0884 029 782
ординатор: д-р Димитрина Банкова  /0884 162 145

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК:
I. Дейности Физиотерапия (ДФТ),
Старши рехабилитатор - Ваня Ф., бакл. здравни грижи  /0884 238 249
•  квалификация Бобат, Варна 2006 г.
•  диплом Войта-терапевт, Мюнхен 2009 г.
- рехабилитатори кинези-терапия по невроразвиващи методики
Айлин Б.
Анна Б.
•  квалификация Бобат, Варна 2005 г.
Ваня С.,
•  квалификация Бобат, Варна 2005 г.
Вяра П.
Йорданка Т.
Мария Д.
Невена А.
Радинка Д.,
•  квалификация Бобат, Варна 2005 г.
Фиданка М.
Димитър Ш.
- рехабилитатори електро-терапия
Елеонора Ф.
- рехабилитатори термо-терапия
Валя С.

II. Дейности Ерготерапия (ДЕТ)
Старши терапевт - Диана П.,
•  Роботасистирана терапия, сертификат 2013 г.
Кристина М.
Ивелина Д.,
•  квалификация Савио-Институт, Белгия 2012 г.
Димитрина К.
Павел П.

III. Дейности Немедицинска Рехабилитация (ДНР)
психолог
Вера Н. - клиничен психолог
•  квалификация Монтесори-терапия
•  квалификация Психодрама (сертификат)
логопеди
старши логопед - Росица Е. /0884 239 753
•  ЕЕГ-фийдбек сертификат 2016 г.
•  Музикотерапия - сертификат 2017 г.
•  Виртуална рехабилитация с Нирвана, сертификат 2020 г.
Наталия Н.,
•  квалификация Хранителна терапия - удостоверение 2017 г.
•  консултант по кърмене - удостоверение 2017 г.
•  Виртуална рехабилитация с Нирвана, сертификат 2020 г.
•  Неинвазивна мозъчна стимулация, сертификат 2021 г.
Ралица И.
специални педагози
старши спец. педагог - Здравка Т. д-р /0884 242 713,
•  ЕЕГ-фийдбек сертификат 2016 г.
•  Виртуална рехабилитация с Нирвана, сертификат 2019 г.
Веселина Д.,
•  Виртуална рехабилитация с Нирвана, сертификат 2019 г.
•  Неинвазивна мозъчна стимулация, сертификат 2021 г.

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК,
НАЧАЛНИК: Елина Б., магистър по счетоводство и контрол - 0886 401 049
Завеждащ отдел Човешки ресурси и кореспонденция - Силвия П. - 0884 513 273
Системен администратор - Слави Л. - 0887 739 205

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София