Ръководство и терапевтичен състав

БОЛНИЦА,
УПРАВИТЕЛ: доцент д-р Иван Чавдаров, дм, маг.икон., /0889 634 252
специалист по физикална и рехабилитационна медицина (ФРМ),
диплом Диагностика и терапия по Войта, Мюнхен 1989,
диплом Диагностика и терапия по Бобат, Виена 1992,
диплом Мануална медицина, Варна 2009.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК
I. ОТДЕЛЕНИЕ Ранна НевроРехабилитация,
НАЧАЛНИК: д-р Лариса Куртелова, спец. ФРМ  /0884 029 631
ординатор: д-р Катя Радославова, спец. нервни болести и ФРМ /0884 029 739
ординатор: д-р Татяна Шуманска  /0884 239 294

II. ОТДЕЛЕНИЕ Късна Рехабилитация,
НАЧАЛНИК:, д-р Наташа Бенова, спец. ФРМ  /0884 029 782
ординатор:

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК:
I. Дейности Физиотерапия (ДФТ),
Старши рехабилитатор - Ваня Ф., бакл. здравни грижи  /0884 238 249
квалификация Бобат, Варна 2006; диплом Войта-терапевт, Мюнхен 2009;
- рехабилитатори кинези-терапия по невроразвиващи методики
Айлин Б.
Анна Б., квалиф. Бобат, Варна 2005;
Ваня С., квалиф. Бобат, Варна 2005;
Вяра П.
Йорданка Т.
Мария Д.
Невена А.
Радинка Д., квалиф. Бобат, Варна 2005;
Таня Л.
Фиданка М.
Димитър Ш.
- рехабилитатори електро-терапия
Елеонора Ф.
Виолета С.
- рехабилитатори термо-терапия
Валя С.
Кристина М.

II. Дейности Ерготерапия (ДЕТ)
Старши терапевт - Димитрина К.
Ивелина Д., квалиф. Савио-Институт, Белгия 2012;
Диана П.
Павел П.

III. Дейности Немедицинска Рехабилитация (ДНР)
психолог
Вера Н. - клиничен психолог, квалификация Монтесори-терапия, квалификация Психодрама (сертификат)
логопеди
старши логопед - Росица Е., ЕЕГ-фийдбек сертификат, Музикотерапия - сертификат /0884 239 753
Наталия Н., квалификация Хранителна терапия - удостоверение, Консултант по кърмене - удостоверение
Ралица И.
специални педагози
старши спец. педагог - Здравка Т. д-р, ЕЕГ-фийдбек сертификат /0884 242 713
Татяна Д. - ЕЕГ-фийдбек сертификат, Следдипломна квалификация Арт терапия
Веселина Д.

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК,
НАЧАЛНИК: Елина Б., магистър по счетоводство и контрол - 0886 401 049
Завеждащ отдел Човешки ресурси и кореспонденция - Силвия П. - 0884 513 273
Системен администратор - Слави Л. - 0887 739 205

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София