Ръководство и терапевтичен състав

БОЛНИЦА,
УПРАВИТЕЛ: доцент д-р Иван Чавдаров, дм, маг.икон., /0889 634 252
специалист по физикална и рехабилитационна медицина (ФРМ),
•  диплом Диагностика и терапия по Войта, Мюнхен 1989 г.,
•  диплом Диагностика и терапия по Бобат, Виена 1992 г.,
•  диплом Мануална медицина, Варна 2009 г.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК
I. ОТДЕЛЕНИЕ Ранна НевроРехабилитация,
НАЧАЛНИК: д-р Лариса Куртелова, спец. ФРМ  /0884 029 631
ординатор: д-р Катя Радославова, спец. нервни болести и ФРМ /0884 029 739
ординатор: д-р Татяна Шуманска  /0884 239 294

II. ОТДЕЛЕНИЕ Късна Рехабилитация,
НАЧАЛНИК:, д-р Наташа Бенова, спец. ФРМ  /0884 029 782
ординатор: д-р Глория Александрова  /0884 341 683

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК:
I.
Дейности Физикална Терапия,
1. Ваня Ф. - старши терапевт
•  Курс по Бобат терапия (встъпителен);   сертификат 2004 г.
•  Курс по Войта терапия;  Мюнхен, сертификат 2009 г.
•  Робот-асистирана терапия, ходене, LOKOhelp; сертификат 2013 г.
•  Робот-асист. терапия за ръка, Armeo spring pediat.,  Armeo senso; фирм.обуч., 2017 г.,
•  Виртуална рехабилитация (среда  Валедо), вътр.обуч.,2019 г.,
•  Робот-асистирана терапия, наземно ходене – ANDAGO, фирм.обуч., 2019 г.
•  Тейпинг , методи в детска възраст; сертификат 2019 г.
•  Виртуална рехабилитация (среда Нирвана), фирм.обуч., 2020 г.
•  Робот-асистирана терапия, ходене физиол., ЛОКОМАТ, сертификат 1 и 2 ниво 2022 г.
А. Кинезитерапия (всички служители са завършили вътрешно обучение  с  рефрешинг  по невростимулиращи методики за кърмаческа и детска възраст,  вкл. Войта и Бобат)
2. Йорданка Т.
•  Еластично съпротивление, проприорецептивна тренировка и миофасциално отпускане;  сертификат,  2013 г.
•  Робот-асист. терапия за ръка, Armeo spring pediat., Armeo-Senso; фирм.обуч., 2017г.,
•  Робот-асистирана терапия, наземно ходене – ANDAGO, фирм.обуч., 2019г.
•  Виртуална рехабилитация ( среда Валедо), вътр.обуч., 2019 г.
•  Тейпинг, методи в детска възраст; сертификат 2019 г.
•  Робот-асистирана терапия, ходене физиол., ЛОКОМАТ, сертификат 1 и 2 ниво 2022 г.
3. Димитър Ш.
•  Робот-асист. терапия за ръка, Armeo spring pediatric, Armeo senso; фирм.обуч. 2017 г.
•  Робот-асистирана терапия, ЛОКОхелп, вътр. обучение
•  Робот-асистирана терапия, АNDAGO, Наземно ходене; фирм.обуч.; 2019 г.
•  Тейпинг, методи в детска възраст, сертификат 2019 г.,
•  Виртуална рехабилитация (среда Нирвана), сертификат 2020 г.
•  Неинвазивна транскраниална мозъчна стимулация , вътр.обуч.;2020 г.
•  Робот-асистирана терапия, ходене физиол., ЛОКОМАТ, сертификат 1 и 2 ниво 2022г.
4. Мария Д.
•  Еластично съпротивление, проприорецептивна тренировка и миофасциално отпускане, сертификат 2013 г.
•  Базов курс за ортези , сертификат 2016 г.
•  Тейпинг, методи в детска възраст , сертификат 2019 г.
•  Робот-асистирана терапия, ходене физиол., ЛОКОМАТ, вътр.обучение, 2023 г.
5. Вяра П.
•  Тейпинг, методи в детска възраст; сертификат 2019 г.
•  Робот-асистирана терапия, наземно ходене , ANDAGO, вътр. обуч. 2022 г.
6. Ваня С.
•  Курс по Бобат терапия (встъпителен);  сертификат 2004 г.
•  Тейпинг, методи в детска възраст, сертификат 2019 г.
•  Курс Бобат терапия; Сертификат 2023 г.
7. Анна Б.
•  Курс по Бобат терапия (встъпителен);   сертификат 2004 г.
•  Робот-асист. терапия за ръка, Armeo spring ped.,  Armeo senso, фирм.обуч., 2017 г.,
8. Айлин Б.
•  Сензорна интеграционна терапия на деца със множество специални нужди, сертификат 2013 г.
•  Робот-асистирана рехабилитация,ходене физиол., LOKOMAT, вътр. oбуч., 2023 г.
9. Фиданка М.
•  Сензорна интеграционна терапия на деца със множество специални нужди, сертификат 2013 г.
•  Робот-асистирана рехабилитация, ходене физиол.,LOKOMAT, вътр. oбуч., 2023 г.
10. Радинка Д.
•  Курс по Бобат терапия (встъпителен);   сертификат 2004 г.
•  Виртуална рехабилитация (среда  Валедо), вътр.обучение, 2019 г.
•  Робот-асист. терапия за ръка, Armeo spring pediat.,  Armeo senso, фирм.обуч., 2017 г.,
11. Невена А.
Б. Електротерапия
12. Елеонора Ф.
•  Репетитивна транскраниална магнитна стимулация (rTMS), 2020 г.
В. Термотерапия
13. Валя С.
14. Кристина М.

II. Дейности Ерготерапия (ДЕТ)
1. Диана П.,старши терапевт,
•  Робот-асистирана терапия, ходене, LOKOhelp; сертификат 2013 г.
•  Робот-асистирана терапия, ходене физиол., ЛОКОМАТ, сертификат 1 и 2 ниво 2022 г.
2. Павел П.
•  Робот-асист. терапия за ръка, Armeo spring pediat.,  Armeo senso; вътр.обуч., 2017 г.,
•  Робот-асистирана терапия, наземно ходене – ANDAGO, вътр.обуч., 2019 г.
3. Христинa Г.
4. Димитрина К.

III. Дейности Немедицинска Рехабилитация (ДНР)
психолог
1. Вера Н. - клиничен психолог
•  Монтесори-терапия;  квалификация 2011 г.
•  Арт терапия; сертификат 2019 г.
•  Виртуална рехабилитация (среда Нирвана); сертификат 2022 г.
•  Психодрама терапевт; сертификат 2023 г.
логопеди
2. Росица Е., старши логопед - /0884 239 753
•  ЕЕГ-фийдбек; сертификат 2016 г.
•  Музикотерапия; сертификат 2017 г.
•  Виртуална рехабилитация с Нирвана; сертификат 2020 г.
3. Наталия Н.,
•  квалификация Хранителна терапия; удостоверение 2017 г.
•  консултант по кърмене;  удостоверение 2017 г.
•  Виртуална рехабилитация (среда Нирвана); сертификат 2020 г.
•  Неинвазивна мозъчна стимулация; сертификат 2021 г.
•  Орална Миофункционална терапия;  сертификат 2021 г.
4. Наталия К.,
специални педагози
5. Здравка Т., докт. по педагогика,  старши спец. педагог,  /0884 242 713,
•  ЕЕГ-фийдбек; сертификат 2016 г.
•  Виртуална рехабилитация (среда Нирвана); сертификат 2019 г.

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК,
НАЧАЛНИК: Елина Б., магистър по счетоводство и контрол - 0886 401 049
Завеждащ отдел Човешки ресурси и кореспонденция - Силвия П. - 0884 513 273
Системен администратор - Слави Л. - 0887 739 205

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София