Специализирана болница за ДЦП "Света София"

Сключени договори за финансиране :

  1. Сключени договори с НЗОК
  2. Сключени договори със Столична община
  3. Сключени договори с други финансиращи институции
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)