Профил на купувача по ЗОП

НОВ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - http://www.profilnakupuvacha.com/СБРДЦП "Света София" ЕООД


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията на възлагане на обществените поръчки(*.PDF)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на профила на купувача(*.PDF)


ПРОЦЕДУРИ ПО РЕДА НА ЗОП


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София