Галерия

2017 г. Кратък видеоматериал - приключване на Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“, представящ Орофациалното стимулиране

2017 г. Заключителна пресконференция на Проект БГ 07-23/30.04.2015

2016 г. ЕКИП РОБОТИЗИРАНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЪКА

Заключителна пресконференция на Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“

Обучение на специалисти за работа и провеждане на процедури с медицинска апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа в СБРДЦП „Св. София“

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа в СБРДЦП „Св. София“

Пресконференция за представянето на Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“

2012 г. ПРЕДСТАВЯНЕ НА АПАРАТ "ЛОКОМАТ"

2011 г. ПОСЕЩЕНИЕ НА ЯПОНСКИЯ ПОСЛАНИК

2005 г. ЕРГОТЕРАПИЯ

2004 г. ОТКРИВАНЕ НА СЕКТОР ХИПЕРБАРНА ОКСИГЕНАЦИЯ

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)