Галерия

2017 г. Кратък видеоматериал - приключване на Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“, представящ Орофациалното стимулиране

2017 г. Заключителна пресконференция на Проект БГ 07-23/30.04.2015

2016 г. ЕКИП РОБОТИЗИРАНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЪКА

Заключителна пресконференция на Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“

Обучение на специалисти за работа и провеждане на процедури с медицинска апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа в СБРДЦП „Св. София“

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа в СБРДЦП „Св. София“

Пресконференция за представянето на Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“

2012 г. ПРЕДСТАВЯНЕ НА АПАРАТ "ЛОКОМАТ"

2011 г. ПОСЕЩЕНИЕ НА ЯПОНСКИЯ ПОСЛАНИК

2005 г. ЕРГОТЕРАПИЯ

2004 г. ОТКРИВАНЕ НА СЕКТОР ХИПЕРБАРНА ОКСИГЕНАЦИЯ

Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -