Сигнали

СЪОБЩЕНИЕ

Искаме да ви информираме, че ние от СБРДЦП „Света София“ ЕООД, създадохме канал за вътрешно подаване на сигнали в изпълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обнародван в ДВ, бр.11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г.

Можете да подадете сигнал до имейл: hospital_signal@cpcentresof-bg.com, ако имате основателна причина да считате, че в СБРДЦП „Света София“ ЕООД е извършено нарушение на българското или европейското законодателство, в областите изброени в посочения закон. Сигналът ще бъде получен и разгледан при условията на конфиденциалност от нашия служител, отговарящ за разглеждането на сигнали.

Моля, преди да подадете сигнал, да се запознаете със следните документи:

-      Информация за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали до СБРДЦП „Света София“ ЕООД.

-      Уведомление за поверителност относно сигнализиране за нарушения по вътрешен канал.

 

Екипът на СБРДЦП „Света София“ ЕООД

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София