EACD проучване, за родители и специалисти

Dear Professor Chavdarov,

I am pleased to say that the surveys for professionals and for families are now available in Bulgarian as well as many other languages.
Please can you share as widely as you can across your networks?
Please let me know if there are glaring errors in the translations of either the introductions or the surveys themselves.

Survey for professionals

това проучване е било автоматично преведено

http://www.surveygizmo.com/s3/3215899/Survey-for-Professionals

благоприятните фактори и предизвикателства за включване и достъп до услуги за деца и младежи с увреждания във времена на строги икономии:
опита на семейства и професионалисти от цяла Европа

Обръщаме се към всички професионалисти, работещи с семейства с деца и младежи с увреждания Вашият шанс да изразите мнението си!

в повечето страни в Европа, тежки финансови съкращения на публичните разходи, които засягат всички, хора, особено с увреждания и техните семейства.

Европейската академия по детска възраст уврежданията (EACD), сътрудничество на професионалисти, работещи с деца с увреждания, младежи и техните семейства, иска да се запознаят с опита на професионалистите, работещи с семейства с деца и младежи с увреждания.

ние искаме да чуем за добрите и положителните неща, които помагат и подкрепят участието в забавни дейности със семейството и / или приятели и достъп до здравеопазване, образование и социални услуги, както и на предизвикателствата и бариерите.

моля, попълнете този онлайн проучване за собствените си преживявания. Моля, отговорете колкото имате време да, това ще отнеме различни хора на различни периоди от време. всичко, което казвате, ще бъдат анонимни, освен ако не искате да дадете своя имейл, така че можете да споделяте повече информация или да получи копие от доклада.

Екипът на EACD ще се съберат всички отговори в доклад, който ще се използва за извършване на нуждите на децата с увреждания, младежи и техните семейства с висок приоритет. на EACD ще използва доклада за кампания за повече ресурси и по-добри услуги за деца с увреждания, младежи и техните семейства, които изискват спиране на съкращенията на услугите, които те се нуждаят. всеки принос има значение. заедно можем да направим положителна разлика!

окончателния доклад ще бъде достъпна за всички, за да видите на интернет страницата на EACD може 2017
www.eacd.org

Survey for families

това проучване е било автоматично преведено

http://www.surveygizmo.com/s3/3216034/Survey-for-Families

благоприятните фактори и предизвикателства за включване и достъп до услуги за деца и младежи с увреждания във времена на строги икономии:
опита на семейства и професионалисти от цяла Европа

Обръщаме се към всички семейства с деца и младежи с увреждания вашият шанс да изразите мнението си!

в повечето страни в Европа, тежки финансови съкращения на публичните разходи, които засягат всички, хора, особено с увреждания и техните семейства.

Европейската академия по детска възраст уврежданията (EACD), сътрудничество на професионалисти, работещи с деца с увреждания, младежи и техните семейства, иска да научи за преживяванията на семейства с деца и младежи с увреждания.

ние искаме да чуем за добрите и положителните неща, които помагат и подкрепят участието в забавни дейности със семейството и / или приятели и достъп до здравеопазване, образование и социални услуги, както и на предизвикателствата и бариерите.

моля, попълнете този онлайн проучване за собствените си преживявания. Моля, отговорете колкото имате време да, това ще отнеме различни хора на различни периоди от време. всичко, което казвате, ще бъдат анонимни, освен ако не искате да дадете своя имейл, така че можете да споделяте повече информация или да получи копие от доклада.

Екипът на EACD ще се съберат всички отговори в доклад, който ще се използва за извършване на нуждите на децата с увреждания, младежи и техните семейства с висок приоритет. на EACD ще използва доклада за кампания за повече ресурси и по-добри услуги за деца с увреждания, младежи и техните семейства, които изискват спиране на съкращенията на услугите, които те се нуждаят. всеки принос има значение. заедно можем да направим положителна разлика!

окончателния доклад ще бъде достъпна за всички, за да видите на интернет страницата на EACD може 2017
www.eacd.org

With very many thanks and best wishes,

Karen

 

Dr Karen Horridge
Consultant Paediatrician (Disability)
Sunderland Royal Hospital
Kayll Rd
Sunderland
SR4 7TP

 

Chair
British Academy of Childhood Disability

 

Clinical Lead

 

www.disabilitymatters.org.uk

 

Clinical Coordinator Paediatric Disability
Child Health Clinical Outcome Review Programme
NCEPOD
UK

 

UK National Coordinator
European Academy of Childhood Disability
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София