Медицински Център

Към Болницата е разкрит Медицински Център за Детска Неврохабилитация. Предлага провеждане на ранна диагностика и скрининг на рискови за церебрална парализа кърмачета, както и комплексна рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни увреждания или отклонения в психо-моторното и поведенческото развитие на амбулаторен принцип.

Центърът обслужва пациенти от София и страната, като разполага с 40 места.


Специализирани кабинети и персонал

Кабинетите разполагат с уникално оборудване, съвременна терапевтична апаратура и модерни рехабилитационни уреди и приспособления.

Специализираните диагностични кабинети, включват такива за:

 1. Медицински специалисти - невролози, физиотерапевти и ортопед-ортотист;
 2. За немедицински специалисти - психолог, логопеди, спец. педагози включително и монтесори-терапевт;
 3. За функционална диагностика -педо-баро-метрия .

Специализираните терапевтични кабинети включват:

 1. Физикална терапия
 2. Ерготерапия
 3. Роботизирана рехабилитация
 4. Хипербарна оксигенация
 5. Терапия с Ботулинов токсин
 6. Логопедична терапия
 7. Говорна/хранителна терапия
 8. Игротерапия, арт/музикотерапия
 9. Виртуална рехабилитация

Прилагат се най-известните и доказали ефективността си терапевтични методи на различни школи, като също така се апробират и внедряват последните достижения при мениджмънта на ДЦП. Основно правило при работата с децата в Болницата е адаптиране на лечебните методи към детето, а не адаптиране на детето към ползваните лечебни методики. Това означава, че се познават позитивните и негативните страни на редица терапевтични методи, като за съответното дете и за определения момент на психо-моторното му развитие се използват само най-подходящите от тях - напълно, частично или в комбинация.

За децата се грижат квалифицирани, специално обучени и опитни специалисти с различни медицински и немедицински специалности, като някои от тях са дипломирани и в чужбина.

Специалистите обслужващи детето работят обединени в диагностично-терапевтичен екип, който определя тактиката и стратегията на провежданата медико-педагогическа рехабилитация

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София