Годишен баланс

БАЛАНС към 31.12.2018 г.
БАЛАНС към 31.12.2017 г.
БАЛАНС към 31.12.2016 г.
БАЛАНС към 31.12.2015 г.
БАЛАНС към 31.12.2014 г.
БАЛАНС към 31.12.2013 г.
БАЛАНС към 31.12.2012 г.
БАЛАНС към 31.12.2011 г.
БАЛАНС към 31.12.2010 г.
БАЛАНС към 31.12.2009 г.
БАЛАНС към 31.12.2008 г.
БАЛАНС към 31.12.2007 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -