Годишен баланс

БАЛАНС към 31.12.2018 г.
БАЛАНС към 31.12.2017 г.
БАЛАНС към 31.12.2016 г.
БАЛАНС към 31.12.2015 г.
БАЛАНС към 31.12.2014 г.
БАЛАНС към 31.12.2013 г.
БАЛАНС към 31.12.2012 г.
БАЛАНС към 31.12.2011 г.
БАЛАНС към 31.12.2010 г.
БАЛАНС към 31.12.2009 г.
БАЛАНС към 31.12.2008 г.
БАЛАНС към 31.12.2007 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)