Японско правителство 2011

Ударно-Вълнова Терапия
при рехабилитация на
спастичните форми
на церебрална парализа

Доц. д-р Иван Чавдаров,

Специализирана болница за
продължително лечение и рехабилитация
на деца с церебрална парализа, “Св.София”

Посолство на Япония

***

Програма за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище

 

Име на кандидата:

Специализирана Болница за Долекуване, Продължително Лечение и Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа  „Света София” ЕООД

 

Заглавие на проекта:

ЛЕЧЕНИЕ НА МУСКУЛЕН ХИПЕРТОНУС ПРИ ДЕЦА СЪС СПАСТИЧНА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

 

Подробно описание на организацията и значението и за регионалното развитие:

Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа е регионално лечебно заведение с национален обхват. Към болницата има разкрит и Медицински център за приходящи пациенти. Ежедневно се обслужват 120-140 деца с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания на възраст от 0 до 18 години предимно от град София, но и от страната (между 10 и 20% от общата бройка).

Болницата притежава мултидисциплинарен екип и съвместно с родителя решава различни аспекти от ежедневните проблеми на детето – обща моторика, финна моторика, говор, поведе-ние, умения, обучение. Налице е уникално оборудване, високо и тясно квалифицирани специа-листи (лекари, рехабилитатори, психолози, логопеди, специални педагози, мед.сестри и други), съвременен и широкоспектърен терапевтичен арсенал и модерна организация на обслужване, респектирана и от мнението на родителите по възможностите на децата им.

Болницата е акредитирана от Министерство на Здравеопазването с отлична оценка.

Болницата е единственото специализирано заведение за детска невро-рехабилитация в град София, чиято численост от около 2 млн. жители е близо 1/4 от тази за Р. България.

Болницата е водещо лечебно заведение определящо стандартите по физикална и рехабилитаци-онна медицина при детските неврологични заболявания, включително и детската церебрална парализа.

 

Проблеми, които ще бъдат решени с осъществяването на проекта:

Повишеният мускулен тонус при децата с церебрална парализа e ключов проблем, който води до нарушаване на механиката на движенията в пространството (лазене, сядане, ходене, тичане), което деформира тяхното изпълнение малко, много или го блокира въобще.

При осъществяването на проекта, ще бъде възможно закупуването на нова категория апарат, който е отлична опция в лечението на повишения мускулен тонус при децата със спастична церебрална парализа.

Новият апарат ще осигури по-бързото и по-продължително намаляване на мускулния тонус на децата с церебрална парализа.

Апаратът  е обезопасен от възможности за странични ефекти или усложнения, което ще подоб-ри допълнително състоянието на долните и/или горни крайници на децата и възможността им за самостоятелно ходене и/или ежедневни манипулативни дейности и игри.

Този вид апаратура е от ново екологично  поколение, като няма отпадни продукти, не се отделя топлина и  разхода на енергия за отпускане на мускулните групи при децата с церебрална парализа е изключително намален.

доц. д-р Ив. Чавдаров, управител,

ръководител на Проекта

 

БЛАГОДАРСТВЕН  АДРЕС

 

От името на  децата с церебрална парализа и лично от свое име изказвам горещи благодарности на Правителството на Япония чрез Негово превъзходителство Макото Ито, Посланик на Япония в РБългария,  за оказаната финансова помощ за закупуване на Апарат за ударно-вълнова терапия” по проект.

 

Проектът „ Лечение на мускулния хипертонус при деца с церебрална парализа” по Програмата на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ по проекти на местно равнище ще даде повече възможности за успешна рехабилитация на пациентите на Болницата. Апаратът дава възможност за бързо повлияване на мускулния тонус, като технологията е енерго-спестяваща и екологично чиста.

 

Този подарък е изключителна подкрепа на усилията на Столична Oбщина да осигури добро и качествено здравеопазване за гражданите в условията на провеждащата се реформа в страната.

 

Дарението, което получаваме е с особена значимост, защото точно в този момент японският народ изживява тежко изпитание, а целият свят съпреживява трагедията на хиляди човешки съдби. Едва ли има друга нация, която е в състояние когато полага неимоверни материални и духовни усилия за своето оцеляване и възстановяване, да подаде ръка и да помогне и на нашите деца.

 

Ние оценяваме особено високо този пример за достойнство и духовна сила, като благодарим сърдечно.

 

Доц. Ив. Чаврадов,

управител СБДПЛРДЦП "Св.София"

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София