Структура на болницата

Болницата разполага с:

 • Консултативно-Диагностичен Блок:
  • Регистратура
  • Приемно-консултативни кабинети
  • Дейности по физикална терапия:
   • кинези-терапия
   • механо-терапия
   • електро-терапия
   • термо-терапия
   • магнито-терапия
   • ударно-вълнова терапия
   • вибрационна терапия
  • Дейности ерготерапия:
   • вестибуларна стимулация
   • позиционно лечение
   • рехабилитация ръка
   • ЕМГ-фийд-бек терапия
  • Дейности роботизирана рехабилитация:
   • обучение в ходене
   • обучение в манипулиране с горни крайници
  • Дейности немедицинска рехабилитация:
   • психология
   • логопедична терапия
   • хранителна/орофациална терапия
   • специална педагогика, графомоторика
   • монтесори-терапия
   • мултисензорна стимулация
   • арт терапия
   • музикотерапия
   • психодрама
   • ЕЕГ-фийд-бек терапия
  • Хипербарна кислородотерапия
  • Функционална диагностика:
   • Педо-баро-метрия

 • Стационарен Блок:
  • отделение за ранна невро-рехабилитация
  • отделение за късна рехабилитация.

 • Административно-Стопански Блок

 • Аптека (по договор за обслужване)

 • Лаборатория (по договор за обслужване)

Отделение Ранна Невро-Рехабилитация

Отделението приема деца на възраст от 2 до 7 години. Разполага с 44 легла. Групите са обособени самостоятелно със спалня, дневна, трапезария и тоалетни.
Всяка група има насочена система за занимания за децата чрез сензорни-, монтесори-, еко- и арт-материали.
Подбирането на децата в групите зависи от възрастта и от индивидуалните психични, говорни и двигателни възможности.
Комбинирането на децата се решава ежегодно съвместно от Началник отделение и психолога. Възможно е разместване на децата по групите и по други показатели.

Децата се рехабилитират индивидуално до обяд, като след обяд в зависимост от възрастта и психо-емоционалните им особености почиват или провеждат групови или индивидуални занимания с ерготерапия или немедицинска рехабилитация.
Успоредно с рехабилитацията се осигурява и предучилищно обучение от външни квалифицирани учители по индивидуална или масова учебна програма.
В зависимост от възрастта и психо-моторното състояние на детето екип от специалисти на Болницата, определят периодично рехабилитационната му медико-педагогическа програма.

Отделение за късна рехабилитация

Приема пациенти на възраст от 8 до 24 години с данни за училищна готовност и училищна зрялост установени от психолога. Разполага с 56 легла.
Децата са осигурени с училищно обучение и са разпределени в класове. Обучават се до обяд от външни специалисти-учители по индивидуална или масова учебна програма. След обяд се провежда активна медико-педагогическа рехабилитация със специалисти на Болницата.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София