Рехабилитационен екип и лекари

Екипът включва лекари с различни специалности (физиотерапия и рехабилитация и неврология), психолог, логопеди, специални педагози и рехабилитатори. Тези специалисти са проучили възможностите на детето чрез специфичните си познания, като са обхванали многостранно съществуващата проблематика.

Екипът предлага единно становище относно състоянието на детето и изгражда стратегията и тактиката на комплексната, поливалентна и многоетапна медико-педагогическа рехабилитация, която представлява поредица от мероприятия съобразени с календарната и психо-моторна възраст на детето, стимулиращи правилното съзряване на мозъка и изграждането на нови връзки между здравите нервни клетки и незасегнатите мозъчни зони. С тези мероприятия се постига подобряване на нервната активация и мускулната координация и предпазване проявите на дисфункции от различен характер, което се следи периодично от екипа.

Екипът набелязва близките и далечни цели на моторното, говорното и психичното развитие на детето и начина на достигането им, калибрира становищата на всички специалисти в него и излиза пред родителите с единно становище. Също така екипът периодично, в зависимост от календарната възраст и от психо-моторния статус на детето следи за невро-моторното му развитие и за изпълнението на планираните рехабилитационни мероприятия, като при необходимост допълва или коригира рехабилитационната му програма.

Екипът подпомага както детето, така и семейството му. Същият насочва, коригира и понякога мотивира действията на родителите и взаимодействието им с децата в домашна обстановка, убеждавайки ги също във важността на функциите им, като техни "ко-терапевти".

Л Е К А Р С К И       Е К И П:

Лариса Куртелова
Завеждащ ОРНР
0884 029 631
в работно време
(09:00 - 15:00)
Наташа Бенова
Завеждащ ОКР
0884 029 782
в работно време
(09:00 - 15:00)
Катя Радославова 0884 029 739
в работно време
(09:00 - 15:00)
Татяна Шуманска 0884 239 294
в работно време
(09:00 - 15:00)
Глория Александрова
0884 341 683
в работно време
(09:00 - 15:00)


Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София