Физикална терапия

Кинезитерапия

Основен метод в комплексната рехабилитация на децата с ЦП във всички възрасти. Най-голям ефект се наблюдава при започването й още в периода на новороденото и кърмаческа възраст.

По Войта (рефлексно  стимулирана  локомоция)

рефлекторно стимулиране на заложения в мозъка на новороденото двигателен модел, като бебето се поставя в определена позиция (по гръб, по корем , страничен лег и други), като чрез насоченото стимулиране на определени ключови точки се генерират локални и отдалечени двигателни отговори, чиято съвокупност определя моделите на локомоция.

По Бобат (невро-развойно лечение)

отключване на двигателни модели чрез специфичен начин на държане ("handling") насочен към ключови зони - глава, раменен и тазов пояс, увеличаване повтаряемостта на отключeните  движения, насочено към тяхното автоматизиране и  стимулиране на самоинициирането им.

Сензорно-интеграциона терапия

насочена към  опознаване на схемата на тялото и ориентацията му в пространството с последващо инициране на нови позиции и придвижване в пространството

Аналитична кинезитерапия

насочено трениране на мускули и мускулни групи за сила и издържливост от пози облекчени от гравитация, срещу гравитация или срещу съпротивление.

Пасивна кинезитерапия - стречинг, локални вибрации

Електростимулации - Прилагат се локално на релативно отслабените мускули, антагонисти на спастичните, като при индикации лечението може да се приложи още в кърмаческа възраст. Формата и продължителността на импулсите се прилагат в зависимост от формата на парезата/парализата (периферен или централен двигателен неврон) и моторните възможности на детето и степента на мускулния хипертонус.

Електрофореза - Прилага се на кърмачета и деца с увреждания на периферна нервна система (акушерка пареза, лицева пареза). Прилага се задължително преди електростимулации, ако са предписани такива. Електрофорезата се прави с Nivalin, Dibazol и други медикаменти, като се прилагат се на курсове, етапно в зависимост от тежестта на парезата и наличния моторен дефицит.

Магнитотерапия
Трансцеребралното магнитно поле подобрява метаболизма на мозъка на новороденото и кърмачето чрез активиране на оксидативните процеси, подобряване кръвотока му и стимулиране на неговото съзряване.

Термотерапия

Топлолечение

топлотерапията има бавен и продължителен миорелаксиращ ефект.  Топлинни апликации с парафин, гел се прилагат при деца над 2 годишна възраст със спастично повишен мускулен тонус.

Студолечение (криотерапия)

има бърз и краткотраен ефект върху повишения мускулен тонус. Студовите апликации са със: гел, студен въздух, или крио-глава (достига до температура -5 градуса по Целзий).

Механотерапия - насочена към волево активиране на различни мускулни групи и вериги, за сила и издържливост.

Екстракорпорална ударно-вълнова терапия
Високо интензивна звукова вълна, взаимодействаща с третираните телесни тъкани, води до серия от полезни ефекти, като: 1. миорелаксация; 2. ускоряване на метаболизма; 3. стимулиране на микроциркулацията и други.

Вибрации на Цяло Тяло - статично стимулиране на мускулна сила и издържливост

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София