Хипербарна кислородотерапия (Хипербарна Оксигенация)

Този метод позволява дишане на чист кислород в условията на повишено атмосферно налягане. Метод за терапия, даващ възможност за кислородно обогатяване на кръвната плазма и достигането на кислород до всички неврони на мозъка, които ако са в т.н. “спящо състояние” биват активирани. Провеждат се по 1-2 курса годишно с по 20-25 процедури при деца на възраст от 3 месеца до 18 години, след задължително провеждане на ЕЕГ. Изключително ефективен метод при акушерски парализи в техния най-ранен стадий.

ХБО и ДЦП (Neubauer 2003 - http://www.oceanhbo.com)

 • Реактивиране на "бездейните/ленивите" (idling) неврони;
 • Покачване на пластичността на ЦНС;
 • Подобряване разпространението на кислорода, чрез покачване кислородна наличност в тъканта;
 • Насърчаване фагоцитозата;
 • Подобряване множество биохимични процеси;
 • Възстановяване интегритета на кръвно-мозъчната бариера и клетъчните мембрани;
 • Увеличаване клетъчното дишане и намаляване клетъчните странични продукти - цитокините;
 • Насърчаване неоваскуларизацията;
 • Насърчаване на епителизацията;
 • "Чистене" на свободни радикали;
 • Неутрализиране на определени токсини и бактериостатичен ефект.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София