Болница "Света София"

Болницата е регионално, публично лечебно заведение, в което различни специалисти осигуряват изграждането на възможности за обществено интегриране на децата с церебрална парализа /ЦП/ посредством тяхното комплексно обслужване, включващо ранна диагностика, комплексна, многоетапна и поливалентна медицинска и немедицинска рехабилитация и обучение.

Също така в Болницата се провежда и обучение на специалисти и родители по решаване на различни проблеми при децата с церебрална парализа.

Болницата обслужва пациенти на възраст от 0 до 24 години. Поради възможностите на материалната база, организацията на работата и квалификацията на персонала, същите услуги се предоставят и на пациенти с невро-мускулни увреждания като: акушерски парези, тортиколис, спина бифида, неврални и спинални мускулни атрофии, мускулни дистрофии, състояния след възпалителни и травматични увреждания на мозъка и други, а също и на деца с проблеми на развитието, които се срещат при някои генетични и метаболитни заболявания, когато водещите проблеми са от двигателно, говорно и/или психично естество.