Тяхната усмивка e нашата цел - кратък филм

 

Консултации с ортопед
КАСИЧКА ЗА ЖИВОТА
Ранна диагноза на нарушенията в моторното развитие на кърмачето,
„ЦП-рискови кърмачета“

Доц. д-р Иван Чавдаров, дм
BBC Film 2019
about CP-Hospital "St. Sofia"
Н О В И Н И

 

Болница "Света София" е публично лечебно заведение, в което екип от професионалисти обгрижва кърмачета, деца и младежи с церебрална парализа и други невромускулни увреждания, като създава условия за равностойното им участие в живота чрез активно въздействие върху техните двигателни, говорни, психични и учебни умения.

Чрез подобряване качеството на живот на инвалидизираното дете се осигурява възможност за негов собствен избор, себереализация и социална интеграция.