Тяхната усмивка e нашата цел - кратък филм
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЛОГОПЕДИЯТА - 6 март
БЕЗПЛАТЕН ПРЕСТОЙ
за родители
Услуги през уикенда
КАСИЧКА
ЗА ЖИВОТА
ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Консултации с ортопед
Помощни средства за деца

Болница "Света София" е публично лечебно заведение, в което екип от професионалисти обгрижва деца с церебрална парализа и други невромускулни увреждания, като създава условия за равностойното им участие в живота чрез активно въздействие върху техните двигателни, говорни, психични и учебни умения.

Чрез подобряване качеството на живот на инвалидизираното дете се осигурява възможност за негов собствен избор, себереализация и социална интеграция.