Тяхната усмивка e нашата цел - кратък филм

 

Н О В И Н И
КАСИЧКА ЗА ЖИВОТА
Ранна диагноза на нарушенията в моторното развитие на кърмачето,
„ЦП-рискови кърмачета“

Доц. д-р Иван Чавдаров, дм

BBC Film 2019

about CP-Hospital "St. Sofia"

 

Болница "Света София" е публично лечебно заведение, в което екип от професионалисти обгрижва кърмачета, деца и младежи с церебрална парализа и други невромускулни увреждания, като създава условия за равностойното им участие в живота чрез активно въздействие върху техните двигателни, говорни, психични и учебни умения.

Чрез подобряване качеството на живот на инвалидизираното дете се осигурява възможност за негов собствен избор, себереализация и социална интеграция.