Ботулинов токсин

Договор Ботулинов токсин за деца от провинцията (Договор ФПББ - ПРИКЛЮЧЕН)

Договор Ботулинов токсин за деца от гр. София (Договор СО)

График за Ботулинов токсин

Дата Име на пациента Лекар Финансиране
1
17.01.2018 г.
Борис Я. Д-р С. Мончева
СО
2 17.01.2018 г. Веселин Ч. Д-р С. Мончева СО
3
31.01.2018 г. Цветелин Н. Д-р С. Мончева СО
4 14.02.2018 г. Илиан Д. Д-р С. Мончева СО
5 21.02.2018 г. Александра Х. Д-р К. Радославова СО
6 07.03.2018 г. Цветелин Н. Д-р С. Мончева СО
7 14.03.2018 г. Кристиян С. Д-р Т. Шуманска СО
8 14.03.2018 г. Валерия Л. Д-р Н. Бенова
9 28.03.2018 г. Анна П. Д-р К. Радославова СО
10 28.03.2018 г. Ася К. Д-р Н. Бенова
11 08.08.2018 г. Лиа П. Д-р Т. Шуманска СО
12 08.08.2018 г. Илкер Н. Д-р Н. Бенова
13 22.08.2018 г. Цветелин Н. Д-р С. Мончева СО
14 05.09.2018 г. Александър Д. Д-р Т. Шуманска СО

 

<
Валентин Данов
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)