Неформално образование - Зелено училище

Зелено училище е форма на неформално образование за деца с ЦП, на възраст 5 - 24 години, при която е важно взаимодействието на детето със средата и следването на неговите интереси, темпове, надграждане над уменията, които е развило до момента. Чрез включването на образователни подходи като експеримент, движение, провокация, арт педагогика и др. се цели развиване на самостоятелност, мислене и заявка на лични потребности, желания, себе-изява и развитие. Всеки участник работи според собствените си способности и предварително изготвен план. Интерактивното представяне на темите и дейностите допринася значително за обогатяване на опита и провокира активно участие.

Ателието развива идеите на неформалното образование (извън работата в кабинет и стандартните методи за обучение), като се създава защитено пространство, в което чрез запознаване, работа с различни видове материали и по различни теми децата имат възможност да усвоят и развият разнообразни умения, да експериментират в различни посоки – със себе си и пространството, да изследват своите търсения, да (си) задават актуални въпроси. В тях се работи и по посока на:

 • надграждане над личния опит на детето в дейностите от социалното ежедневие и в познавателното развитие;
 • усвояване на умения чрез експериментиране, преживяване – детето има възможност да избере материалите, да има водеща роля в процеса на работа;
 • изследване начина на учене на детето, по който най-бързо възприема нова информация;
 • провокиране на творчество и себеизразяване;
 • овладяване на социални модели на взаимоотношения и социално приобщаване;
 • обогатяване на сензорния опит;
 • превантивна роля – агресия, хиперактивност, дезадаптация, сензорна дисфункция, – насока родители, обсъждане, преосмисляне плана на работа.

Кратък видеоматериал, представящ "Зелено училище"

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2019 г.

Зелено училище” е вече утвърдена практика в Болницата. За пета поредна година ще посреща деца и юнощи през летните месеци.

 

Време и място на провеждане:

01.07. - 30.08.2019 г.

Плаващо работно време в зависимост от атмосферните особености в обособени части от двора на Болницата.

 

Идеята на „Зелено училище“:

Чрез игрите и обучението в естествена среда (на открито, сред природата) се предоставят възможности на децата да изразяват своите позиции и желания, да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения, да творят. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и пространство за приложение на способностите на децата в импровизирана среда, важна за социалното развитие и приобщаване.
Заниманията се планират и реализират от опитни специалисти.
Гостуват и външни представления след предварителна уговорка с Управителя на Болницата.

Подходящо е за деца на възраст:

- от 8 до 24 г.

Основни теми на работа:

 • човешко тяло (физиология и анатомия), грижа за тялото;
 • здравословно хранене;
 • арт изкуство - изразяване чрез рисуване, моделиране, театър с кукли.
 • умения за общуване –вербално, невербално, пантомима;
 • социални умения, дейности от ежедневието;
 • забавна математика – кръстословици и ребуси;
 • забавно четене - книги, списания, гатанки, декламация;
 • екология (светът на животните, светът на растенията);
 • светът на професиите;
 • земеделие, градинарство –практически занятия;
 • музика – текст и мелодия за пеене и слушане.

Децата, които нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено училище 2019 г.” срещу цена от 12 лв. за един астрономичен час.

Очакваме Ви !

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2017г.

Зелено училище” е вече утвърдена практика в Болницата. За четвърта поредна година ще посреща деца и юнощи през летните месеци.

 

Време и място на провеждане:

12.06.2017 - 15.09.2017 г.

Плаващо работно време в зависимост от атмосферните особености - /пример от 10.00 ч. до 12.00 ч. – за месец юни и от 09.00 ч. до 11.00 ч. за месеците юли, август и септември/ в обособени части от двора на Болницата.

 

Идеята на „Зелено училище“:

Чрез игрите и обучението в естествена среда (на открито, сред природата) се предоставят възможности на децата да изразяват своите позиции и желания, да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения, да творят. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и пространство за приложение на способностите на децата в импровизирана среда, важна за социалното развитие и приобщаване.
Заниманията се планират и реализират от опитни специалисти.
Гостуват и външни представления след предварителна уговорка с Управителя на Болницата.

Подходящо е за деца на възраст:

- от 5 до 8 г.

- от 8 до 24 г.

Основни теми на работа:

 • човешко тяло (физиология и анатомия), грижа за тялото;
 • здравословно хранене;
 • арт изкуство - изразяване чрез рисуване, моделиране, театър с кукли.
 • умения за общуване –вербално, невербално, пантомима;
 • социални умения, дейности от ежедневието;
 • забавна математика – кръстословици и ребуси;
 • забавно четене - книги, списания, гатанки, декламация;
 • екология (светът на животните, светът на растенията);
 • светът на професиите;
 • земеделие, градинарство –практически занятия;
 • музика – текст и мелодия за пеене и слушане.

Децата, които нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено училище 2017 г.” срещу цена от 10 лв. за един астрономичен час.

Очакваме Ви !

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2016г.

Зелено училище” е вече утвърдена практика в Болницата. За трета поредна година ще посреща деца и юнощи през летните месеци.

 

Време и място на провеждане:

13.06.2016 - 16.09.2016г.

От 10.00 ч. до 12.00 ч. – за месец юни и от 09.00 ч. до 11.00 ч. за месеците юли, август и септември в обособени части от двора на Болницата.

 

Идеята на „Зелено училище“:

Чрез игрите и обучението в естествена среда (на открито, сред природата) се предоставят възможности на децата да изразяват своите позиции и желания, да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения, да творят. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и пространство за приложение на способностите на децата в импровизирана среда, важна за социалното развитие и приобщаване.
Заниманията се планират и реализират от опитни специалисти.

Подходящо е за деца на възраст:

- от 5 до 8 г.

- от 8 до 24 г.

Основни теми на работа:

 • човешко тяло (физиология и анатомия), грижа за тялото;
 • здравословно хранене;
 • арт изкуство - изразяване чрез рисуване, моделиране, театър с кукли.
 • умения за общуване –вербално, невербално, пантомима;
 • социални умения, дейности от ежедневието;
 • забавна математика – кръстословици и ребуси;
 • забавно четене - книги, списания, гатанки, декламация;
 • екология (светът на животните, светът на растенията);
 • светът на професиите;
 • земеделие, градинарство –практически занятия;
 • музика – текст и мелодия за пеене и слушане.

Децата, които нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено училище 2016г” срещу цена от 10 лв. за един астрономичен час.

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2015г.

Време на провеждане: 01.06.2015-15.09.2015г.

преди обед /от 10.00 ч. до 11.00 ч./

ИДЕЯТА: Да се даде възможност на децата за себе-изява и развитие чрез придобиване на опит в свободна, неформална среда и личностно активизиране. По този начин те са активни участници в логопедичния и педагогически процес, през своите желания и интереси.

Предоставя се възможност на децата за проучване и формиране на нови умения и способности в основните тематични полета, важни за социалното приобщаване и развитие: тяло-самообслужване, хранене, общуване, екология, професии и др.

Подходящо е за деца:

- от 5 до 8 г. (ОРНР);

- от 8 до 24 г. (ОКР).

Основни теми на работа:

 • тяло (физиология и анатомия), грижа за тялото;
 • здравословно хранене;
 • умения за общуване;
 • социални умения, дейности от ежедневието;
 • забавна математика;
 • забавно четене - книги, списания, гатанки, декламация;
 • екология (светът на животните, светът на растенията);
 • светът на професиите;
 • земеделие, градинарство;
 • кукли, театър, музика.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -