Неформално образование - Зелено училище

Зелено училище е форма на неформално образование за деца с ЦП, на възраст 5 - 24 години, при която е важно взаимодействието на детето със средата и следването на неговите интереси, темпове, надграждане над уменията, които е развило до момента. Чрез включването на образователни подходи като експеримент, движение, провокация, арт педагогика и др. се цели развиване на самостоятелност, мислене и заявка на лични потребности, желания, себе-изява и развитие. Всеки участник работи според собствените си способности и предварително изготвен план. Интерактивното представяне на темите и дейностите допринася значително за обогатяване на опита и провокира активно участие.

Ателието развива идеите на неформалното образование (извън работата в кабинет и стандартните методи за обучение), като се създава защитено пространство, в което чрез запознаване, работа с различни видове материали и по различни теми децата имат възможност да усвоят и развият разнообразни умения, да експериментират в различни посоки – със себе си и пространството, да изследват своите търсения, да (си) задават актуални въпроси. В тях се работи и по посока на:

 • надграждане над личния опит на детето в дейностите от социалното ежедневие и в познавателното развитие;
 • усвояване на умения чрез експериментиране, преживяване – детето има възможност да избере материалите, да има водеща роля в процеса на работа;
 • изследване начина на учене на детето, по който най-бързо възприема нова информация;
 • провокиране на творчество и себеизразяване;
 • овладяване на социални модели на взаимоотношения и социално приобщаване;
 • обогатяване на сензорния опит;
 • превантивна роля – агресия, хиперактивност, дезадаптация, сензорна дисфункция, – насока родители, обсъждане, преосмисляне плана на работа.

Кратък видеоматериал, представящ "Зелено училище"

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

Лято 2023 г.

„Зелено Училище” е утвърдена практика за групова рехабилитация в Болницата. През летните месеци на 2023 г. екипът на СБРДЦП ще посреща деца и юнощи с церебрална парализа на възраст от 7 до 24 години, както следва:

Идеята на „Зелено Училище“:

Чрез средствата на педагогиката /обучение и игри/ се предоставят възможности на децата да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения и да творят, изразявайки своите позиции и желания. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и ново пространство за приложение на способностите на децата и юношите в импровизирана среда.

Време и място на провеждане, брой участници:

Период: от 03.07.2023 до 08.09.2023 г.

Времетраене – един астрономичен час от 11:00 до 12:00 ч. в обособени части от двора на Болницата, а при валежни дни в просторна Зала за занимания в отделение Късна Невро-рехабилитация.
Броят на участниците не надхвърля общо 15 деца, младежи и девойки.
Заниманията са съобразени с формираната възрастова група.

 

Основни теми на работа, важни за социалното развитие и приобщаване:

 • Арт педагогика - изразяване чрез рисуване, моделиране, апликиране;
 • Арт педагогика - изразяване чрез театър с кукли, психо-драма;
 • Умения за общуване – вербално, невербално, пантомима;
 • Сензорно развитие – тактилна, зрителна и слухова стимулация;
 • Социални умения, дейности от ежедневието;
 • Забавна математика – кръстословици и ребуси;
 • Забавно четене - книги, списания, гатанки, декламация;
 • Екология (светът на животните, светът на растенията);
 • Тяло (физиология и анатомия, грижа за тялото);
 • Светът на професиите;
 • Движение по улицата, автомобили, пътни знаци;
 • В света на мечтите и желанията;
 • Музика – текст и мелодия за пеене и слушане, импровизации;
 • Човешко тяло (физиология и анатомия), грижа за тялото;
 • Здравословно хранене;

Заниманията с децата и юношите се планират и реализират от опитни специални педагози със съдействието на помощник-стажанти от СУ „Свети Климент Охридски“.

С цел провокиране на интереса, въображението и творческото мислене, темите се подновяват ежедневно, но с възможности за продължение по темата при увеличена мотивация и ангажираност за участие.

„Зелено Училище“ е забавно средство за общуване и придобиване на познавателен и социален опит не само за пациентите на СБРДЦП „Св. София“, но и за деца и юноши извън рамките на Болничното заведение.

Очакваме Ви !

Здравка Топалова д-р, ст. спец. педагог 0884242713

 


ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

Лято 2022 г.

 

„Зелено Училище” е вече утвърдена практика за групова рехабилитация в Болницата. И през летните месеци на 2022г. ще посреща деца и юнощи с церебрална парализа от 8 до 24 години.

 

Време и място на провеждане, брой участници:

04.07.2022 - 09.09.2022г.

Времетраене – един астрономичен час от 11:00 до 12:00ч в обособени части от двора на Болницата, а при валежни дни - в просторна Стая за занимания в отделението на Късна неврорехабилитация.

Броят на участниците не надхвърля общо 15 деца, младежи и девойки, а заниманията са съобразени с формираната възрастова група.

 

Идеята на „Зелено Училище“:

Чрез средствата на педагогиката /обучение и игри/ се предоставят възможности на децата да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения и да творят, изразявайки своите позиции и желания. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и ново пространство за приложение на способностите на децата и юношите в импровизирана среда.

Основни теми на работа, важни за социалното развитие и приобщаване:

 • Арт педагогика - изразяване чрез рисуване, моделиране, апликиране;
 • Арт педагогика - изразяване чрез театър с кукли, психо-драма;
 • Умения за общуване – вербално, невербално, пантомима;
 • Сензорно развитие – тактилна, зрителна и слухова стимулация;
 • Социални умения, дейности от ежедневието;
 • Забавна математика – кръстословици и ребуси;
 • Забавно четене - книги, списания, гатанки, декламация
 • Екология (светът на животните, светът на растенията);
 • Тяло (физиология и анатомия, грижа за тялото)
 • Светът на професиите;
 • Движение по улицата, автомобили, пътни знаци;
 • В света на мечтите и желанията;
 • Музика – текст и мелодия за пеене и слушане, импровизации;
 • Човешко тяло (физиология и анатомия), грижа за тялото;
 • Здравословно хранене;

Заниманията се планират и реализират от опитни специални педагози и помощници стажанти от СУ „Свети Климент Охридски“. С цел провокиране на интереса, въображението и творческото мислене на децата и юношите темите се подновяват ежедневно, но с възможности за продължение по темата при увеличена мотивация и ангажираност за участие.

„Зелено Училище“ е забавно средство за общуване и придобиване на познавателен и социален опит не само за пациентите на СБРДЦП „Св. София“, но и за деца и юноши извън рамките на Болничното заведение.

Децата, които не се рехабилитират в Болницата и нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено Училище 2022 г.” срещу цена от 22 лв.

Очакваме Ви !

Здравка Топалова д-р, ст. спец. педагог 0884242713

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2021 г.

Зелено училище” е вече утвърдена практика за групова рехабилитация в Болницата. И през летните месеци на 2021г. ще посреща деца и юнощи с церебрална парализа от 8 до 24 години.

Време и място на провеждане, брой участници:

28.06.2021 - 10.09.2021г.

Времетраене – един астрономичен час от 11:00 до 12:00ч в обособени части от двора на Болницата, а при валежни дни - в просторна Стая за занимания в отделението на Късна неврорехабилитация.

Броят на участниците не надхвърля общо 15 деца, младежи и девойки, а заниманията са съобразени с формираната възрастова група.

Идеята на „Зелено Училище“:

Чрез средствата на педагогиката /обучение и игри/ се предоставят възможности на децата да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения и да творят, изразявайки своите позиции и желания. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и ново пространство за приложение на способностите на децата и юношите в импровизирана среда.

Основни теми на работа (въртящи се през три работни седмици), важни за социалното развитие и приобщаване:

 • Арт педагогика - изразяване чрез рисуване, моделиране, апликиране;
 • Арт педагогика - изразяване чрез театър с кукли, психо-драма;
 • Умения за общуване – вербално, невербално, пантомима;
 • Сензорно развитие – тактилна, зрителна и слухова стимулация;
 • Социални умения, дейности от ежедневието;
 • Забавна математика – кръстословици и ребуси;
 • Забавно четене - книги, списания, гатанки, декламация
 • Екология (светът на животните, светът на растенията);
 • Тяло (физиология и анатомия, грижа за тялото)
 • Светът на професиите;
 • Движение по улицата, автомобили, пътни знаци;
 • В света на мечтите и желанията;
 • Музика – текст и мелодия за пеене и слушане, импровизации;
 • Човешко тяло (физиология и анатомия), грижа за тялото;
 • Здравословно хранене;

Заниманията се планират и реализират от опитни специални педагози. С цел провокиране на интереса, въображението и творческото мислене на децата и юношите темите се подновяват ежедневно, но с възможности за продължение по темата при увеличена мотивация и ангажираност за участие.

„Зелено Училище“ е забавно средство за общуване и придобиване на познавателен и социален опит не само за пациентите на СБРДЦП „Св. София“, но и за деца и юноши извън рамките на Болничното заведение.

Децата, които не се рехабилитират в Болницата и нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено Училище 2021 г.” срещу цена от 34 лв. за един астрономичен час.

Очакваме Ви !

Здравка Топалова д-р, ст. спец. педагог 0884242713ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ В КЪЩИ

лято 2020 г.

Зелено училище в къщи” е вече част от груповата рехабилитация в Болницата. Ще посреща деца и юнощи с церебрална парализа от 8 до 24 години през летните месеци.

Време и място на провеждане:

29.06.2020 - 30.08.2020г.

Времетраене – един астрономичен час в обособена стая на закрито в Болницата.

Идеята на „Зелено училище“:

Чрез средствата на педагогиката /обучение и игри/ се предоставят възможности на децата да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения, изразявайки своите позиции и желания, да творят. „Зелено училище в къщи” е продължение на натрупаните знания и ново пространство за приложение на способностите на децата и юношите в импровизирана среда. Включени са основните тематични полета, важни за социалното развитие и приобщаване: тяло-самообслужване, общуване, екология, професии, сензорно развитие, Музикална и Арт педагогика, психо драма и др.

Заниманията се планират и реализират от опитни специални педагози.

Децата, които нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено училище в къщи 2020 г.” срещу цена от 30 лв. за един астрономичен час.

Очакваме Ви !


ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2019 г.

Зелено училище” е вече утвърдена практика в Болницата. За пета поредна година ще посреща деца и юнощи през летните месеци.

 

Време и място на провеждане:

01.07. - 30.08.2019 г.

Плаващо работно време в зависимост от атмосферните особености в обособени части от двора на Болницата.

 

Идеята на „Зелено училище“:

Чрез игрите и обучението в естествена среда (на открито, сред природата) се предоставят възможности на децата да изразяват своите позиции и желания, да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения, да творят. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и пространство за приложение на способностите на децата в импровизирана среда, важна за социалното развитие и приобщаване.
Заниманията се планират и реализират от опитни специалисти.
Гостуват и външни представления след предварителна уговорка с Управителя на Болницата.

Подходящо е за деца на възраст:

- от 8 до 24 г.

Основни теми на работа:

 • човешко тяло (физиология и анатомия), грижа за тялото;
 • здравословно хранене;
 • арт изкуство - изразяване чрез рисуване, моделиране, театър с кукли.
 • умения за общуване –вербално, невербално, пантомима;
 • социални умения, дейности от ежедневието;
 • забавна математика – кръстословици и ребуси;
 • забавно четене - книги, списания, гатанки, декламация;
 • екология (светът на животните, светът на растенията);
 • светът на професиите;
 • земеделие, градинарство –практически занятия;
 • музика – текст и мелодия за пеене и слушане.

Децата, които нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено училище 2019 г.” срещу цена от 12 лв. за един астрономичен час.

Очакваме Ви !

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2017г.

Зелено училище” е вече утвърдена практика в Болницата. За четвърта поредна година ще посреща деца и юнощи през летните месеци.

 

Време и място на провеждане:

12.06.2017 - 15.09.2017 г.

Плаващо работно време в зависимост от атмосферните особености - /пример от 10.00 ч. до 12.00 ч. – за месец юни и от 09.00 ч. до 11.00 ч. за месеците юли, август и септември/ в обособени части от двора на Болницата.

 

Идеята на „Зелено училище“:

Чрез игрите и обучението в естествена среда (на открито, сред природата) се предоставят възможности на децата да изразяват своите позиции и желания, да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения, да творят. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и пространство за приложение на способностите на децата в импровизирана среда, важна за социалното развитие и приобщаване.
Заниманията се планират и реализират от опитни специалисти.
Гостуват и външни представления след предварителна уговорка с Управителя на Болницата.

Подходящо е за деца на възраст:

- от 5 до 8 г.

- от 8 до 24 г.

Основни теми на работа:

 • човешко тяло (физиология и анатомия), грижа за тялото;
 • здравословно хранене;
 • арт изкуство - изразяване чрез рисуване, моделиране, театър с кукли.
 • умения за общуване –вербално, невербално, пантомима;
 • социални умения, дейности от ежедневието;
 • забавна математика – кръстословици и ребуси;
 • забавно четене - книги, списания, гатанки, декламация;
 • екология (светът на животните, светът на растенията);
 • светът на професиите;
 • земеделие, градинарство –практически занятия;
 • музика – текст и мелодия за пеене и слушане.

Децата, които нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено училище 2017 г.” срещу цена от 10 лв. за един астрономичен час.

Очакваме Ви !

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2016г.

Зелено училище” е вече утвърдена практика в Болницата. За трета поредна година ще посреща деца и юнощи през летните месеци.

 

Време и място на провеждане:

13.06.2016 - 16.09.2016г.

От 10.00 ч. до 12.00 ч. – за месец юни и от 09.00 ч. до 11.00 ч. за месеците юли, август и септември в обособени части от двора на Болницата.

 

Идеята на „Зелено училище“:

Чрез игрите и обучението в естествена среда (на открито, сред природата) се предоставят възможности на децата да изразяват своите позиции и желания, да общуват, да обменят опит, да развиват нови умения, да творят. „Зелено училище” е продължение на натрупаните знания и пространство за приложение на способностите на децата в импровизирана среда, важна за социалното развитие и приобщаване.
Заниманията се планират и реализират от опитни специалисти.

Подходящо е за деца на възраст:

- от 5 до 8 г.

- от 8 до 24 г.

Основни теми на работа:

 • човешко тяло (физиология и анатомия), грижа за тялото;
 • здравословно хранене;
 • арт изкуство - изразяване чрез рисуване, моделиране, театър с кукли.
 • умения за общуване –вербално, невербално, пантомима;
 • социални умения, дейности от ежедневието;
 • забавна математика – кръстословици и ребуси;
 • забавно четене - книги, списания, гатанки, декламация;
 • екология (светът на животните, светът на растенията);
 • светът на професиите;
 • земеделие, градинарство –практически занятия;
 • музика – текст и мелодия за пеене и слушане.

Децата, които нямат възможност да ползват клинична пътека, могат да се включат в "Зелено училище 2016г” срещу цена от 10 лв. за един астрономичен час.

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

лято 2015г.

Време на провеждане: 01.06.2015-15.09.2015г.

преди обед /от 10.00 ч. до 11.00 ч./

ИДЕЯТА: Да се даде възможност на децата за себе-изява и развитие чрез придобиване на опит в свободна, неформална среда и личностно активизиране. По този начин те са активни участници в логопедичния и педагогически процес, през своите желания и интереси.

Предоставя се възможност на децата за проучване и формиране на нови умения и способности в основните тематични полета, важни за социалното приобщаване и развитие: тяло-самообслужване, хранене, общуване, екология, професии и др.

Подходящо е за деца:

- от 5 до 8 г. (ОРНР);

- от 8 до 24 г. (ОКР).

Основни теми на работа:

 • тяло (физиология и анатомия), грижа за тялото;
 • здравословно хранене;
 • умения за общуване;
 • социални умения, дейности от ежедневието;
 • забавна математика;
 • забавно четене - книги, списания, гатанки, декламация;
 • екология (светът на животните, светът на растенията);
 • светът на професиите;
 • земеделие, градинарство;
 • кукли, театър, музика.
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София