Орофациално стимулиране и хранене

Логопедът с квалификация орофациална стимулация и хранене консултира и диагностицира уменията на бебето за приемане на течни и твърди храни, развитието на комуникативните възможности.

Извършва се при липсващи или  неефективни  сукателни и  дъвкателни движения, нарушена координация на храненето, дисфагия, нарушения на сензорната интеграция по време на хранене, трудности на родителите при хранене и др.

Целите на орофациалната стимулация са свързани с подобряване двигателния модел на храненето и усъвършенстване на моторното планиране при говор. Прилага се от най-ранна възраст, когато нервната система  позволява изграждането на ефективни компенсаторни механизми.

При изготвяне на терапевтичната програма, определящи фактори са:

  • неврокинезиологичният статус на детето, който може да даде информация за следните показатели: нарушения на общия мускулен тонус, както и в частност на орофациалната мускулатура, липса  или патологично проявление на рефлексите на новороденото и персистиране  на примитивните рефлекси;
  • възрастта на детето и свързаните с нея специфични показания и противопоказания
  • връзката май-бебе и ролята на бащата.

Стимулирането рецепторния апарат на оралната мускулатура спомага за формиране на ефективни сукателни и дъвкателни движения, подпомага езика да заеме, задържи и превключи от една артикулационна поза в друга, подпомага сензорната интеграция по време на хранене

Методи:

  • мануален масаж на лицеви точки и  зони – въздейства върху тонуса на мимическите и дъвкателните мускулни групи, сензорната интеграция, орално-моторните механизми, обезпечаващи храненето и говора, лицевата експресия, контрола на саливацията;
  • вибраторни стимулации – чрез вибрации с определена честота се въздейства върху мускулния тонус и сензорната интеграция на оралната и фациалната мускулатура, подобрява се трофиката, лицевата експресия, артикулацията на съгласните звукове. Стимулациите се прилагат външно (на лицеви зони) и интраорално;
  • стимулация с ортодонтски душ.

Чрез подходяща методология се повлиява мускулният тонус, подобрява се трофиката и сензорната интеграция на оралната мускулатура, както и координацията между дишане и преглъщане.

В Болницата е разработена специална система за работа с бебета, които имат затруднения при хранене – като терапевтична програма, която въздейства като върху нарушенията на храненето и подпомага формирането на хранителните умения от раждането до 3 години, така и отчитайки психичното на бебето, което има своите Желания. Екипният подход между психоаналитик и логопед следва  естественото развитие на хранителните умения и е сензитивен към преживяванията на бебето и майката.

Кратък видеоматериал, представящ Орофациалното стимулиране

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София